Partneri

Naš tim usko surađuje s Invest In Bavaria kao i s bavarskim Ministarstvom gospodarstva. Ovdje možete saznati više o navedenome kao i o drugim važnim partnerima.

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria je agencija Slobodne Države Bavarske za promociju poslovanja. Od 1999. godine Invest in Bavaria pruža podršku domaćim i stranim poduzećima pri izgradnji novih lokacija ili proširenju poslovanja u Bavarskoj. Invest in Bavaria prikuplja informacije na individualnoj osnovi, pomaže pronaći optimalnu lokaciju u Bavarskoj i posreduje pri uspostavi kontakata s institucijama i udruženjima te važnim mrežama na licu mjesta u svrhu realizacije projekata. Usluga Invest in Bavaria je besplatna, a svi upiti obrađuju se, naravno, u tajnosti.

Agencija Slobodne Države Bavarske za promociju poslovanja je u svakoj fazi investicijskog projekta pouzdan i kompetentan partner.

Bayern International

Brojnim projektima u inozemstvu i u zemlji Bayern International malim i srednjim poduzetnicima pruža organizacijsku i financijsku podršku pri izvozu –Bilo na inozemnim sajmovima, poslovnim putovanjima poduzetnika ili u okviru međunarodnih projekata.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) je društvo za promicanje izvoza bavarskog obrtništva. BHI pruža podršku obrtima pri otvaranju novih tržišta u inozemstvu te nudi uslugu savjetovanja u području izvoza i organizacije paviljonskih štandova na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Bayern Innovativ

Die Bayern Innovativ GmbH je platforma za prijenos inovacija i znanja, suradnju i umrežavanje. Kroz branše i stručne discipline Bayern Innovativ potiče suradnju u području tehnologija i znanja, ali i u području gospodarstva, u cilju otvaranja novih poslova, novih poslovnih područja i novih tržišta te u cilju razvoja novih proizvoda i procesa. Bayern Innovativ raspolaže mrežom klijenata od 55.000 tvrtki i 500 instituta u 50 zemalja.

Bayern Innovativ organizira kongrese i forume, identificira aktualna područja inovacija, privlači referente i izlagače kao i sudionike iz područja gospodarstva i znanosti koje zanimaju najnovija ostvarenja, sa strategijom budućnosti i vizijom za vlastiti biznis.

Cluster Offensive Bayern

Pomoću  Cluster Offensive Bayern  Državna vlada potiče konkurentnost bavarskih poduzeća u 17 ključnih branši. Stoga je Slobodna Država u tim branšama diljem zemlje osnovala platforme klastera za umrežavanje poduzeća i istraživačkih ustanova.

Klasteri pomažu tvrtkama pri razvoju proizvoda, optimizaciji poduzetničkih procesa i osvajanju tržišta.
Klasteri su u međuvremenu okupili oko 8.500 tvrtki te su time postali važan dionik u bavarskoj inovacijskoj domeni. Pomoću više od 8.000 događanja koja broje 464.000 sudionika povećali su transparentnost u pojedinim područjima kompetencija. Kroz 1.100 pojedinačnih projekata umrežavaju brojne manje i srednje tvrtke i povezuju s nositeljima znanja one tvrtke u čijem djelovanju istraživačka djelatnost nije važan faktor.

 

LfA Förderbank Bayern (LfA Banka za poticaje Bavarska)

Zadatak  LfA Förderbank Bayern u statusu posebne banke Slobodne Države je davati financijske poticaje za poslovne pothvate kao i za ostale mjere s ciljem jačanja Bavarske kao gospodarske destinacije.

U gospodarskim područjima osnivanja, rasta, inovacija i zaštite okoliša u suradnji s poslovnim bankama i štedionicama pruža podršku prije svega srednjim tvrtkama pri financiranju investicija.

Udruženje bavarskih industrijskih i trgovinskih komora (BIHK)

Udruženje bavarskih industrijskih i trgovinskih komora (BIHK) krovna je organizacija devet industrijskih i trgovinskih komora u Bavarskoj. Sva bavarska poduzeća – uz izuzetak zanatskih radnji, slobodnih zanimanja i poljoprivrednih gospodarstava – imaju zakonsku obvezu članstva u nekoj industrijskoj i trgovinskoj komori. BIHK stoga govori uime 990 000 tvrtki svih veličina i područja djelatnosti te zastupa interese bavarske industrije. Od svoga osnutka 1909. godine BIHK je najveća gospodarska organizacija u Slobodnoj Državi Bavarskoj. Bavarske industrijske i trgovinske komore na brojne načine savjetuju i pružaju podršku svojim tvrtkama-članicama u Njemačkoj i inozemstvu.

Naše su zadaće: za vas obavljamo upravne poslove. Poduzećima nudimo raznovrsne usluge. Zalažemo se za interese cjelokupnoga bavarskog gospodarstva. Živimo načelo poštene trgovine.