Gospodarka

Nie tylko na płaszczyźnie Unii Europejskiej , ale także na całym świecie- Bawaria jest cieszącym się zainteresowaniem miejscem inwestycji, partnerem handlowym i dostawcą produktów i usług. Co drugie wypracowane Euro w eksporcie pochodzi z Bawarii. Najważniejszymi partnerami handlowymi landu są USA, Chiny i Austria. Największymi bawarskimi hitami eksportowymi są samochody, wyroby chemiczne i elektrotechniczne oraz maszyny.

Dane podstawowe

Z PKB w wys. 716,8 mld. EUR (2022) Bawaria zajęła siódme miejsce w Unii Europejskiej. Dla porównania: cały wypracowany PKB w UE wynosi ok. 15,8 bln. (2022). Dlatego nie dziwi, że Bawaria ma najniższą stopę bezrobocia w Niemczech (3,1% w 2022). Średnia krajowa wynosi ok. 5,3 %. W porównaniu z innymi krajami europejskimi wynik ten jest bardzo dobry.

Dalsze informacje gospodarcze znajdziecie Państwo w broszurze

Bavaria's economy - facts and figures

Bawarscy Global Players

Jedna czwarta niemieckich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie DAX ma swoja siedzibę w Bawarii. Do tego ponad 20% światowych liderów pochodzi z Bawarii. Global Player jak  Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN czy Siemens czują się dobrze w Bawarii.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Bawarii

Klasa średnia jest fundamentem gospodarki Bawarii i gwarantem dobrobytu oraz obecnych i przyszłych miejsc pracy i miejsc szkoleniowych. Do tego należą m. in. małe i średnie zakłady handlowe, rzemieślnicze, usługowe oraz wolne zawody. Z 600.000 przedsiębiorstwami i 3,6 mln ubezpieczonymi społecznie  miejscami pracy klasa średnia w Bawarii jest dynamiczna i wydajna. A dualny system kształcenia z 190.000 miejscami szkoleniowymi prezentuje się  wśród klasy średniej jako sukces. To nie jest tylko baza sukcesu eksportowego Niemiec, lecz jego największy hit eksportowy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy zarówno na terenach wiejskich jak i w miastach i to w różnorodnych obszarach przemysłu, handlu, rzemiosła, turystyki czy usług oraz wolnych zawodów. Każdy inwestor ma do dyspozycji szerokie spektrum innowacyjnych dostawców, odbiorców i partnerów kooperacyjnych.