İş fırsatları

Türkiye ekonomisi on yıldır hızlı bir yükseliş yaşıyor. Hem yıllık bütçe açığı hem de toplam borç oranı Maastricht eşiğinin oldukça altındadır. Yatırım tavsiye edilir: Türkiye’nin potansiyeli henüz daha tükenmemiştir. Yaklaşık 78 milyon nüfusu olan ve yaş ortalaması 30’dan az olan Türkiye pazarı hala büyümeniz için yatırım fırsatları sunmaktadır. Buna ek olarak, Türkiye Doğu ile Batı arasında coğrafi olarak ilginç bir konum üzerinde yer almaktadır. Bavyera şirketleri ayrıca Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki iş geliştirme olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca devlet kuruluşlarının özelleştirilmesi ve enerji altyapısının genişletilmesi başka fırsatlar doğurmaktadır. Türkiye’nin sorunu kronik cari açıktır. Kronik cari hesap açıklarından dolayı Türk hükümeti iki nükleer enerji santralinin inşası ve ithalat üretiminin güçlendirilmesi yoluyla (enerji) ithalat bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Türk hükümeti giderek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektdir: rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve biyoyakıtlar. Projelerin uygulanmasında teknolojik bilgi birikimi gereklidir. Bavyera şirketlerinin Türkiye pazarında harekete geçmeleri için bu bir fırsattır. Devasa alt yapı projeleri, mesela taşımacılık sektöründeki projeler, Bavyera’nın bilgi birikimini kullanmak için daha fazla fırsatlar sunmaktadır.