Rakamlar ve Veriler

Türkiye nüfusu 2015 yılı verilerine göre 78.7 milyondur ve Türkiye yaklaşık 735.7 milyar ABD doları(2016) bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir. Türkiye, bölgedeki en müreffeh ülkelerdendir ve aynı zamanda batı dünyası için en önemli ticari ortaklardan biridir. Son 10 yıldır dinamik bir şekilde gelişmiş ve ortalama ekonomik büyümesi yaklaşık %4.7‘yi göstermektedir. Özellikle hafif ve ağır sanayiler (tekstil, araçlar, kimyasallar, makine, elektrik endüstrisi) Batı Türkiye'de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Bu sanayi sektörleri GSYİH'nin dörtte birini oluşturmaktadır. GSYİH'nın en büyük payı hizmet sektörüdür; ilk sırada finans sektörü ve ardından da turizm yer almaktadır. Dünya Bankası'nın verilerine göre işgücünün üçte birinden fazlası tarımda çalışmakta ve toplam üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Altyapısı açısından nispeten daha az gelişmiş olan doğu ve güneydoğu bölgesi geçimini neredeyse tarımdan karşılamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer almaktadır. İki kıtayı İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı birbirinden ayırır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz ve batıda Ege Denizi Türkiye'nin ulusal sınırlarının çoğunu temsil etmektedir. Türkiye  780.000 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin iki katından daha büyüktür. Komşuları Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan‘dır. Hazar Denizi, Ortadoğu ve Avrupa arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ve 81 ili vardır.

Kentleşme ileri düzeydedir: nüfusun yaklaşık %92‘si bugün şehirlerde yaşamaktadır. Türkiye‘nin nüfus yoğunluğu özellikle batı metropollerinde görülmektedir. Doğu ve güneydoğu daha az nüfusa sahiptir. Ankara başkent olmasına rağmen, İstanbul Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak görülmektedir. 14 milyondan fazla nüfusu ile ülkenin en büyük ve en kalabalık şehridir. Türkiye‘de 20 büyükşehir bulunmaktadır ve her büyükşehir 1 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Bunların arasında özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve Gaziantep ekonomik önem taşımaktadır. Bu kentlerin sanayi bölgeleri son otuz yılda olumlu yönde gelişmiş ve "Anadolu Kaplanları" olarak anılmıştır. Ayrıca 2014 yılında bu iller Türkiye'nin GSYİH'sinin %10,2'sini oluşturmuştur. Türkiye'nin demografik perspektifi oldukça elverişlidir. Türklerin yarısı 30 yaş altındadır; Bu da iç tüketime teşvik etmektedir. Türkiye'nin resmi dili türkçedir. Türk nüfusunun %80'i ana dili olarak türkçe konuşmaktadır. İş hayatında İngilizce, Almanca ve Fransızca diğer yazışma dilleridir.

Güneydoğu'da 1980'lerden beri önemli kalkınma projeleri başlatılmıştır örn. GAP(= Güneydoğu Anadolu projesi) ile barajlar, enerji santralleri, elektrifikasyon, sulama tesisleri, yollar ve telekomünikasyon. Fakat bu projeler mevcut olan Batı-Doğu eğimine henüz yeterli olmamıştır. Türkiye, Arap ve Kafkasya bölgelerinin Avrupa geçidi olarak görülmektedir. Coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye Avrupa mülteci politikasında kilit bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin siyasal istikrarının ve demokratik yapısının korunması, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri için büyük önem taşımaktadır.