Информация за размера на шрифта

Съвременните браузъри предлагат възможност за увеличаване или намаляване на изгледа на страницата. Поради това изгледът на Баварското държавно министерство на икономиката, енергетиката и технологиите не разполага със собствена функция за увеличаване на размера на шрифта и картината.

Размерът на изгледа на страницата може поетапно да бъде увеличаван с помощта на браузъра. Ако Вашият браузър не предлага опция за увеличаване (напр. лупа), можете да промените изгледа на съдържанието (текст или картина) и с помощта на Вашата клавиатура.

Увеличаване: Задръжте клавиша  < Ctrl > и натиснете клавиша  < + > веднъж или съответно повече пъти. Изгледът ще се увеличи поетапно.

Намаляване: Задръжте натиснат клавиша <Ctrl > и натиснете клавиша < - > веднъж или съответно повече пъти. Изгледът ще се намали поетапно.

Възстановяване на оригиналния размер: Натиснете клавиша < Ctrl > заедно с клавиша < 0 >.

Указание: Промени в големината на изгледа на страницата могат да доведат до леки графични отклонения. Възможно е при увеличаване на изгледа да бъде намалена разделителната способност на снимките и те да изглеждат замъглени.