ZAŠTITA PODATAKA

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na osobne podatke koji se obrađuju u sklopu ove internetske stranice, uključujući usluge ponuđene na njoj, ako se one u daljnjem tekstu ne navode zasebno.

Općenite informacije

Ime i kontakt odgovorne osobe

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike)
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Telefon: 089 21 62-0
Telefax: 089 21 62-27 60
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Kontakt povjerenice za zaštitu podataka

Našu povjerenicu za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Behördliche Datenschutzbeauftragte des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie (povjerenica za zaštitu podataka Bavarskoga državnog ministarstva gospodarstva, razvoja i energetike)
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Telefon: 089 2162-2395
E-Mail: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Svrha obrade podataka je ispunjenje javnih zadaća koje nam je dodijelio zakonodavac, osobito informiranje javnosti.

Pravna osnova za obradu vaših podataka su, u slučaju da nije drugačije navedeno, čl. 4. st. 1. Bavarskoga zakona o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 6. podčl. 1. st. 1. toč. (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Uredba). Sukladno tome ovlašteni smo obrađivati podatke u svrhu ispunjenja zadaće za koju smo zaduženi.

Primatelji osobnih podataka

Ako se vaši podaci obrađuju elektroničkim putem, tehničko upravljanje našim sustavom za obradu podataka odvija se preko:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Zemaljski ured za digitalizaciju, širokopojasnu mrežu i geodetska mjerenja)
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (Informatički centar za pružanje usluga Slobodne Države Bavarske)
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
 E-Mail: webmaster(at)bayern.de

U skladu s pojedinim nadzornim pravima, vaši podaci u određenim slučajevima mogu biti dostavljeni nadležnim ustanovama za nadzor i reviziju.

Zbog sigurnosne zaštite od opasnosti u informacijskoj tehnici podaci se kod elektroničkog prijenosa mogu proslijediti Zemaljskome uredu za sigurnost u informacijskoj tehnici te se ondje obrađivati temeljem čl. 12 ff Bavarskoga zakona o e-vladi.

Trajanje pohrane osobnih podataka

Vaši se podaci pohranjuju isključivo onoliko dugo koliko to propisuju zakonski rokovi za pohranjivanje u svrhu ispunjavanja zadaće.

Vaša prava

U slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke, kao predmetnoj osobi pripadaju vam sljedeća prava:

 • pravo na informacije o podacima koji su o vama pohranjeni (čl. 15. Uredbe).
 • u slučaju obrade netočnih osobnih podataka imate pravo na njihov ispravak (čl. 16. Uredbe).
 • u slučaju da postoje zakonske pretpostavke, možete tražiti brisanje ili ograničenje obrade podataka (čl. 17., 18. i 21. Uredbe).
 • ako ste dali privolu za obradu ili ako postoji ugovor o obradi podataka te se obrada odvija automatiziranim postupcima, imate pravo na prenošenje podataka (čl. 20. Uredbe).
 • u slučaju da ste dali privolu za obradu podataka i da se obrada podataka na njoj temelji, privolu možete povući u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na pravovaljanost podataka koji su do tog trenutka obrađeni temeljem privole.

Iz razloga koji proizlaze iz vaše specifične situacije, imate pravo uložiti žalbu na obradu vaših podataka u bilo kojem trenutku, ako se obrada odvija na temelju čl. 6. st. 1. toč. (e) ili (f) Uredbe (čl. 21 st. 1 Uredbe).

Pravo ulaganja žalbe kod nadzorne ustanove

Nadalje, postoji pravo ulaganja žalbe kod Bavarskog zemaljskog službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati na:

Poštanska adresa: poštanski pretinac 22 12 19, 80502 München 
Adresa:  Wagmüllerstraße 18, 80538 München 
Telefon:  089 212672-0 
Telefax:  089 212672-50 
E-mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Više informacija

Za podrobnije informacije o obradi vaših podataka i vašim pravima možete nam se obratiti koristeći gore navedene podatke za kontakt.

Informacije o internetskoj stranici

Tehnička provedba

Operater našeg internetskog poslužitelja je Zemaljski ured za digitalizaciju, širokopojasnu mrežu i geodetska mjerenja. Vaše osobne podatke koji se prenose u sklopu posjete našoj internetskoj stranici po našem nalogu obrađuje Zemaljski ured za digitalizaciju, širokopojasnu mrežu i geodetska mjerenja:

Zemaljski ured za digitalizaciju, širokopojasnu mrežu i geodetska mjerenja
Centar za informatičke usluge Slobodne Države Bavarske
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-mail: webmaster(at)bayern.de

Internetsku stranicu održava:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0351 440 78-40
Telefax: 0351 440 78-12
E-mail: info(at)sandstein.de

Protokoliranje

Prilikom otvaranja ove ili drugih internetskih stranica internetskim preglednikom šaljete podatke našem internetskome poslužitelju. Tijekom komunikacije između vašega internetskog preglednika i našega internetskog poslužitelja bilježe se sljedeći podaci:

 • datum i vrijeme zahtjeva
 • naziv zatražene datoteke 
 • stranica s koje je datoteka zatražena 
 • status pristupa (datoteka prenesena, datoteka nije pronađena, itd.) 
 • korišteni internetski preglednik i korišteni operativni sustav  
 • puna IP adresa računala s kojeg pristiže zahtjev 
 • prenesena količina podataka.

Ove podatke pohranjujemo zbog tehničke sigurnosti, posebice u svrhu obrane od pokušaja napada na naš server. Najkasnije nakon sedam dana podaci se skraćivanjem IP adrese anonimiziraju na razinu domene te nakon toga ne postoji mogućnost njezinog povezivanja s pojedinim korisnicima.

U svrhu sigurnosne zaštite od opasnosti u informacijskoj tehnici ovi se podaci prosljeđuju Zemaljskome uredu za sigurnost u informacijskoj tehnici te se ondje obrađuju na temelju čl. 12. ff Bavarskoga zakona o e-vladi.

Aktivne komponente

Mi koristimo aktivne komponente poput javascripta, java-appleta ili active-x-controla. Ovu funkciju možete isključiti u postavkama vašega internetskog preglednika.

Kolačići

Prilikom pristupanja ovoj internetskoj stranici na vašem uređaju pohranjuju se kolačići (male datoteke) s rokom važenja od 12 mjeseci. Njih koristimo isključivo kako bismo vas mogli identificirati tijekom prvog i svih budućih posjeta našoj internetskoj stranici. Većina preglednika podešena je tako da prihvaća korištenje kolačića. Ovu je funkciju moguće isključiti u postavkama internetskoga preglednika za svaku pojedinu sesiju ili trajno.

Uredi postavke kolačića

Funkcija pripovjedača

Želimo što većem broju korisnika omogućiti pristup našoj internetskoj stranici koji je opsežan i prilagođen individualnim potrebama. Kako bismo uklonili sve prepreke, na stranici stoga nudimo funkciju pripovjedača.

Pri korištenju ove funkcije, tehnički podaci (poput postavki preglednika) koji su za nju potrebni prosljeđuju se sljedećoj tvrtki:

ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen
E-mail: deutschland(at)readspeaker.com

Dodatne informacije o obradi podataka

Prijave na newsletter

Korisnici ponude Bavarskoga državnog ministarstva gospodarstva, razvoja i energetike mogu redovito primati priopćenja za medije, govore i newslettere. U tu se svrhu na našim internetskim stranicama mogu prijaviti za primanje obavijesti putem elektroničke pošte te odabrati medije koje žele automatski redovito primati u obliku teksta ili HTML-a. Koji će se osobni podaci pritom ustupiti Bavarskome državnome ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike ovisi pojedinoj maski unosa. Osobni podaci koje unosi korisnik ponude Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike pohranjuje i obrađuje isključivo za internu upotrebu te u svrhu koja je razvidna iz pojedine maske unosa (npr. slanje željenih informacija). Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike može naložiti prosljeđivanje podataka jednome obrađivaču ili više njih, a oni će osobne podatke također koriste isključivo za internu upotrebu koja se pripisuje Bavarskome državnom ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike.

Obrada tih osobnih podataka Bavarskome državnom ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike služi kako bi osobi o kojoj je riječ pružila usluge koje je ta osoba zatražila, tj. slanje newslettera/prijavu na poruke elektroničke pošte.

Adrese elektroničke pošte za slanje newslettera ili drugih poruka elektroničke pošte pohranjuju se na poslužitelju u Bavarskome zemaljskom uredu za digitalizaciju, širokopojasnu mrežu i geodetska mjerenja te se ne koriste ni u koju drugu svrhu osim za slanje newslettera ili poruka elektroničke pošte. Prijavu na newsletter ili na neke druge poruke elektroničke pošte primatelji mogu samostalno otkazati u bilo kojem trenutku; njihove adrese elektroničke pošte time se automatski brišu.

Naručivanje publikacija

Pri naručivanju publikacija vaši se kontaktni podaci obrađuju isključivo u svrhu slanja naručene publikacije. Najkasnije 91. dan nakon slanja vaši će se podaci automatski i nepovratno anonimizirati. Ako je u pitanju veći broj publikacija, vaše će adresa i narudžba u svrhu ispunjenja naloga iz logističkih razloga biti proslijeđene tvrtki koja je zadužena za slanje:

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

E-mail

Postoji mogućnost da informacije koje nam u nešifriranom obliku dostavljate elektroničkom poštom (e-mailom) tijekom njihova prenošenja pročitaju treći. Isto tako, vaš identitet u pravilu ne možemo provjeriti te ne znamo tko stoji iza adrese elektroničke pošte. Pravno siguran način komunikacije jednostavnom elektroničkom poštom stoga nije zajamčen. Kao i mnogi drugi ponuđači elektroničke pošte, koristimo filtere za neželjene reklame (spam-filtere) koji u rijetkim slučajevima i normalnu elektroničku poštu pogrešno automatski označavaju kao neželjene reklame i brišu je. Svu elektroničku poštu koja sadrži štetne programe (viruse) brišemo automatski.

Ako nam želite dostaviti obavijesti koje je potrebno zaštititi, predlažemo da ih šifrirate i signirate kako biste tijekom prenošenja tih obavijesti spriječili neovlašteni uvid u njih te njihovo lažiranje ili da nam te obavijesti dostavite na konvencionalan način, poštanskim putem.

Poruke elektroničke pošte šifrirane kriptografskim računalnim programom PGP (Pretty good privacy) možete nam dostaviti na sljedeću adresu: poststelle@stmwi.bayern.de. Potreban komunikacijski ključ PGP-a (Public Key) možete preuzeti kod središnjeg poslužitelja PGP ključeva Bavarske mreže nadležnih tijela (Bayerisches Behördennetz) na adresi pgp-keyserver.bayern.de. Informacije o besplatnom preuzimanju softvera za enkripciju GpG4Win koji je razvijen po nalogu Saveznog ureda za sigurnost u informacijskoj tehnici možete pronaći na internetskoj stranici http://www.gpg4win.de/. Postavljanje PGP-a za komunikaciju s Bavarskom upravom detaljnije je opisano u brošuri (u PDF-formatu) koja se na njoj može preuzeti.

Molimo vas da nas obavijestite o tome smijemo li vam i na koji način odgovarati šifriranom elektroničkom poštom. Ako nemate mogućnost primanja šifrirane elektroničke pošte, molimo vas da navedete svoju kućnu adresu kako bismo vam mogli dostaviti odgovor na vašu povjerljivu obavijest.

Odnosi s medijima i javnošću

Slike i videozapisi

U sklopu naših odnosa s medijima i javnošću tijekom raznih događanja i termina snimamo fotografije i videozapise na kojima ćete možda i vi biti vidljivi. Imate pravo uložiti prigovor na snimanje i/ili objavu tih slika i videozapisa. Molimo vas da za svoj prigovor koristite gore navedene podatke.

Događanja Bavarskoga državnog ministarstva gospodarstva, razvoja i energetike

Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike također je organizator ili suorganizator raznih događanja. U slučaju poziva za sudjelovanje u nekome od događanja, Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike obrađuje osobne podatke (ime, adresu i sl.). Ovo se može odvijati raznim komunikacijskim putevima (npr. ispunjavanjem obrasca, internetskog obrasca, elektroničkom poštom ili telefonski).

Koji će osobni podaci biti proslijeđeni Bavarskome državnom ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike ovisi o pojedinome obrascu, pojedinoj ulaznoj maski odnosno o podacima dobivenima u mogućem razgovoru.

 • Prikupljanje podataka osoba u pratnji:

Za adekvatno održavanje događaja također se prikupljaju i obrađuju podaci osoba u pratnji uzvanika. Njima pripadaju jednaka gore navedena prava kao i drugim osobama čiji se podaci prikupljaju, a prije svega im pripada pravo na informiranje o načinu i opsegu pohranjenih podataka, pravo na prigovor protiv obrade podataka te pravo na brisanje podataka. Dodatne informacije u vezi s tim možete pronaći u pojašnjenjima o pravima predmetnih osoba navedenima u Općim napomenama.

 • Prikupljanje podataka iz javno dostupnih izvora:

Osim toga, Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike u te svrhe prikuplja i obrađuje podatke koji dolaze iz javno dostupnih izvora, primjerice s internetskih stranica predmetnih osoba i institucija ili iz javno dostupnih zapisnika.

 • Drugi postupci prilikom prikupljanja podataka:

Osobni se podaci ne prenose trećima neovlašteno nego se obrađuju i pohranjuju u Bavarskome državnom ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike za interno korištenje te u svrhu organizacije i održavanja događaja (za sastavljanje popisa sudionika, za omogućavanje kontrole pristupa itd.). Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike može naložiti prosljeđivanje podataka jednome obrađivaču ili više njih, a oni će osobne podatke također koriste isključivo za internu upotrebu koja se pripisuje Bavarskome državnom ministarstvu gospodarstva, razvoja i energetike.

Ovisno o vrsti događanja, Bavarsko državno ministarstvo gospodarstva, razvoja i energetike može uz kooperacijskog partnera nastupati kao suorganizator. U takvim se slučajevima podaci prikupljeni za događanje prosljeđuju našim kooperacijskim partnerima kojima je također dozvoljeno koristiti te podatke isključivo u svrhu adekvatnoga održavanja događanja. Informacije o tome tko su u pojedinome slučaju kooperacijski partneri priopćavaju se zasebno u sklopu organizacije događanja. 

Podaci se pohranjuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za organizaciju i održavanje događanja te u svrhu izvršavanja naših zadataka vezanih za odnose Bavarskoga državnog ministarstva gospodarstva, razvoja i energetike s javnošću.

Kao primatelj dopisa/pozivnica, prigovor protiv daljnjega slanja tih dopisa/pozivnica možete uložiti u bilo kojem trenutku.