Gizlilik Politakası

İşbu gizlilik politikası, aşağıda aksi belirtilmedikçe, internetteki yayın ve sunulan hizmetler dâhil olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkindir.

Genel Bilgiler

Sorumlunun Ünvanı ve İletişim Bilgileri

[Translate to Türkisch:] Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığı
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Telefon: 089 21 62-0
Telefaks: 089 21 62-27 60
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri

Resmi Veri Sorumlumuza aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Devlet Bakanlığının Resmi Veri Sorumlusu
Prinzregentenstraße 28
80538 Münih
Telefon: 089 21 62-23 95
Telefaks: 089 21 62-33 95
E-Mail:  datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Yasal Dayanaklar ve Amaçları

Verilerin işlenmesinin amacı, her daim yasa düzenleyiciler tarafından bize yüklenen idari görevlerin yerine getirilmesi ve özellikle kamunun bilgilendirilmesidir.

Kişisel Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını aksi belirtilmedikçe, Bavyera Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Das Bayrische Datenschutzgesetz “(BayDSG)) 4. maddesinin 1. fıkrası ile Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6. maddesinin 1. fıkrasının e) bendi oluşturmaktır. Bu nedenle, belirtilen amaçlara uyma ve sorumlu olduğumuz görevleri yerine getirme kaydıyla, gerekli olan verileri işlemekle yetkiliyiz.

Kişisel Verilerin Alıcısı

Veri işleme sistemlerinin teknik faaliyetleri aşağıdaki kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT- Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
(Bavyera Eyaleti Bilişim Hizmet Merkezi
Dijitalleştirme, Geniş Bant ve Mesaha Devlet Dairesi)
St.-Martin-Straße 47, 81541 Münih
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Verileriniz ayrıca gerektiğinde, sorumlu muhasebe, gözetim ve denetim makamına, ilgili denetim yetkilerinin kullanılması için iletilir.

Ayrıca, Bavyera E-Devlet Yasasının 12. maddesi uyarınca veriler, veri teknolojisinde güvenliğin sağlanması ve tehlikeleri bertaraf etme amacıyla ilgili eyaletin Enformasyon Teknolojisinde Güvenlik Dairesine (“Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik”) iletebilir ve yine aynı madde uyarınca ilgili daire tarafından işlenebilir.

Kişisel Verilerin Kayıt Altında Saklanma Süresi

Verileriniz, verinin kayıt altına alınma amacının gerektirdiği veya ilgili yasal düzenlemeler tarafından öngörülen süre boyunca kayıt altında tutulur ve saklanır.

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileriniz tarafımızca işlenmesi halinde, aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

 • Kişisel veriler işlenmişse, şahsınıza ait ne tür bilgilerin saklandığına ilişkin bilgi talep etme (GDPR md. 15)
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme (GDPR md. 16)
 • Yasal düzenlemeler tarafından öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya işleme işleminin kısıtlanmasını talep etme (GDPR md. 17 ve 18)
 • Verilerin işlenmesini kabul ettiyseniz veya bir veri işleme sözleşmesi mevcut ise ve veri işlenmesi faaliyeti otomatik sistemler tarafından gerçekleştiriliyorsa, bazı şartlar altında verinin aktarılmasını talep etme (GDPR md. 20)
 • İşleme faaliyetine onay verdiyseniz ve işleme bu rızaya dayalı olarak gerçekleşmişse, dilediğinizde ilgili onayı/rızayı iptal edebilme. Rızanın geri alınmasından önceki zaman diliminde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri geçerlidir.

İşlemin yalnızca GDPR 6. maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bendi temelinde yapılması durumunda, kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, istediğiniz herhangi bir zamanda verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır (GDPR 21. maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesi)

 

İlgili Denetim Merciine İtiraz Hakkı

Ayrıca, Bavyera Eyalet Veri Sorumlusuna itiraz hakkınız saklıdır. Kendisine aşağıdaki iletişim bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz:

Posta adresi: Postfach22 12 19, 80502 Münih
Adres: Wagmüllerstraße 18, 80538 Münih
Telefon: 089 21 26 72-0
Telefaks: 089 21 26 72-50
E-Mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Ek Bilgiler

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak ve haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

İnternet Ortamında Yer Almaya ilişkin Bilgiler

Teknik Uygulama

Web sunucularımız ilgili eyalet dairesi (Dijitalleştirme, Geniş Bant ve Ölçüm Dairesi - Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) tarafından işletilmektedir.
Web sitemizi ziyaretiniz esnasında aktarılan kişisel verileriniz adımıza ilgili eyalet birimi tarafından işlenmektedir.

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Bavyera Eyaleti IT- Hizmet Merkezi (IT-Dienstleisutngszentrum des Freistaats Bayern)
 
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Web sayfasının teknik bakımı aşağıdaki şirket tarafından gerçekleştirilir:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0351 440 78-40
Telefaks: 0351 440 78-12
E-Mail: info(at)sandstein.de

Kayıt Altına Alma

Yukarıda bahsi geçen veya diğer internet sayfalarını açmanızla, internet tarayıcınız üzerinden verileriniz web sunucumuza aktarılmaktadır. Aşağıda yer alan veriler, internet tarayıcınız ile web sunucumuz arasındaki bağlantı devam ettiği müddetçe kaydedilir:

 • Talep tarihi ve saati
 • Talep edilen (veri) dosyanın ismi
 • Verinin talep edilen web sayfası
 • Erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı vs. gibi)
 • Kullanılan web tarayıcısı ve iletişim sistemi
 • Bilgisayarın IP- adresi (eksiksiz)
 • Aktarılan veri hacmi

Verilerinizi, teknik güvenliği sağlamak için ve özellikle web sunucumuz aleyhine gerçekleşebilecek olan olası saldırılara karşı kayıt altına almaktayız. En geç yedi gün içerisinde veriler, IP- adreslerin domain düzeyinde kısaltılması sonucunda anonimleştirilir.  Böylece, veri ile ilgili kullanıcılar arasında herhangi bir bağın kurulması mümkün olmayacaktır.

Bilgi teknolojisinde güvenlik tehditlerini önlemek için, bu veriler-Bavyera E-Devlet Yasasının 12. maddesine dayanarak Bilgi Teknolojisinde Güvenlik Dairesine iletilir.

 

Aktif Bileşenler

Javascript, Java-Applets veya Active-X-Controls gibi aktif bileşenler kullanılmaktadır. Bu fonksiyonu internet tarayıcınızın ayarlarından kapatabilirsiniz.

Çerezler (Cookies)

İşbu hizmetten yararlandığınızda sabit diskinize tarafımızca 12 aylık bir süre için Cookies (küçük veri dosyaları) yükleniyor. Bunları, web sayfamıza yaptığınız ilk veya diğer ziyaretlerinizde sizi teşhis etmek için kullanıyoruz. Tarayıcıların çoğu, Cookies kullanımını kendiliğinden kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Fakat bu fonksiyonu, internet tarayıcınızın ayarları üzerinden açık olan oturum için veya temelli olarak kapatabilirsiniz.

Çerez ayarlarını düzenleyin

Yüksek Sesle Okuma İşlevi

Ana sayfamıza, mümkün olduğunca çok sayıdaki kullanıcıya geniş ve kişiselleştirilmiş erişim imkânı sunmak istiyoruz. Erişilebilirlik amacını gerçekleştirmek için bu nedenle ana sayfamızda yüksek sesle okuma işlevi öngörülmüştür.
İşbu yüksek sesle okuma işlevinin kullanımında, bunun çalıştırılması için gerekli olan teknik veriler (tarayıcı ayarları vs. gibi)  aşağıdaki şirkete iletilir:

ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld
86825 Bad Wörishofen
e-posta: deutschland(at)readspeaker.com

Bültenlere Abonelik

Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığının hizmetlerinden faydalanan kullanıcıları, düzenli olarak basın bültenleri, söylevler ve diğer bültenlerin kendilerine gönderilmesini talep edebilirler. Bunun için web sayfalarımız üzerinden e-posta abonelik sitemize kayıt olup düzenli ve otomatik olarak e-posta yoluyla metin veya HTML şeklinde almak istedikleri medyayı seçebilirler. Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığına hangi kişisel verilerin iletileceği, ilgili giriş maskesi üzerinden görüntülenebilir. Kullanıcı tarafından bildirilen kişisel veriler, yalnızca Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığının özel kullanımı ve ilgili giriş maskesinde gösterilen amaç için (örn. istenilen bilgilerin iletilmesi vs. gibi) saklanır ve işlenir. Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığı bir veya daha fazla işlemciye veri aktarımında bulunabilir. İşbu işlemciler de, Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığına atfedilen yetkilerde olduğu gibi, kişisel verileri yalnızca dâhili kullanımları için değerlendirebilirler.

Kişisel verilerin işlenmesi, Bavyera Ekonomi, Kalkınma ve Enerji Bakanlığı tarafından ilgili kişilerce talep edilen hizmetleri, diğer bir ifadeyle bültenlerin gönderilmesini/ e-posta aboneliğinin sunulmasını sağlamak için kullanılır.

Bülten veya diğer e-posta aboneliklerinin gönderilmesi ve teslim alınması için kullanılan e-posta adresleri, Bavyera Eyaleti Dijitalleştirme, Geniş Bant ve Ölçüm Dairesindeki bir sunucuda saklanır ve haber bülteni veya e-posta aboneliklerinin gönderilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Bülten veya diğer e-posta aboneliklerin aboneleri, aboneliği istedikleri zamanda sonlandırabilirler; e-posta adresleri otomatik olarak silinir.