Főbb tudnivalók

Bajorország a német szövetségi tartományok délkeleti peremén, Európa szívében fekszik. Ezen a lapon a Bajor Szabadállamra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat ismerheti meg.

Fekvés és infrastruktúra

Bajorország Európa szívében található és ezért optimális kiindulópont az új piacok meghódítására. Németország délkeleti részén a Bajor Szabadállam Ausztriával, Csehországgal és Svájccal határos. A szomszédos államokhoz fűződő, több évszázados politikai és gazdasági kapcsolatainál fogva Bajorország a közép-kelet-európai országok kapuja.

Emellett azonban nem csupán Bajorország földrajzi fekvése, Olaszország, Szlovákia, Magyarország és Ukrajna közelsége könnyíti meg a kijutást a külpiacokra, hanem az infrastruktúra is. A Bajor Szabadállam Münchenben és Nürnbergben rendelkezik nemzetközi repülőtérrel, a közutak teljes hossza 42.000 kilométer, a vasúthálózat 6.120 kilométeres, emellett négy áruforgalmi központ is üzemel Bajorországban.

Kutatás és fejlesztés

Számos neves intézmény székhelye található Bajorországban; ilyen például a Max Planck Társaság, a Fraunhofer Társaságok és intézetek sokasága, valamint a Helmholtz és a Leibnitz Társaság. Ezen az intézmények biztosítják Bajorország kiválóságát a kutatás területén.

A tudományos utánpótlás is biztosított: kilenc egyetem, az alkalmazott tudományokat oktató 24 főiskola és egyetem, a Televíziós és Filmfőiskola, valamint számos magánintézmény oktatja a felsőoktatásban a diákokat Bajorországban.

 

Kutatási marketing kezdeményezés "Research in Bavaria"

A "Research in Bavaria" kezdeményezésnek, amelyet a bajor állami tudományos és művészeti minisztérium a bajor egyetemekkel közösen indított 2020 végén, célja, hogy jobban láthatóvá tegye Bajorország, mint tudományos székhely vonzerejét külföldön, és tájékoztatást nyújtson nemzetközi kutatónövendékeknek a kiváló karrierlehetőségekről bajor székhelyű felsőoktatási intézményekben. Célja, a potenciális doktoranduszok, posztgraduális képzésben részt vevő doktorok és vendégkutatók megszólítása a világ minden tájáról.

Az ehhez kapcsolódó sajtóközleményt itt találja
A "Research in Bavaria" egy informatív webportálból áll, amely keresési felületet és híreket tartalmaz, valamint a közösségi média csatornáit:

Weboldal: www.research-in-bavaria.de  
Facebook: www.facebook.com/researchinbavaria/ 
Twitter: www.twitter.com/researchbavaria 

 

Kultúra

Bajorország a kultúra kincsesháza: több mint 1.350 bajor múzeum és gyűjtemény őrzi a művészeti és kulturális javakat. Ezek közül is kiemelkedik a müncheni Régi Képtár, a világ egyik legnagyobb jelentőségű galériája. Szintén a látványosságok között találjuk az Új Képtárat, valamint a Modern Képtárat.

Bajorország gazdag zenei kínálattal is rendelkezik: a színházi, opera- és operettszínpadokon, valamint a szabadtéri és ünnepi színpadokon évente mintegy 15.000 előadás zajlik. A rendezvények egyik fénypontja a Richard Wagner Ünnepi Játékok Bayreuth mellett a Zöld dombon, valamint az „Orr fin Andechs” és a „Frankföldi svájci színházi nyár” fesztivál.

A bajorok szeretik a hagyományaikat: a népdal, a néptánc és a zenekaros népzene Bajorországban az élő kultúra rész, mint talán egyetlen más tartományban sem Németországban, de ugyanez igaz a népviselet szeretetére is. Szintén ápolják a tájszólást, így a szabadállamban számos különböző dialektust hallhatunk.

A politikai rendszer Bajorországban

A Bajor Szabadállam egy népi, jog-, kulturális és szociális állam. Bajorország a Németországi szövetségi Köztársaság területét tekintve legnagyobb és népességét tekintve második legnagyobb szövetségi tartománya Európa szívében. Németország az Európai Unió tagállama, ezért Bajorország is profitál az európai belső piacból, a világ legnagyobb gazdasági térségéből. Bajorország a „Szabadállam” megnevezéssel bír. A fogalom eredte a 19. századra nyúlik vissza, amikor az uralkodó alól felszabadított országra alkalmazták a kifejezést, amit hagyománytiszteletből máig megőriztek. A Németországi Szövetségi Köztársasághoz hasonlóan a Bajor Szabadállam parlamenti demokrácia és önálló állami szervekkel, valamint adóbevételekkel is rendelkezik. A legfontosabb állami szervek közé tartozik a Bajor Tartományi Parlament mint jogalkotó, a Bajor Állami Kormány mint a végrehajtó hatalom és a független bíróságok szervezete mint jogalkalmazó. A Bajor Állami Kormány élén ormányfőként a Bajor Szabadállam miniszterelnöke áll. A politika alapjait a Bajor Szabadállam alkotmánya és a Németországi Szövetségi Köztársság alaptörvénye fekteti le. Az alkotmány garantálja és védi a polgárok szabadságát és alapvető jogait, mint például az emberi méltósághoz való jogot, a magántulajdon szavatolását és a szabad vélemény-nyilvánítás jogát. Bajorországban ötévente rendeznek tartományi parlamenti választásokat, amely a jogalkotásért felel és megválasztja a miniszterelnököt. A miniszterelnök viszi a kormányügyeket, meghatározza a politikai irányelveket, ellátja Bajorország képviseletét a tartományon kívül és kinevezi az államminisztereket. A reprezentatív demokrácia kiegészítésére a törvényekről a tartományi parlamenten kívül népszavazással is lehet dönteni. A Bajor Szabadállam Németország egyik legnagyobb gazdasági erejű és emellett tartós gazdasági növekedést felmutató szövetségi tartománya. Bajorországban stabil politikai viszonyok és magas szintű biztonság érvényesül.