ADATVÉDELEM

Adatvédelem

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok a jelen Internetes megjelenés keretében történő kezelésére vonatkozik, beleértve az ott kínált szolgáltatásokat is, amennyiben ezeket az alábbiakban külön nem nevesítették.

Általános tudnivalók

A felelős szerv neve és elérhetősége

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési
és Energetikai Minisztérium
Prinzregentenstraße 28
D - 80538 München
telefon: +49 89 21 62-0
fax: +49 89 21 62-27 60
e-mail: info(at)stmwi.bayern.de

Az adatvédelmi megbízott elérhetősége

Adatvédelmi megbízottunkat az alábbi címen keresheti meg:
Behördliche Datenschutzbeauftragte des
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és
Energetikai Államminisztérium Hatósági
Adatvédelmi Megbízottja
Prinzregentenstraße 28
D - 80538 München
telefon: +49 89 21 62-23 95
fax: +49 89 21 62-33 95
e-mail: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

A kezelés célja a jogalkotó által ránk ruházott közjogi feladatok ellátása, mindenek előtt a közvélemény tájékoztatása.

Adatai kezelésének jogalapját eltérő rendelkezés hiányában a bajor adatvédelmi törvény (BayDSG) 4. cikk 1. bekezdése képezi a német adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés e) pontjával együttesen. Ennek alapján engedélyezték számunkra a minket terhelő feladatok ellátáshoz szükséges adatok kezelését.

A személyes adatok befogadója

Adatkezelő rendszerünk műszaki üzemeltetését az alábbi szervezet látja el:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Tartományi Digitalizációs, Szélessáv-fejlesztési és Földmérési Hivatal
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
A Bajor Szabadállam Informatikai Szolgáltató Központja
St.-Martin-Straße 47, D - 81541 München
e-mail: webmaster(at)bayern.de

Az Ön adatait a mindenkori ellenőrzési jogkörök gyakorlása érdekében adott esetben továbbítják az illetékes felügyeleti és számviteli ellenőrzési hatóságok felé.

Az informatikai biztonságot fenyegető veszélyek elhárítására elektronikus továbbítás esetén adatokat továbbíthatnak a Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Tartományi Informatikai Biztonsági Hivatal felé, amely jogosult azokat a bajor e-kormányzati törvény 12. cikkétől kezdődően szabályozottak értelmében kezelni.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ön adatait csakis olyan időtartamra tároljuk, amely a jogszabályokban meghatározott megőrzési határidők figyelembe vételével a feladat teljesítéséhez szükséges.

Az Ön jogai

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, akkor Önt érintettként az alábbi jogok illetik meg:

 • Jogában áll felvilágosítást kapni a személyéről tárolt adatokról (GDPR 15. cikk).
 • Amennyiben nem helytálló személyes adatot kezelnénk, akkor megilleti Önt a helyesbítés joga (GDPR 16.).
 • A jogszabályi feltételek teljesítése esetében követelheti az adatok törlését vagy a kezelés korlátozását (GDPR 17. és 18. cikk).
 • Amennyiben hozzájárult az adatok kezeléséhez vagy fennáll egy az adatkezelésre vonatkozó szerződés és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, akkor adott esetben megilleti Önt az adatok hordozhatóságának joga (GDPR 20. cikk).
 • Amennyiben hozzájárult az adatok kezeléséhez és az adatkezelés ezen a megállapodáson alapul, akkor a hozzájárulását bármikor, a jövőre vonatkozóan visszavonhatja. Ez nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig történő adatkezelés jogszerűségét.

A saját egyedi helyzetére hivatkozva bármikor jogosult kifogással élni az Ön személyes adatainak kezelésével szemben, amennyiben az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bek. e vagy f pontja alapján történik (GDPR 21. cikk 1. bek. 1. mondat).

Panasztételi joga a felügyeleti hatóságnál

Ezen felül panasszal élhet a Bajor Tartományi Adatvédelmi Megbízottnál. Elérhetősége:
postacím: Postfach 22 12 19, D - 80502 München
irodák: Wagmüllerstraße 18, D - 80538 München
telefon: +49 89 21 26 72-0
fax: +49 89 21 26 72-50
e-mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
honlap: https://www.datenschutz-bayern.de/

További felvilágosítás

Az Önre vonatkozó adatok kezelésére a jogaira vonatkozó további felvilágosítást kérhet tőlünk a fenti elérhetőségeken.

Az Internetes megjelenésre vonatkozó tudnivalók

Technikai megvalósítás

Webszerverünket a Tartományi Digitalizációs, Szélessáv-fejlesztési és Földmérési Hivatal üzemelteti. Internetes megjelenésünk látogatása keretében az Ön által továbbított személyes adatokat megbízásunk alapján a Tartományi Digitalizációs, Szélessáv-fejlesztési és Földmérési Hivatal kezeli:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Tartományi Digitalizációs, Szélessáv-fejlesztési és Földmérési Hivatal
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
A Bajor Szabadállam Informatikai Szolgáltató Központja
St.-Martin-Straße 47, D - 81541 München
e-mail: webmaster(at)bayern.de

Az Internetes megjelenés technikai kezelője:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0351 440 78-40
Telefax: 0351 440 78-12
e-mail: info(at)sandstein.de

Naplózás

A jelen vagy más Internetes honlapok felkeresésével Internet-böngészőjének közvetítésével adatokat továbbít webszerverünkhöz. Az Internet-böngésző és webszerverünk közötti kommunikáció érdekében a fennálló kapcsolat alatt az alábbi adatokat rögzítjük:

 • a lehívás napja és időpontja
 • a lehívott fájl neve
 • az az oldal, amelyről a fájlt lehívták
 • a hozzáférés állapota (fájl továbbítása megtörtént, fájl nem található stb.)
 • használt böngészőprogram és használt operációs rendszer
 • a lekérdező számítógép teljes IP-címe
 • átvitt adatok mennyisége

A műszaki biztonság és mindenek előtt a webszerverünk elleni támadási kísérletek elhárítására érdekében ezeket az adatokat tároljuk. Az adatokat legkésőbb hét nap után az IP-cím domain szintre történő lerövidítésével anonimizáljuk, így azokat már nem lehet egyes felhasználókhoz kötni.

Az informatikai biztonságot fenyegető veszélyek elhárítására továbbítjuk ezeket az adatokat a Tartományi Informatikai Biztonsági Hivatal felé, ahol a bajor e-kormányzati törvény 12. cikke alapján feldolgozzák azokat.

Aktív elemek

Honlapunkon olyan aktív elemeket alkalmazunk, mint például a Javascript, Java-appletek vagy Active-X-controlok. Ezt a funkciót Internetes böngészőjének beállításával kikapcsolhatja.

Sütik

A jelen Internetes kínálathoz történő hozzáférés során sütiket (kisebb fájlokat) tárolunk a merevlemezén 12 hónapos érvényességgel. Ezeket a sütiket kizárólag arra használjuk fel, hogy azonosítsuk Önt honlapunk a folyamatban lévő és későbbi felkeresése során. A legtöbb böngészőprogram beállítása olyan, hogy elfogadja a sütik használatát. Ezt a funkciót azonban Ön a folyamatban lévő hozzáférésre vonatkozóan vagy tartósan kikapcsolhatja a böngészőprogram megfelelő beállításával.

süti beállítások szerkesztése

Felolvasó funkció

Minél több felhasználónak kívánunk széles körű és az egyéni igényekhez igazodó hozzáférést biztosítani honlapunkhoz. Az akadálymentesítés érdekében ezért felolvasó funkciót kínálunk honapunkon.

A felolvasó funkció használatakor az ehhez szükséges műszaki adatokat (mint például a böngészőprogram beállításait) az alábbi céghez továbbítjuk:

ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen
 e-mail: deutschland(at)readspeaker.com

Tájékoztatás az adatok további feldolgozásáról

Előfizetés hírlevélre

A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium kínálatának felhasználói kérhetik a sajtóközlemények, beszédek, valamint a hírlevél rendszeres eljuttatását. Ennek érdekében honlapjainkon jelentkezhetnek az elektronikus előfizetésre és kiválaszthatják azokat a kiadványokat, amelyeket rendszeresen és önműködően TXT vagy HTML formátumú elektronikus levélben meg kívánnak kapni. A mindenkori adatbeviteli képernyő határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbít a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium felé. A felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag belső, a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztériumon belüli és a mindenkori adatbeviteli képernyőből felismerhető célra (pl. a kívánt információk eljuttatására) tároljuk és dolgozzuk fel. A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium intézkedhet az adatok egy vagy több megbízásos adatkezelőhöz történő továbbításáról, ha aki vagy akik a személyes adatokat kizárólag belső, a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztériumhoz köthető célra használja.

Ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozása a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztériumnál azt a célt szolgálja, hogy felkínálja az érintett személynek az általa kívánt szolgáltatásokat, vagyis a hírlevél kiküldését/az elektronikus levélben történő előfizetést.

A hírlevél vagy más elektronikus üzenetes előfizetések kiküldésére szolgáló elektronikus levélcímet a Bajor Tartományi Digitalizációs, Szélessáv-fejlesztési és Földmérési Hivatal egy szerverén tároljuk és a hírlevél vagy elektronikus üzenetes előfizetés kiküldésén kívül más célra nem használjuk. A hírlevél vagy más elektronikus üzenetes előfizetés előfizetői az előfizetést bármikor megszüntethetik; ezzel önműködően töröljük az elektronikus levélcímeket.

Kiadványok rendelése

Kiadványok rendelése esetén az Ön elérhetőségét kizárólag a megrendelt kiadvány postázására kezeljük. Legkésőbb a kiszállítási megbízás teljesítését követő 91. napon önműködően és visszaállíthatatlanul anonimizáljuk az Ön adatait. Nagyobb darabszám esetén címét és megrendelését logisztikai okokból felszólításra továbbítjuk a megbízásunkból kiszállító céghez:

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

Elektronikus levelek

Az elektronikus levélben (e-mailben) titkosítás nélkül hozzánk eljuttatott információkat az átvitel során adott esetben harmadik személy is olvashatja. Általános esetben nem is tudjuk ellenőrizni az Ön önazonosságát és nem tudjuk, hogy ki rejtőzik egy e-mail cím mögött. A jogilag megbízható kommunikáció ezért egyszerű elektronikus levelezéssel nem biztosított. Számos más elektronikus levélszolgáltatóhoz hasonlóan szűrőket alkalmazunk nemkívánatos reklám eltávolítására („SPAM-szűrő”), amely ritka esetben szokásos elektronikus üzeneteket is önműködően és tévesen nemkívánatos reklámnak minősít és ezért töröl. A kártékony programokat („vírusokat”) tartalmazó elektronikus leveleket minden esetben önműködően töröljük.

Amennyiben védelemre érdemes üzenetet kíván felénk továbbítani, akkor javasoljuk, hogy titkosítsa és elektronikus aláírással lássa el az üzenetet, hogy megakadályozza az átvitel során történő illetéktelen tudomásszerzést és meghamisítást, vagy pedig hagyományos postai úton továbbítsa hozzánk üzenetét.

PGP titkosítással ellátott elektronikus leveleket az alábbi elektronikus levélcímre küldhet (poststelle(at)stmwi.bayern.de). Az ehhez szükséges kommunikációs kulcsot (nyilvános kulcsot) a Bajor Hatósági Hálózat központi PGP kulcsszerveréről hívhatja le a "pgp-keyserver.bayern.de" címen. A BSI Német Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal megbízásából fejlesztett, ingyenesen letölthető „GpG4Win“ titkosító szoftverről a http://www.gpg4win.de/ oldalon tájékozódhat. A PGP a bajor közigazgatással történő kommunikációra telepítését az onnan lehívható (PDF) kiadvány ismerteti részletesen.

Kérjük értesítsen bennünket arról, hogy a küldeményeinek megválaszolására küldhetünk-e, és ha igen, miként küldhetünk titkosított elektronikus levelet. Amennyiben nincs lehetősége titkosított elektronikus levelek fogadására, akkor kérjük, hogy védelemre érdemes üzeneteinek megválaszolására adja meg postai levélcímét.

Sajtókapcsolat és PR

Fénykép- és videofelvételek

Sajtómunkánk és PR-tevékenységünk keretében rendezvények és megbeszélések keretében fénykép- és videofelvételek készülnek, amelyeken adott esetben Ön is felismerhetően megjelenik. A felvétel és/vagy közzététel ellen kifogással élhet. A kifogástételre kérjük a fenti elérhetőségeket vegye igénybe.

A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium rendezvényeides

A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium különböző rendezvények szervezője vagy társszervezőjeként is. A rendezvényre történő meghívás vagy az azon történő részvétel esetében a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium személyes adatokat (név, cím stb.) kezel. Ez különböző kommunikációs csatornákon történhet (pl. egy űrlap vagy Internetes űrlap kitöltésével, elektronikus levélben, telefonon).

A mindenkori űrlap, beviteli képernyő ill. az esetleges megbeszélés keretében lekérdezett adatok határozzák meg, hogy milyen személyes adatokat továbbít a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium felé.

 • Kísérő személyek adatainak rögzítése:

A rendezvény szabályos lebonyolítása érdekében a meghívott résztvevőket kísérő személyek adataik is rögzítjük és kezeljük. Ezeket a személyeket minden további, az adatkezeléssel érintett személlyel azonos módon megilletik a fent nevezett jogok, mindenek előtt a tárolt adatok jellegére és terjedelmére vonatkozó felvilágosítás, a kezelésnek történő ellentmondás és az adatok töröltetésének joga. Ehhez kapcsolódóan utalunk az Általános tudnivalók keretében az Érintett személyek jogai pontban megfogalmazottakra hívjuk fel szíves figyelmét.

 • Adatok rögzítése nyilvánosan hozzáférhető forrásból:

A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Minisztérium ezen túlmenően erre a célra nyilvánosan hozzáférhető forrásból, például az érintett személy vagy intézmények honlapjáról vagy más nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból származó adatokat is rögzít és kezel.

 • További eljárásmód ilyen adatrögzítés esetén:

A személyes adatokat nem továbbítjuk illetéktelenül harmadik személynek, hanem azokat a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium belső használatára és a rendezvények szervezése és lebonyolítása (pl. vendéglista készítése, beléptetés ellenőrzése stb.) céljából tároljuk és kezeljük. A Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium intézkedhet az egy vagy több megbízásos adatfeldolgozónak történő továbbításról, aki vagy akik a személyes adatokat kizárólag a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium megbízásából történő és a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztériumhoz rendelhető belső felhasználásra hasznosítják.

A rendezvény jellegétől függően a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium egy másik együttműködő partner mellett társrendezőként lép fel. Ilyen esetben a rendezvény céljaira rögzített adatokat továbbítjuk együttműködő partnerünk felé, amelynek keretében ezeket az adatokat szintén kizárólag a rendezvény szabályszerű lebonyolításának céljából lehet felhasználni. Azt, hogy az adott esetben milyen együttműködő partnerről van szó, a rendezvény szervezése keretében külön közöljük.

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg ez a rendezvény szervezése és lebonyolítása érdekében, valamint a Bajor Gazdasági, Tartományfejlesztési és Energetikai Államminisztérium PR-tevékenységének keretében felmerülő feladataink ellátáshoz szükséges.

Megkeresések/meghívók címzettjeként bármikor ellent mondhat további megkeresések/meghívók küldésének.