Партнер

Наша команда тісно співпрацює з агенцією Invest in Bavaria в Баварії та Баварським Міністерством економіки. Дізнайтеся більше про цих та інших важливих партнерів тут.

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria – це агенція по залученню інвестицій Вільної землі Баварія.
Починаючи з 1999 року, Invest in Bavaria надає підтримку тим, хто започатковує своє виробництво в Баварії чи має намір розширити його. Invest in Bavaria надає інформацію індивідуально для кожного замовника, допомагає знайти оптимальне місце розташування виробництва і сприяє налагодженню контактів з державними органами та спілками, а також важливими місцевими мережами для реалізації проектів. Послуги агенції Invest in Bavaria безкоштовні, всі запити при цьому обробляються строго конфіденційно. 

Агенція по залученню інвестицій Вільної землі Баварія - це надійний і компетентний партнер на кожному етапі інвестиційного проекту. 

Товариство Bayern International

Товариство Bayern International надає підтримку малим та середнім підприємствам у їхній експортній діяльності та при реалізації їхніх проектів як за кордоном, так і в межах країни, і ця підтримка може бути  організаційною та фінансовою. Допомога пропонується для участі у зарубіжних виставках, для реалізації  ділових поїздок або в рамках міжнародних проектів підвищення кваліфікації.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) - товариство сприяння розвитку експорту баварських ремесел. BHI підтримує ремісничі підприємства при освоєнні нових ринків збуту за кордоном, надає консультації з експорту та організовує колективні стенди на виставках в Україні і за кордоном.

Товариство Bayern Innovativ

Товариство Bayern Innovativ GmbH є центром для трансферу наукових досягнень та інновацій, коопераційною платформою і підґрунтям для створення мережевих структур. Товариство ініціює через галузеві структури і фахові дисципліни технологічне співробітництво не лише з науковими, але й економічними структурами для отримання нових замовлень, освоєння нових сфер діяльності і просування на ринки, а також з метою розробки нових продуктів і технологій. До клієнтської бази товариства належать 55 000 компаній і 500 наукових інститутів y 50 країнах.

Bayern Innovativ розробляє концепцію конгресів та форумів, ідентифікує інноваційні сфери, залучає доповідачів та експонентів, а також учасників з бізнесу і науки, зацікавлених у новітніх розробках, з передовою стратегією та баченням для власного бізнесу. 

Використання кластерів у Баварії

Баварський уряд сприяє конкурентоспроможності баварських підприємств y 17 основних галузях промисловості на основі використання кластерів. Для цього Вільна земля створила в цих галузях земельні кластерні платформи, які об’єднують у своїй мережі підприємства і науково-дослідні установи. Кластери допомагають компаніям разом розробляти продукти, щоб оптимізувати бізнес-процеси та спільно завойовувати ринки.

Відтак, кластери, які нараховують вже близько 8500 підприємств-учасників, перетворилися в ключових гравців баварського інноваційного ландшафту. Більш ніж 8000 заходів з 464 000 учасниками покращують можливість доступу до інформації в усіх сферах, що представлені у них.  Вони об’єднують через 1100 індивідуальних проектів  численні малі та середні підприємства, а також наближають підприємства, які до цього часу були далекі від наукових досліджень, до джерел науки.

LfA Förderbank Bayern

LfA Förderbank Bayern має завдання як спеціалізований банк Вільної землі Баварії  фінансово підтримувати проекти промислових підприємств, а також інші здійснювати інші заходи для збільшення економічного потенціалу Баварії.

У таких сферах діяльності, як заснування бізнесу, підтримка зростання, інноваційний бізнес та охорона навколишнього середовища він разом  з комерційними та ощадними банками надає сприяння, насамперед, малим і середнім підприємствам у забезпеченні фінансування їхніх проектів. 

Баварська асоціація торгово-промислових палат (BIHK)

Баварська асоціація торгово-промислових палат  (BIHK) є материнською організацією, яка об'єднує дев'ять палат Баварії. Усі компанії Баварії – крім ремісничих підприємств, представників «вільних» професій та сільськогосподарських фірм – за законом повинні обов'язково бути членами торгово-промислової палати. А тому Баварська асоціація торгово-промислових палат виступає від імені 990 000 підприємств, різних за розмірами та напрямками діяльності. Асоціація представляє загальні інтереси промисловості та економіки Баварії. З моменту свого заснування у 1909 році вона є найбільшою економічною організацією у Баварії.

Баварські торгово-промислові палати надають консультації та підтримку своїм компаніям-членам на внутрішньому ринку та за кордоном, пропонуючи їм різні види послуг. Наша ціль: ми беремо на себе завдання державного рівня. Ми пропонуємо широкий спектр сервісних послуг для підприємців. Ми стоїмо за загальні інтереси баварської економіки. Ми прихильні принципам взаємовідносин, що ґрунтуються на чесності та добросовісності.