Data & fakta

Bavorsko se nachází v jihovýchodní části Spolkové republiky Německo v samém srdci Evropy. Zde se dozvíte zajímavosti o Svobodném státu.

Poloha & infrastruktura

Bavorsko se nachází v srdci Evropy. Jeho poloha v jihovýchodní části Německa je optimálním východiskem pro nové obchodní příležitosti. Bavorsko sousedí s Rakouskem, Českou republikou a Švýcarskem. Díky dlouholetým politickým a hospodářským vazbám se sousedními státy je Bavorsko branou do zemí střední a východní Evropy.

Není to jen výhodná zeměpisná poloha v blízkosti Itálie, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, která usnadňuje přístup na zahraniční trhy, ale především výborná infrastruktura: V Bavorsku se nachází mezinárodní letiště v Mnichově a v Norimberku, 42 000 km dlouhá silniční a 6120 km dlouhá železniční síť a také čtyři překladiště.

Výzkum & vývoj

V Bavorsku sídlí mnoho renomovaných institucí, např. Společnost Maxe-Plancka, Fraunhoferovy společnosti a instituty, dále Společnost německých výzkumných center Helmholtz a Společnost Leibniz, díky nimž Bavorsko zaujímá výjimečné postavení ve výzkumu.

Postaráno je i o vzdělávání nové generace vědců. Mohou studovat na devíti bavorských univerzitách, 24 vysokých školách pro aplikované vědy, na vysoké televizní a filmové škole a také mnoha soukromých institucích.

Kultura

Bavorsko je pokladnicí kultury. Více než 1350 bavorských muzeí a sbírek schraňuje umělecké a kulturní předměty. Mezi nejvýznamnější patří Stará pinakotéka (Alte Pinakothek) v Mnichově, jedna z nejvýznamnějších světových galerií. Další atrakcí je Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má co nabídnout i po hudební stránce: Ročně na činoherních, operních nebo operetních scénách, letních či slavnostních scénách proběhne okolo 15 000 představení. Nejvýznamnějšími událostmi jsou hudební slavnosti Richarda Wagnera na Zeleném vršku v Bayreuthu, festivaly jako Orff in Andechs nebo divadelní léto Francké Švýcarsko.

Obyvatelé Bavorska milují své tradice. V žádné jiné zemi nejsou tak živé lidové písně, tanec a instrumentální lidová muzika. To samé platí o lásce ke kroji. V Bavorsku jsou hojně používaná nářečí, uslyšíte zde hned několik různých dialektů.

Politický systém v Bavorsku

Svobodný stát Bavorsko je národní, právní, kulturní a sociální stát. Rozlohou je největší a počtem obyvatelstva druhou největší spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Nachází se v srdci Evropy. Německo je členem Evropské unie. Z evropského vnitřního trhu, největší hospodářské oblasti světa, profituje i Bavorsko. Bavorsko používá označení Svobodný stát, které pochází z 19. století, kdy označovalo zemi osvobozenou od monarchy. Toto tradiční označení se zachovalo do dnešní doby. Stejně jako Spolková republika Německo je i Svobodný stát Bavorsko parlamentní demokracií a má vlastní zemské orgány a příjmy z daní. Nejdůležitějšími zemskými institucemi jsou Bavorský zemský sněm jako legislativní orgán, Bavorská zemská vláda jako výkonný orgán a nezávislé soudy jako představitelé legislativy. V čele bavorské zemské vlády stojí ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko. Základem politiky je ústava Svobodného státu Bavorsko a ústava Spolkové republiky Německo. Ústava zaručuje a chrání svobodu a základní práva občanů, jako například lidská práva, soukromý majetek a svobodu slova. V Bavorsku se konají každých pět let volby do zemského sněmu, který je zákonodárným orgánem a volí ministerského předsedu. Ten spravuje záležitosti státu, určuje směr politiky, zastupuje Bavorsko navenek a jmenuje jednotlivé ministry. Zákony mohou být schvalovány nejen zemským sněmem, ale i v referendu. Svobodný stát Bavorsko je hospodářsky nejsilnější spolkovou zemí Německa s udržitelným hospodářským růstem. Bavorsko je bezpečná země se stabilní politickou situací.