OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů v rámci této prezentace na internetu včetně zde nabízených služeb, pokud není níže uvedeno jinak.

Všeobecné pokyny

Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky
Prinzregentenstr. 28
80538 München
Telefon: 089 2162-0
Telefax: 089 2162-2760
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů

Osoby pověřené ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na
Datenschutzbeauftragte
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Prinzregentenstr. 28
80538 München
Telefon: 089 2162-2395
E-Mail: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Účely a právní základy pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je splnění veřejných úkolů, které nám svěřil zákonodárce, zejména pak informování veřejnosti.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů vyplývá, není-li uvedeno nic jiného, z čl. 4 odst. 1 bavorského zákona na ochranu osobních údajů (BayDSG) ve spojení s čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. e) nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Podle nich můžeme zpracovávat potřebné osobní údaje ke splnění jednoho z nám příslušejících úkolů.

Příjemce osobních údajů

Technický provoz našich systémů ke zpracování osobních údajů provádí:

Zemský úřad pro digitalizaci, široké pásmo a měření
Centrum služeb IT svobodného státu Bavorsko
St.-Martin-Straße 47, 81541 München 
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Vaše osobní údaje budou v případě potřeby poskytnuty příslušným kontrolním a revizním úřadům k provádění jejich příslušných kontrolních práv.

K odvrácení bezpečnostních rizik v informační technice mohou být při elektronickém podání údaje poskytnuty Zemskému úřadu pro bezpečnost v informační technice a zde podle čl. 12 bavorského zákona o e-Government zpracovány.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy jen po dobu, která je podle právních předpisů o lhůtách uchování třeba k dosažení daného účelu.

Vaše práva

Pokud provádíme zpracování Vašich osobních údajů, máte jako dotčená osoba následující práva:

 • Máte právo obdržet informaci o osobních údajích, které byly uloženy o Vaší osobě (čl. 15 GDPR).
 • Budou-li zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR).
 • Existují-li zákonné předpoklady, můžete požadovat vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jestliže podáte námitky proti jejich zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR).
 • Pokud jste udělili souhlas se zpracováním nebo existuje smlouva o zpracování osobních údajů a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaným způsobem, máte eventuálně právo na přenos osobních údajů (čl. 20 GDPR).
 • Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů a zpracování vychází z tohoto souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Oprávněnost ke zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu tím není až do odvolání dotčena.

Máte právo, z důvodu, které vyplynou z Vaší zvláštní situace, kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich dat, pokud zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (č. 21 odst. 1 věta 1 GDPR).

Právo podat stížnost u kontrolního úřadu

Nadále existuje právo podat stížnost u bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec má následující kontaktních údaje:

Adresa pošty: P.O. Box 22 12 19, 80502 München 
Adresa:  Wagmüllerstraße 18, 80538 München 
Telefon:  089 212672-0 
Telefax:  089 212672-50  
E-Mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Další informace

Pro bližší informace o zpracování Vašich údajů a o Vašich právech jsme Vám k dispozici na výše uvedených kontaktech.

Informace k obsahu webové stránky

Technická realizace

Náš webový server je provozován Zemským úřadem pro digitalizaci, široké pásmo a měření. Osobní údaje, které jste poskytli při své návštěvě naší webové prezentace, jsou zpracovávány Zemským úřadem pro digitalizaci, široké pásmo a měření:

Zemský úřad pro digitalizaci, široké pásmo a měření
Centrum služeb IT svobodného státu Bavorsko
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Pro webovou prezentaci poskytuje technickou podporu:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0351 440 78-40
Telefax: 0351 440 78-12
E-Mail: info(at)sandstein.de

Protokolování

Pokud jste stáhli tuto nebo další internetovou stránku, poskytujete našemu webovému serveru informace prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče. Následující data jsou zaznamenávána během připojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:

 • datum a čas požadavku
 • název vyžádaného souboru
 • stránka, z níž byl soubor vyžádán
 • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen)
 • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • úplná IP adresa žádajícího počítače
 • objem přenesených dat

Z důvodů technického zabezpečení, zejména pak k obraně před pokusy o útok na náš webový server, tato data ukládáme. Nejpozději za sedm dní jsou data zkrácením IP adresy na doménové úrovni anonymizována a není možné je přiřadit k jednotlivým uživatelům.

K odvrácení bezpečnostních rizik v informační technice mohou být protokolární údaje poskytnuty podle čl. 12 bavorského zákona o e-Government Zemskému úřadu pro bezpečnost v informační technice a zde podle čl. 12 bavorského zákona o e-Government zpracovány.

Aktivní komponenty

Využíváme aktivní komponenty jako Javascript, Java-Applets nebo Active-X-Controls. Tyto funkce můžete vypnout v nastavení svého webového prohlížeče.

Cookies

Při přístupu k tomuto webovému obsahu budeme po dobu platnosti v délce 12 měsíců ukládat ve Vašem přístroji cookies (malé soubory). Tyto cookies používáme výhradně k tomu, abychom Vás při této a příští návštěvě naší webové stránky opět poznali. Většina prohlížečů je nastavena tak, že akceptuje používání cookies. Tato funkce však může být vypnuta nastavením internetového prohlížeče, a to pro jednorázové použití nebo trvale.

Upravit nastavení souborů cookie

Funkce předčítání

Chtěli bychom co nejvyššímu počtu uživatelů umožnit široký přístup k naší webové stránce, zaměřený na jejich individuální potřeby. Ve smyslu bezbariérového přístupu tudíž na domovské stránce nabízíme funkci předčítání.

Při používání funkce předčítání se poskytují k tomu potřebné technické osobní údaje (jako např. nastavení prohlížeče) firmě:

ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen
E-Mail: deutschland(at)readspeaker.com

Informace o dalším zpracování dat

 

Odběr informačního zpravodaje

Uživatelé webového obsahu Bavorského státní ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky si mohou nechat pravidelně zasílat tiskové zprávy, projevy a informační zpravodaj. K tomu je třeba, abyste se přihlásili na našich webových stránkách s uvedením e-mailu a vybrali si média, která byste chtěli pravidelně automaticky dostávat e-mailem v textovém nebo HTML formátu. Jaké osobní údaje přitom budou poskytovány Bavorskému státnímu ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky, vyplývá z příslušného formuláře. Osobní údaje uvedené uživatelem budou uloženy a zpracovány výhradně pro interní použití u Bavorského státního ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky a pro účel specifikovaný podle příslušného formuláře (např. zasílání požadovaných informací). Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky může dát pokyn k postoupení osobních údajů jednomu zpracovateli nebo několika zpracovatelům, kteří osobních údajů použijí rovněž výhradně pro interní potřeby související s Bavorským státním ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

Zpracování těchto osobních údajů slouží Bavorskému státnímu ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky k tomu, aby dotčené osobě bylo možné poskytovat požadované služby, např. zasílání informačního zpravodaje/e-mailový odběr.

E-mailové adresy pro zasílání informačního zpravodaje nebo jiný e-mailový odběr se ukládají na serveru Bavorského zemského úřadu pro digitalizaci, široké pásmo a měření a nepoužívají se k jiným účelům než k zasílání informačního zpravodaje nebo pro e-mailový odběr. Příjemci informačního zpravodaje nebo jiného e-mailového odběru mohou kdykoli sami tento odběr vypovědět; e-mailové adresy tím budou automaticky vymazány.

Objednávka veřejných oznámení

Při objednávce veřejných oznámení budou Vaše kontaktní údaje zpracovány pouze pro účely zasílání objednaných veřejných oznámení. Nejpozději 91. den po splnění objednávky k zaslání budou Vaše osobní údaje automaticky a nenávratně anonymizovány. Při větším počtu kusů bude Vaše adresa a Vaše objednávka z logistických důvodů postoupena zasilatelské firmě:

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

E-Mail

Informace, které nám zašlete nezašifrované elektronickou poštou (e-mailem), si eventuálně mohou při přenosu přečíst třetí osoby. Zpravidla nemůžeme zkontrolovat ani Vaši totožnost a nevíme, kdo se skrývá za e-mailovou adresou. Není tudíž možné zaručit bezpečnou komunikaci obyčejným e-mailem. Stejně jako řada poskytovatelů e-mailových adres používáme filtry proti nevyžádané reklamě („SPAM filtry“), které ve výjimečných případech nesprávně automaticky zařadí a vymažou i běžné e-maily jako nevyžádanou reklamu. E-maily obsahující škodlivé programy („viry“) budou z naší strany v každém případě smazány.

Pokud nám chcete posílat chráněné zprávy, doporučujeme Vám tyto zprávy šifrovat a signovat, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu a poškození během přenosu, anebo nám zprávu pošlete běžnou poštou.

E-maily šifrované pomocí softwaru PGP nám můžete zaslat na následující e-mailovou adresu: (poststelle(at)stmwi.bayern.de). Potřebný komunikační klíč PGP (Public Key) si můžete vyžádat u centrálního serveru PGP-Keyserver bavorské sítě úřadů na adrese "pgp-keyserver.bayern.de". Informace o bezplatném stažení šifrovacího softwaru „GpG4Win“, který byl vyvinut na zakázku Spolkového úřadu pro bezpečnost v informační technice, můžete získat na webové stránce http://www.gpg4win.de/. Pokyny pro instalaci softwaru PGP ke komunikaci s bavorskou státní správou jsou blíže uvedeny v informační brožuře (PDF).

Sdělte nám rovněž laskavě, zda a jakým způsobem Vám můžeme posílat k zodpovězení Vašich zpráv šifrované e-maily. Nemáte-li možnost přijímat šifrované e-maily, sdělte nám laskavě k zodpovězení Vašich chráněných zpráv svoji poštovní adresu.

Práce s tiskem a veřejností

Pořizování fotografií a videí 

V rámci naší práce s tiskem a veřejností budeme při akcích pořizovat fotografie a videa, na nichž eventuálně budete k poznání. Se záznamem, popř. s jeho zveřejněním můžete vyjádřit nesouhlas.
K vyjádření nesouhlasu použijte laskavě výše uvedené kontaktní údaje.

Akce Bavorského státního ministerstva hospodářství, energetiky a Technologie

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky vystupuje rovněž jako organizátor nebo spoluorganizátor různých akcí. V případě pozvání nebo účasti na akci zpracovává Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky osobní údaje (jméno, adresu apod.). Může k tomu dojít různými komunikačními způsoby (např. vyplněním formuláře, prostřednictvím webového formuláře, e-mailem, telefonicky).

Z příslušného formuláře, příslušného vzoru, popř. z údajů uvedených při eventuálním telefonátu bude vyplývat, jaké osobní údaje přitom budou poskytnuty Bavorskému státnímu ministerstvu hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

 • Shromažďování osobních údajů, které se týkají doprovodných osob

Pro řádné uskutečnění akce přitom budou shromažďovány a zpracovávány rovněž osobní údaje doprovodných osob pozvaných účastníků, jimž přísluší stejně jako ostatním osobám dotčeným na základě shromažďování osobních údajů výše uvedená práva, zejména právo na poskytnutí informací o způsobu a rozsahu uložených osobních údajů a na vyjádření nesouhlasu se zpracováním a vymazáním osobních údajů. Ve věci práva dotčených osob se odkazuje na závěry uvedené ve Všeobecných podmínkách.

 • Shromažďování osobních údajů z veřejně přístupných pramenů

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky dále shromažďuje a zpracovává k tomuto účelu rovněž osobní údaje, které pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, např. z domovských stránek dotčených osob a institucí nebo z veřejně přístupných seznamů.

 • Další postup při shromažďování osobních údajů

Osobní údaje nebudou neoprávněně poskytovány třetím osobám, nýbrž budou uloženy a zpracovány pro interní použití u Bavorského státního ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky a pro účely organizace a uskutečnění akcí (např. vyhotovení seznamů hostů, umožnění kontroly při vstupu apod.). Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky tím může pověřit jednoho zpracovatele nebo několik zpracovatelů, kteří použijí osobní údaje z pověření Bavorské vlády pouze pro interní účely související s Bavorským státním ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky vystupuje podle druhu akce vedle dalšího kooperačního partnera jako spolupořadatel. Osobní údaje shromažďované pro účely akce budou v těchto případech poskytnuty našim kooperačním partnerům, přičemž tito partneři je mohou použít rovněž pouze pro řádné uskutečnění akce. V rámci organizace akce bude vždy oznámeno, kdo jsou v jednotlivém případě tito kooperační partneři.

Osobní údaje budou uloženy jen po dobu, kdy to bude potřeba pro organizaci a uskutečnění akcí, jakož i k zajištění našich úkolů v oblasti práce s veřejností Bavorského státního ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

 Jako příjemce dopisů a pozvání můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním dalších dopisů a pozvání.