Informace k velikosti písma

Současné vyhledávače nabízejí možnost zvětšit nebo zmenšit vzhled stránky. Webové stránky Bavorského státního ministerstva hospodářství, energetiky a technologie proto nemají funkci zvětšování písma a obrázků.

Velikost stránky můžete postupně měnit v prohlížeči.

Pokud Váš prohlížeč nenabízí ikonu (např. symbol lupy) ke zvětšení stránky, můžete velikost textu i obrázků měnit pomocí klávesnice.

Zvětšení: Podržte zmáčknutou klávesu < Ctrl > a zároveň stiskněte jednou či víckrát klávesu plus < + >. Stránka se bude postupně zvětšovat.

Zmenšení: Podržte zmáčknutou klávesu < Ctrl > a zároveň stiskněte jednou či víckrát klávesu mínus < - >. Stránka se bude postupně zmenšovat.

Zpět na původní velikost stránky: Podržte zmáčknutou klávesu < Ctrl > a zároveň stiskněte klávesu nula < 0 >.

Upozornění:  Změny velikosti webové stránky mohu ovlivnit vzhled a kvalitu zobrazení. Obrázky se mohou při zvětšení rozmazat nebo rozpadat na pixely.