Tények

Hozzávetőlegesen 10 millió lakosával és közel 100.000 négyzetkilométernyi területével Magyarország az Európai Unió kisebb-közepes tagállamai közé tartozik. A lakosság mintegy 64 százaléka él városokban, ebből 18 százalék a fővárosban, Budapesten. Magyarország közvetlenül szomszédos Ausztriával, Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával. Magyarország parlamenti demokrácia egykamarás országgyűléssel. Az ország 1999 óta tagja a NATO-nak és 2004 óta az Európai Uniónak.

Magyarország mintegy 200 ipari parknak ad otthont, ezekben nagyságrendileg 4.000 német vállalat telepedett le. Ezek a német érdekeltségű vállalatok adják a magyar ipari termelés körülbelül 30 százalékát. A villamosenergia-ellátás mintegy harmadát a paksi atomerőmű adja (amely Budapestről közel 100 kilométerre délre található), egyharmadát a hagyományos hőerőművek és egyharmadát behozatal fedezi. Megújuló forrásból az elsődleges energiatermelés mintegy 19 százaléka származik, ez az arány valamelyest elmarad az Európai Unió körülbelül 22 százalékos átlagától.

Magyarország egy modern, szolgáltatás alapú társadalommal és erős ipari szektorral rendelkezik. A mezőgazdaság szerepe az elmúlt évek során folyamatosan csökkent. Az idegenforgalom fontos gazdasági tényezője az országnak. Évente közel 44 millió turista keresi fel az országot, több mint négymilliárd eurót elköltve. A külföldi vendégek legkedveltebb céljai közé tartozik Budapest (40 százalékuk látogat ide). Ezen kívül Magyarország magasan fejlett, erősen export-orientált iparral rendelkezik: a termelés közel 60 százaléka irányul külföldre. A feldolgozóiparban elsősorban a termelés hozzávetőlegesen kétharmadát adó külföldi érdekeltségű vállalatok töltenek be meghatározó szerepet, a kivitelben mért részesedésük pedig még ennél is jelentősen magasabb. A legfontosabb ágazatok közé tartozik a járműgyártás, az elektronika és a vegyipar. Az ország gazdasági központja Budapest, amely az ország gazdasági teljesítményének 38, a környező Pest megyével együtt pedig 48 százalékát adja. További fontos gazdasági gócpont – jelentős különbséggel - Győr, Miskolc, Pécs, Kecskemét és Szeged. Az egy főre eső gazdasági teljesítmény jelentős eltéréseket mutat az egyes régiókban: Budapesten jóval több, mint kétszerese az országos átlagnak. Az áruforgalom mintegy háromnegyede az Európai Unió tagállamaival zajlik, a messze legfontosabb kereskedelmi partner Németország. Legfontosabb exporttermékek közé tartoznak az elektronikai termékek, a járművek és járműalkatrészek, valamint a vegyipari termékek. Magyarország 2009 óta rendszeresen jelentős külkereskedelmi többletet ért el. Magyarország az egyik legnagyobb mértékben exportorientált nemzetgazdaság a világon. Az áruk és szolgáltatások kivitele hozzávetőlegesen megfelel a GDP 100 százalékának.