Základné fakty a údaje

Bavorsko leží v juhovýchodnej časti Spolkovej republiky Nemecko v samom srdci Európy. Tu sa dozviete zaujímavé fakty o Slobodnom štáte Bavorsko.

OBYVATEĽSTVO

Bavorsko je s rozlohou približne 70 550 km2 najväčšou nemeckou spolkovou krajinou. Je takmer dvakrát väčšie ako Dánsko (43 000 km2) alebo Švajčiarsko (41 000 km2), kedy označili krajinu oslobodenú od monarchu.

Bavorsko využíva názov slobodný štát, ktorého pôvod siaha do 19. storočia, kedy označil krajinu oslobodenú od monarchu. Toto tradičné označenie sa zachovalo až dodnes.

V Bavorsku žije približne 12,8 milióna obyvateľov, z toho asi 1,5 milióna v metropole Mníchov. Ďalšími významnými mestami sú Norimberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Erlangen a Fürth. Pre Bavorsko sú dôležité aj vidiecke oblasti, ktoré zaberajú približne 85 % rozlohy krajiny a poskytujú životný, hospodársky a pracovný priestor takmer ôsmim miliónom ľudí, čo teda predstavuje približne 60 % celkovej bavorskej populácie.

 

POLOHA A INFRAŠTRUKTÚRA

Bavorsko sa nachádza v srdci Európy, a preto je optimálnym miestom pre otváranie nových trhov. Slobodný štát, ležiaci na juhovýchode Nemecka, hraničí s Rakúskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Vďaka stáročným politickým a hospodárskym vzťahom so susednými štátmi je Bavorsko vstupnou bránou do krajín strednej a východnej Európy.

Prístup na zahraničné trhy však neuľahčuje len geografická poloha Bavorska v blízkosti Talianska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, ale predovšetkým jeho infraštruktúra: Slobodný štát disponuje medzinárodnými letiskami v Mníchove a Norimbergu, 42 000 km ciest, 6 120 km železníc a štyrmi centrami nákladnej dopravy.

VÝSKUM A VÝVOJ

V Bavorsku sídlia viaceré renomované inštitúcie, ako napríklad Spoločnosť Maxa-Plancka, Fraunhoferove spoločnosti a inštitúty, Spoločnosť nemeckých výskumných centier Helmholtz a Združenie Leibniz, vďaka ktorým zaujalo Bavorsko jedinečné postavenie v oblasti výskumu.

Postarané je aj o vzdelávanie novej generácie vedcov. Vedci môžu študovať na jednej z deviatich bavorských univerzít, 24 vysokých školách pre aplikované vedy, na vysokej škole televízie a filmu a taktiež na mnohých iných súkromných inštitúciách.

Cieľom iniciatívy „Research in Bavaria“, ktorú koncom roka 2020 spustilo bavorské Ministerstvo pre vedu a umenie spolu s bavorskými vysokými školami, je zviditeľniť atraktívnosť Bavorska ako vedeckej lokality v zahraničí a informovať novú generáciu zahraničných vedcov o vynikajúcich kariérnych možnostiach na bavorských vysokých školách. Iniciatíva je určená potenciálnym doktorandom, postdoktorandom ako aj hosťujúcim výskumníkom z celého sveta.

Tu nájdete príslušnú tlačovú správu

Pressemitteilung PDF (271 KB)

"Research in Bavaria" pozostáva z informačného webového portálu s možnosťou vyhľadávania, z noviniek a tiež sociálnych médií:

Webseite: www.research-in-bavaria.de

Facebook: www.facebook.com/researchinbavaria/

Twitter: www.twitter.com/researchbavaria

KULTÚRA

Bavorsko je kultúrnou pokladnicou Nemecka. Viac ako 1 350 bavorských múzeí a zbierok chráni umelecké a kultúrne hodnoty. Medzi najvýznamnejšie patrí Stará pinakotéka (nemecky Alte Pinakothek) v Mníchove, ktorá je jednou z najvýznamnejších svetových galérií. Ďalšími obdivuhodnými atrakciami sú Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má čo ponúknuť aj po hudobnej stránke. Na divadelných, operných a operetných, letných či festivalových scénach sa ročne odohrá približne 15 000 predstavení. Najvýznamnejšími udalosťami sú hudobné slávnosti Richarda Wagnera na Zelenom vrchu v Bayreuthe, festivaly Orff in Andechs alebo "Divadelné leto Francké Švajčiarsko".

Bavori milujú svoje tradície: ľudové piesne, ľudový tanec a inštrumentálna ľudová hudba sú v Bavorsku živšie ako v ktorejkoľvek inej spolkovej krajine. To isté platí o láske k tradičným krojom. V Bavorsku sa zvykne používať mnoho dialektov, a preto tu započujete hneď celé spektrum rôznych nárečí.

POLITICKÝ SYSTÉM V BAVORSKU

Slobodný štát Bavorsko je národný, právny, kultúrny a sociálny štát. Rozlohou je tou najväčšou a počtom obyvateľov druhou najväčšou spolkovou krajinou Spolkovej republiky Nemecko. Nachádza sa v srdci Európy. Keďže je Nemecko členom Európskej únie, tak aj Bavorsko profituje z výhod jednotného európskeho trhu, najväčšieho hospodárskeho priestoru na svete. Bavorsko nesie názov "slobodný štát".  Pôvod tohto označenia siaha do 19. storočia a pomenúva krajinu oslobodenú od monarchu. Toto tradičné označenie sa zachovalo až dodnes. Rovnako ako Spolková republika Nemecko, tak aj Slobodný štát Bavorsko je parlamentnou demokraciou s vlastnými krajinskými orgánmi a príjmami z daní. Najdôležitejšími orgánmi sú: bavorský jednokomorový krajinský snem ako zákonodarná moc, bavorská krajinská vláda ako výkonná moc a nezávislé súdy ako súdna moc. V čele bavorskej vlády stojí ministerský predseda Slobodného štátu Bavorsko. Základom politiky je ústava Slobodného štátu Bavorsko a ústava Spolkovej republiky Nemecko. Ústava zaručuje a chráni slobodu a základné práva občanov, ako napríklad ľudské práva, súkromné vlastníctvo a slobodu slova. V Bavorsku sa každých päť rokov konajú voľby do krajinského snemu, ktorý je zákonodarným orgánom a volí predsedu vlády. Ten spravuje záležitosti štátu, určuje politické smerovanie, zastupuje Bavorsko navonok a vymenúva štátnych ministrov. Zákony sa môžu schvaľovať krajinským snemom, ale aj v referende. Slobodný štát Bavorsko je hospodársky najsilnejšou spolkovou krajinou Nemecka s udržateľným hospodárskym rastom. Má vysokú úroveň bezpečnosti a stabilný politický systém.

OBYVATEĽSTVO

Bavorsko je s rozlohou približne 70 550 km2 najväčšou nemeckou spolkovou krajinou. Je takmer dvakrát väčšie ako Dánsko (43 000 km2) alebo Švajčiarsko (41 000 km2), kedy označili krajinu oslobodenú od monarchu.

Bavorsko využíva názov slobodný štát, ktorého pôvod siaha do 19. storočia, kedy označil krajinu oslobodenú od monarchu. Toto tradičné označenie sa zachovalo až dodnes.

V Bavorsku žije približne 12,8 milióna obyvateľov, z toho asi 1,5 milióna v metropole Mníchov. Ďalšími významnými mestami sú Norimberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Erlangen a Fürth. Pre Bavorsko sú dôležité aj vidiecke oblasti, ktoré zaberajú približne 85 % rozlohy krajiny a poskytujú životný, hospodársky a pracovný priestor takmer ôsmim miliónom ľudí, čo teda predstavuje približne 60 % celkovej bavorskej populácie.

 

POLOHA A INFRAŠTRUKTÚRA

Bavorsko sa nachádza v srdci Európy, a preto je optimálnym miestom pre otváranie nových trhov. Slobodný štát, ležiaci na juhovýchode Nemecka, hraničí s Rakúskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Vďaka stáročným politickým a hospodárskym vzťahom so susednými štátmi je Bavorsko vstupnou bránou do krajín strednej a východnej Európy.

Prístup na zahraničné trhy však neuľahčuje len geografická poloha Bavorska v blízkosti Talianska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, ale predovšetkým jeho infraštruktúra: Slobodný štát disponuje medzinárodnými letiskami v Mníchove a Norimbergu, 42 000 km ciest, 6 120 km železníc a štyrmi centrami nákladnej dopravy.

VÝSKUM A VÝVOJ

V Bavorsku sídlia viaceré renomované inštitúcie, ako napríklad Spoločnosť Maxa-Plancka, Fraunhoferove spoločnosti a inštitúty, Spoločnosť nemeckých výskumných centier Helmholtz a Združenie Leibniz, vďaka ktorým zaujalo Bavorsko jedinečné postavenie v oblasti výskumu.

Postarané je aj o vzdelávanie novej generácie vedcov. Vedci môžu študovať na jednej z deviatich bavorských univerzít, 24 vysokých školách pre aplikované vedy, na vysokej škole televízie a filmu a taktiež na mnohých iných súkromných inštitúciách.

Cieľom iniciatívy „Research in Bavaria“, ktorú koncom roka 2020 spustilo bavorské Ministerstvo pre vedu a umenie spolu s bavorskými vysokými školami, je zviditeľniť atraktívnosť Bavorska ako vedeckej lokality v zahraničí a informovať novú generáciu zahraničných vedcov o vynikajúcich kariérnych možnostiach na bavorských vysokých školách. Iniciatíva je určená potenciálnym doktorandom, postdoktorandom ako aj hosťujúcim výskumníkom z celého sveta.

Tu nájdete príslušnú tlačovú správu

Pressemitteilung PDF (271 KB)

"Research in Bavaria" pozostáva z informačného webového portálu s možnosťou vyhľadávania, z noviniek a tiež sociálnych médií:

Webseite: www.research-in-bavaria.de

Facebook: www.facebook.com/researchinbavaria/

Twitter: www.twitter.com/researchbavaria

KULTÚRA

Bavorsko je kultúrnou pokladnicou Nemecka. Viac ako 1 350 bavorských múzeí a zbierok chráni umelecké a kultúrne hodnoty. Medzi najvýznamnejšie patrí Stará pinakotéka (nemecky Alte Pinakothek) v Mníchove, ktorá je jednou z najvýznamnejších svetových galérií. Ďalšími obdivuhodnými atrakciami sú Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má čo ponúknuť aj po hudobnej stránke. Na divadelných, operných a operetných, letných či festivalových scénach sa ročne odohrá približne 15 000 predstavení. Najvýznamnejšími udalosťami sú hudobné slávnosti Richarda Wagnera na Zelenom vrchu v Bayreuthe, festivaly Orff in Andechs alebo "Divadelné leto Francké Švajčiarsko".

Bavori milujú svoje tradície: ľudové piesne, ľudový tanec a inštrumentálna ľudová hudba sú v Bavorsku živšie ako v ktorejkoľvek inej spolkovej krajine. To isté platí o láske k tradičným krojom. V Bavorsku sa zvykne používať mnoho dialektov, a preto tu započujete hneď celé spektrum rôznych nárečí.

POLITICKÝ SYSTÉM V BAVORSKU

Slobodný štát Bavorsko je národný, právny, kultúrny a sociálny štát. Rozlohou je tou najväčšou a počtom obyvateľov druhou najväčšou spolkovou krajinou Spolkovej republiky Nemecko. Nachádza sa v srdci Európy. Keďže je Nemecko členom Európskej únie, tak aj Bavorsko profituje z výhod jednotného európskeho trhu, najväčšieho hospodárskeho priestoru na svete. Bavorsko nesie názov "slobodný štát".  Pôvod tohto označenia siaha do 19. storočia a pomenúva krajinu oslobodenú od monarchu. Toto tradičné označenie sa zachovalo až dodnes. Rovnako ako Spolková republika Nemecko, tak aj Slobodný štát Bavorsko je parlamentnou demokraciou s vlastnými krajinskými orgánmi a príjmami z daní. Najdôležitejšími orgánmi sú: bavorský jednokomorový krajinský snem ako zákonodarná moc, bavorská krajinská vláda ako výkonná moc a nezávislé súdy ako súdna moc. V čele bavorskej vlády stojí ministerský predseda Slobodného štátu Bavorsko. Základom politiky je ústava Slobodného štátu Bavorsko a ústava Spolkovej republiky Nemecko. Ústava zaručuje a chráni slobodu a základné práva občanov, ako napríklad ľudské práva, súkromné vlastníctvo a slobodu slova. V Bavorsku sa každých päť rokov konajú voľby do krajinského snemu, ktorý je zákonodarným orgánom a volí predsedu vlády. Ten spravuje záležitosti štátu, určuje politické smerovanie, zastupuje Bavorsko navonok a vymenúva štátnych ministrov. Zákony sa môžu schvaľovať krajinským snemom, ale aj v referende. Slobodný štát Bavorsko je hospodársky najsilnejšou spolkovou krajinou Nemecka s udržateľným hospodárskym rastom. Má vysokú úroveň bezpečnosti a stabilný politický systém.