İletişim

Yayımcı

Bavyera Eyaleti Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı

Posta kodu: 80525 Münih
Adres: Prinzregentenstraße 28, 80538 Münih

Telefon: 0049 89 2162-0
Faks: 0049 89 2162-2760
E-posta: poststelle(at)stmwi.bayern.de

Yetkili temsilci: Bakanlık Genel Müdürü Dr. Bernhard Schwab

Bayern Atlas - Bina Hizmetleri Kılavuzu

§ 27a Ciro Vergisi Kanunu’na göre Kanun hüviyet numarası: DE811335517

Yetkili

Bavyera Eyaleti Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı

Dış Ticaret Müdürlüğü - Temel Sorular Birimi
Maiyet memuru Christian Kleppmann

Telefon: 0049 89 2162-0
Faks: 0049 89 2162-2760
E-posta: info(at)stmwi.bayern.de

Tasarım ve düzenleme

POSSIBLE Worldwide GmbH

Arnulfstraße 58, 80335 München
Telefon: 0049 89 2000-1360
Faks: 0049 89 94399-2672
E-posta: MUN.Info@possible.de
https://www.vml.com/de/deutschland

Teknik danışmanlık

Programlama

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0049 351-44 078 40
Faks: 0049 351-44 078 12
E-posta: info@sandstein.de
www.sandstein.de

sunucu desteği

Dijitalleştirme, Geniş Ağ Hizmeti ve Ölçümleme Eyalet Dairesi
Bavyera Eyaleti Teknoloji Hizmet Merkezi
St.-Martin-Straße 47, 81541 Münih
Telefon: 089 2119-0
E-posta: poststelle@ldbv.bayern.de
http://www.ldbv.bayern.de/digitalisierung/itdlz.html

Telif hakları

© Bavyera Eyaleti Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı – tüm hakları saklıdır.

Kurallar ve Koşullar

Bu internet sayfasındaki metin, resim, grafik ve diğer görsel materyaller ile tüm içeriğin telif hakları saklıdır. (§ 5 Telif Kanunu

  • Yasalar, tüzük, resmî kararname, resmî ilan ayrıca kararnamelerin resmî özetlemeleri ve diğer resmî açısından genel bilgiye sunulan resmî eserleri, değişim yasağı ile ilgili hükümlerden ve kaynak gösterime ilgili §§ 62 I-III ve 63 I, II UrhG uygulanması şartı ile kısıtlıdır.
  • ve diğer resmî açısından genel bilgiye sunulan resmî eserleri, değişim yasağı ile ilgili hükümlerden ve kaynak gösterime ilgili §§ 62 I-III ve 63 I, II UrhG uygulanması şartı ile kısıtlıdır.

Özel şahıs olarak telif hakkı saklı materyali hususî veya başka şahsi amaçla kanunun 53. maddesi (UrhG) çerçevesinde kullanabilirsiniz.

Bu sayfaların veya içinden bölümlerin başka elektronik veya matbu yayımda kullanılmaları ve neşredilmeleri ancak tarafımızın izni ile mümkündür. Bu izin editörlerden talep edilebilir. Ayrıca metin, resim, grafik ve diğer verilerin hakları üçüncü şahıslara ait olabilir. Web kullanımının yasak olduğu zaten belirlenmiş içerik haricinde bu tür üçüncü şahısların hakları üzerine de editörlerden bilgi alabilirsiniz.

Basın duyuruları ve konuşma metinlerinin, kaynak göstermek şartı ile, basımı ve değerlendirilmesi genel olarak mümkündür.

İnternet sitesinde adı geçen ve olası durumda üçüncü şahıslara ait olabilecek tüm marka ve mal logo ve işaretleri istisnasız olarak söz konusu mülkiyetler için geçerli olan marka hukuku ve zilliyetlik çerçevesine tâbidir. İnternet sitemizde kullanılıyor olması, marka işaretlerinin üçüncü şahıslara ait haklarının saklı olmadığı anlamına gelmez.

Görsel Materyalin Telif Hakkı

Bu sitede kullanılan resimlerin hakları açıklığa kavuşturulmuştur. Yine de sitedeki görsel materyalin telif hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen info(at)stmwi.bayern.de e-mail adresine bilgi veriniz.

SORUMSUZLUK KAYDI

Bu internet sayfasında sunulan içeriği en iyi bildiğimiz şekliyle ve iyi niyet dahilinde hazırladık ve kontrol ettik. Yine de bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği ve uygulanabilirliği konusunda garanti veremiyoruz. Sonuçta internet siteleri başka kişilerin hazırladığı bilgileri derleyip tekrar aktardıkları için, farklı kişilerin çalışmalarıın hatasızlığını iddia edemeyiz. Sayfa içeriğine bağlı olarak kullanıcı ile bir sözleşme akdedilmiş sayılmaz.

İnternet sitesinin kullanımından ötürü ortaya çıkan zararlar sorumluluğumuz dışındadır. Bunun istisnası § 839 BGB (Haftung bei Amtspflichtverletzung) düzenlemesine tâbidir. Verilerin çağrılması veya indirilmesi sırasında virüs programlarının yol açtığı veya benzeri diğer zararlar sorumluluğumuz dışındadır.

Bavyera Eyaleti Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasının içeriğinin tamamını veya bir kısmını istediği zaman değiştirme, tamamlama, silme veya yayını süreli veya süresiz olarak kapatma haklarına sahiptir.

Linkler ve Uyarılar

Site içerisinde bünyemiz dışındaki internet sayfalarına linkler verilmiştir. Bu linklerle yabancı içeriği sayfamız üzerinden medya kanununun ilgili maddesine (§ 8) uygun şekilde kullanıma sunmaktayız. Bu linkler sayfaya konulurken, bağlandıkları içerikler tarafımızca kontrol edilip, kanunlara uygun oldukları saptanmıştır. Ancak bu değişken içeriği sürekli olarak kontrol etmemiz mümkün olmadığından, içerikle ilgili hiçbir sorumluluk almıyoruz. Yasadışı, yanlış veya eksik içerik ve üçüncü kişilere ait verilerin kullanımı ile ilgili oluşabilecek zararlardan yalnızca söz konusu sayfanın sahibi sorumludur.

ALMANCA METİNLERİN ÜSTÜN GEÇERLİLİĞİ

Metinlerin Almanca versiyonu başka bir dil veya birkaç dilde tercüme edildiğinde farklılıklar oluşursa, Almanca versiyonu geçerli olacaktır.