Ticari ilişkiler

Almanya, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcıdır ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır. Ocak-Eylül 2020 döneminde Almanya 11,27 milyar dolar ile Türkiye'nin en önemli ihracat ortağı olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7.5 milyar dolar ile İngiltere, 7.2 milyar dolar ile  ABD, 6.24 milyar dolar ile Irak ve 5.5 milyar dolar ile İtalya takip etti. Bu beş ülkenin toplam ihracat içersindeki payı aynı dönemde yüzde 32 oldu. Aynı şekilde Türkiye’de, Almanya için çok önemli bir ticaret ortağıdır. Bu da Almanya'nın Türkiye ile ticarette cari fazlası olduğu anlamına geliyor. Bavyera'da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor: Türkiye 5,5 milyar avroluk (2021) ticaret hacmiyle Bavyera'nın dünya çapındaki en önemli ticaret ortaklarından biridir.

İstanbul’daki Bavyera Temsilciliği, Bavyeralı şirketlerin Türkiye’de tutunabilmeleri için başarılı desteklerini sürdürmek istiyor. Ayrıca Türk şirketlerine Bavyera yolunu açmaktadır. Türkiye’deki Alman şirketlerin ve Alman sermaye ortaklığı bulunan Türk şirketlerin sayısı artık 7.500’ü aştı. Alman ekonomisi 1985 yılından beri Türkiye’de, ilk önce Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (DIHK) delegasyon bürosu şeklinde, sonra İstanbul, İzmir ve Ankara’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde temsil edilmektedir. Bu Oda’nın artık yaklaşık 900 üyesi bulunmaktadır. Almanya ile Türkiye arasında 1962 yılından beri bir Yatırım Koruma Anlaşması bulunmaktadır. Türkiye’nin Milletlerarası Tahkim Kanunu Temmuz 2001’de yürürlüğe girmiştir. 1985 yılına ait Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 01 Ocak 2011 tarihinde feshedilmiş olup yerine Almanya’da 19 Eylül 2011 tarihinde yeni bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmiştir. Bu anlaşma geriye dönük olarak 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Almanya ile Türkiye Kasım 2012’de, enerji alanındaki siyaset ve iş dünyası temsilcileri arasındaki diyalog platformunu teşkil edecek “Türk-Alman Enerji Forumu’nu” kurmuştur. Bu çerçevede yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği, konvansiyonel güç santralleri konusunda esneklik ve düzenlemelerin yanı sıra hidrojen ve elektro mobilite konuları ele alınmaktadır. Bu bağlamda bakanlar düzeyinde ilk buluşma Nisan 2013’de Ankara’da gerçekleşmiştir. İki ülkenin Ekonomi Bakanlıkları bir “Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi’nin” (JETCO – Joint Economic and Trade Commission) kurulmasını kararlaştırmışlardır.  

 

Burada Bavyera - Türkiye güncel ticaret rakamlarını bulacaksınız.