Rakamlar ve Veriler

Türkiye Cumhuriyeti hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer almaktadır. İki kıtayı İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı birbirinden ayırır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz ve batıda Ege Denizi Türkiye'nin ulusal sınırlarının çoğunu temsil etmektedir. Türkiye  783.562 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin iki katından daha büyüktür. Komşuları Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan‘dır. Hazar Denizi, Ortadoğu ve Avrupa arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ve 81 ili vardır. Güneydoğu'da 1980'lerden beri önemli kalkınma projeleri başlatılmıştır örn. GAP(= Güneydoğu Anadolu projesi) ile barajlar, enerji santralleri, elektrifikasyon, sulama tesisleri, yollar ve telekomünikasyon. Fakat bu projeler mevcut olan Batı-Doğu eğimine henüz yeterli olmamıştır. Türkiye, Arap ve Kafkasya bölgelerinin Avrupa geçidi olarak görülmektedir. Coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye Avrupa mülteci politikasında kilit bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin siyasal istikrarının ve demokratik yapısının korunması, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri için büyük önem taşımaktadır.

Türkiye nüfusu 2019 yılı verilerine göre 83 milyondur ve Türkiye yaklaşık 760.9 milyar ABD doları(2019) bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir. Türkiye, bölgedeki en müreffeh ülkelerdendir ve aynı zamanda batı dünyası için en önemli ticari ortaklardan biridir. Kentleşme ileri düzeydedir: nüfusun yaklaşık %92‘si bugün şehirlerde yaşamaktadır.Türkiye‘nin nüfus yoğunluğu özellikle batı metropollerinde görülmektedir. Doğu ve güneydoğu daha az nüfusa sahiptir. Ankara başkent olmasına rağmen, İstanbul Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak görülmektedir. 15,46 (2020) milyondan fazla nüfusu ile ülkenin en büyük ve en kalabalık şehridir. Türkiye‘de 20 büyükşehir bulunmaktadır ve her büyükşehir 1 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Bunların arasında özellikle Konya, Aydın ve Şanlıurfa tarımda, Antalya, İstanbul ve Muğla turizmde önde gelen şehirlerdir. Dış tıcarette Istanbul’un yanı sıra İzmir ve Bursa büyük önem taşımaktadır.İnovasyon’un merkezi Istanbul, Bursa ve Ankara’dır.Türkiye, son otuz yılda bu konuda olumlu yönde gelişmiştir. ,Türkiye’nin demografik konumu oldukça elverişlidir. Türklerin yarısı 30 yaş altındadır; Bu da iç tüketime teşvik etmektedir. Dünya Bankası'nın verilerine göre işgücünün üçte birinden fazlası tarımda çalışmakta ve toplam üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Altyapısı açısından nispeten daha az gelişmiş olan doğu ve güneydoğu bölgesi geçimini neredeyse tarımdan karşılamaktadır.

2020 yılında Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı azalırken, Türkiye'deki Alman ihracatı% 13 arttı. Almanya, 2020'de 37,7 milyar ABD dolar toplam hacmiyle Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin GSYİH'sı 2020’de yaklaşık %2 arttı. Türkiye, dünya çapında iki ülkeden biri olarak pozitif ekonomik büyüme kaydedebilmiştir. Ülke için önemli bir döviz kaynağı olan hizmet sektörü, özellikle pandemi kısıtlamalardan ağır darbe aldı. Salgının toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin yanı sıra Türk lirasının düşüş eğilimi Türkiye yeni zorluklarla karşı karşıya getirmektedir. Ancak uzmanların görüşüne göre, ülkenin krizden 2021 yıl sonuna kadar toparlanmasını bekliyorlar. Alman şirketleri için ozaman, yeni tedarik pazarlarının geliştirilmesinden başlayarak, özellikle genç tüketicilerden artan talebe hizmet etmeye kadar çok fazla iş fırsatları olacaktır.