İş fırsatları

Türkiye'nin resmi dili türkçedir. Türk nüfusunun %80'i ana dili olarak türkçe konuşmaktadır. İş hayatında İngilizce, Almanca ve Fransızca diğer yazışma dilleridir. Turist merkezlerinde Rusça ve Arapça‘da konuşulmaktadır. Türkiye, büyüme beklentileri ve elverişli coğrafi konumu nedeniyle, özellikle global şirketler için stratejik bir yatırım yeri olmaya devam etmektedir. Yaklaşık 83 milyon nüfusu olan, ortalama olarak genç ve uluslararası karşılaştırmalarda harcamaya istekli olan Türkiye pazarı, çok üretken motive olmuş ve nitelikli işgücüyle sağlam büyüme fırsatları sunmaya devam ediyor. Ayrıca Türkiye, doğu-batı ve kuzey-güney arasında bir köprü oluşturmaktadır. Türkiye, verimli ve maliyetler açısından uygun bir bağlantı noktası olup buradan, 4 saatlik bir uçuş yarıçapı çerçevesinde 1,5 milyar insana ve GSYİH’ı 24 trilyon ABD Doları (Avrupa, MENA Bölgesi ve Orta Asya) olan kombine piyasa değerine ulaşmak mümkündür. Böylece Bavyeralı şirketler Türkiye’den hareketle Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleriyle iş geliştirme konusunda yararlanma imkânı bulabilmektedirler. Gittikçe artan sayıda çok uluslu kuruluş Türkiye’yi üretim ve ihracat merkezi olarak seçmektedir. Örneğin, Ford üretiminin %77’sini ve Toyata %85’ini Türkiye’den ihraç etmektedir. Türkiye’nin şimdiden iyi gelişmiş ve uluslararası entegrasyonu olan otomotiv endüstrisi uluslararası gelişmeleri kaçırmak istemiyor ve yeni teknolojilere önem veriyor. Bu açıdan bakıldığında, bir Türk elektrikli otomobilinin üretilmesi girişimi de çok anlaşılır bir durum. İlk modellerin 2023 yılından da önce piyasaya çıkarılması planlanmaktadır.

Enerji sektörü Türkiye için gittikçe artan oranda bir rol oynamaktadır. Özellikle doğalgaz için enerji merkezi olma niyetinin yanı sıra, yüksek enerji ithalatının büyük payı olduğu kronik cari açığın azaltılmasına çaba gösterilmektedir. Yenilenebilir enerjilerin genişletilmesi öncelikli olarak hedeflenmektedir. 2021 yılında rüzgâr ve fotovoltaik tesislerinden üretilen elektrik ilk kez toplam elektrik üretiminin %15’ini aşmıştır. Daha büyük ölçüde geliştirilebilir enerji verimliliği konusu da 2021 yılının başında kamu kurumlarının öncelik listesinde önemli yer almaktadır. Bundan dolayı Bavyeralı teknoloji tedarikçileri için ilginç iş fırsatları oluşacaktır. Genel altyapının yoğun bir şekilde genişletilmesi, Bavyera know-how’unun sunulması için ayrıca bir imkândır.

Türkiye’ye Almanya’dan yapılan ürün ihracatında özellikle motorlu araçlar, otomotiv endüstrisi için yan sanayi parçaları, makine ve kimyasal ürünlerin payı yüksektir. Almanya’ya Türkiye’den ithal edilen ürünler arasında özellikle tekstil/deri ürünleri ve araçlar yer alırken gittikçe gıda maddeleri ve makineler de ithal edilmektedir.