Dane & Fakty

Bawaria to najbardziej południowo-wschodni niemiecki kraj związkowy położony w sercu Europy. Tutaj dowiecie się Państwo więcej o Wolnym Kraju Związkowym Bawarii.

Położenie i infrastruktura

Bawaria leży w sercu Europy i dlatego jest optymalnym punktem wyjścia , ażeby zdobywać nowe rynki. Położona w południowo-wschodnich  Niemczech, graniczy z Austrią, Czechami i Szwajcarią. Dzięki swoim długowiecznym politycznym i gospodarczym stosunkom ze swoimi sąsiadami Bawaria stanowi bramę do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Ale nie tylko położenie geograficzne Bawarii i bliskość terytorialna do Włoch, Słowacji, Węgier i Ukrainy ułatwiają dostęp do zagranicznych rynków, lecz także infrastruktura landu. Bawaria oferuje międzynarodowe lotniska w Monachium i Norymberdze, 42.000 km dróg i autostrad, 6.120 km linii kolejowych oraz cztery centra przewozu towarów.

Badania & Rozwój

Liczne renomowane instytucje mają swoją siedzibę w Bawarii, jak np. Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaften und -Institute  oraz  Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft. Zapewniają one Bawarii świetność w obszarze badawczym.

Bawaria troszczy się także o naukowe potomstwo: dziewięć uniwersytetów, 24 szkoły wyższe nauk stosowanych, Szkoła Wyższa Telewizji i Filmu oraz liczne prywatne instytucje kształcą tutaj studentów.

Kultura

Bawaria to kulturalna skrzynia skarbów: ponad 1.350 bawarskich muzeów i kolekcji strzeże dóbr artystycznych i kulturowych. Szczególną perełkę stanowi Alte Pinakothek w Monachium, jenda z najważniejszych galerii na świecie.  Inne atrakcje to : Neue Pinakothek i  Pinakothek der Moderne.

Także muzycznie Bawaria ma wiele do zaoferowania. Na scenach teatrów, oper i operetek oraz na scenach letnich na wolnym powietrzu i scenach festiwalowych odbywa się corocznie 15.000 przedstawień. Szczególnym punktem kulminacyjnym jest Festiwal Richarda Wagnera w Bayreuth oraz festiwale  „Orff in Andechs“ oraz „Theatersommer Fränkische Schweiz“.

Bawarczycy kochają swoje tradycje: piosenki i tańce ludowe oraz muzyka instrumentalna są w Bawarii tak żywe jak w żadnym innym kraju związkowym, tak samo jak miłość do stroju ludowego. Pielęgnowany jest także język, dzięki czemu można tam usłyszeć liczne i różnorodne dialekty.

System polityczny bawarii

Bawaria jest krajem związkowym opartym na modelu opiekuńczego demokratycznego państwa prawa bazującego na tradycyjnej kulturze regionalnej. Jest ona położonym w sercu Europy największym pod względem powierzchni i drugim co do wielkości pod względem liczby ludności krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki członkostwu Niemiec w Unii Europejskiej ma możliwość  czerpania korzyści z przynależności do wspólnego rynku europejskiego, największego obszaru gospodarczego świata. Bawaria nosi oficjalną nazwę „Wolnego Kraju Bawarii”, która wywodzi się z XIX wieku i nawiązuje do wyzwolenia spod panowania monarchii. Z biegiem czasu element ten stał się tradycyjną częścią oficjalnej nazwy. Podobnie jak Republika Federalna Niemiec, Bawaria jest demokracją parlamentarną dysponującą własnymi organami władzy oraz organami poboru podatkowego. Najważniejsze z nich to Parlament (Landtag - organ prawodawczy), Bawarski Rząd (organ wykonawczy) oraz niezależne sądy (organy sądownicze). Na szczycie Bawarskiego Rządu stoi Premier Bawarii sprawujący funkcję szefa rządu. Podstawę systemu politycznego Bawarii stanowią Konstytucja Bawarii oraz Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec. Konstytucja jest gwarancją ochrony wolności i praw podstawowych obywateli, takich jak prawo do poszanowania godności, prawo do własności, czy wolność słowa. Co 5 lat odbywają się wybory do bawarskiego parlamentu - Landtagu odpowiedzialnego za prawodawstwo oraz wybór premiera. Premier reprezentuje interesy kraju, wyznacza główne kierunki polityki oraz reprezentuje Bawarię w relacjach zewnętrznych, a także mianuje ministrów. Uzupełnieniem demokracji przedstawicielskiej jest możliwość uchwalania przepisów poprzez referenda. Bawaria jest jednym z najlepiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym krajów związkowych Niemiec charakteryzującym się zrównoważonym wzrostem gospodarczym. Cechuje się też stabilną sytuacją polityczną oraz wysokimi standardami bezpieczeństwa.