Informacje o Polsce

Polska jest siódmą pod względem wielkości gospodarką Unii Europejskiej oraz zdecydowanie największą siłą gospodarczą wśród nowych państw UE. Od wielu lat kraj rozwija się stabilnie i odnotowuje ciągły wzrost gospodarczy. Nawet w czasie kryzysu Polska osiągnęła pozytywny wzrost gospodarczy. W roku 2017 PKB wyniósł 4,6%. Także na lata następne prognozowany jest w Polsce wzrost gospodarczy, który zwiększa szanse na zbyt bawarskich produktów. Tym samym Polska nadal pozostaje bardzo interesującym rynkiem dla gospodarki bawarskiej.

LUDNOŚĆ

Na 312.685 km2 powierzchni Polski zamieszkuje 38,5 mln ludności. Tym samym gęstość zaludnienia to 123 mieszkańców/km2. Największe miasto w Polsce to Warszawa , w której zamieszkuje ok. 1.700.000

GEOGRAFIA

Biorąc pod uwagę powierzchnię jest to wg danych Eurostatu piąte największe państwo w Unii Europejskiej i szóste pod względem liczby ludności.  Ponad 50% terytorium wykorzystywane jest w rolnictwie, 28% to lasy.

ADMINISTRACJA

Dnia 1.01.1999 wprowadzona została w Polsce trzystopniowa struktura administracyjna. Dawne 49 województw zostały połączone w 16 większych województw, których wielkość porównywalna jest z krajami związkowymi w Niemczech. Reforma ta miała na celu zastąpienie gospodarki centralnie sterowanej przez elastycznie i efektywnie zarządzane struktury i wzmocnienie zdecentralizowanej administracji samorządowej.