Informacje o Polsce

Polska jest siódmą pod względem wielkości gospodarką Unii Europejskiej oraz zdecydowanie największą siłą gospodarczą wśród nowych państw UE. Od wielu lat kraj rozwija się stabilnie i odnotowuje ciągły wzrost gospodarczy. Nawet w czasie kryzysu Polska osiągnęła pozytywny wzrost gospodarczy. W roku 2019 PKB wyniósł 4% i  był na dużo wyższy od średniej unijnej.

LUDNOŚĆ

Na 312.685 km2 powierzchni Polski zamieszkuje 38,5 mln ludności. Tym samym gęstość zaludnienia to 123 mieszkańców/km2. Największe miasto w Polsce to Warszawa , w której zamieszkuje ok. 1.700.000

GEOGRAFIA

Biorąc pod uwagę powierzchnię jest to wg danych Eurostatu piąte największe państwo w Unii Europejskiej i szóste pod względem liczby ludności.  Ponad 50% terytorium wykorzystywane jest w rolnictwie, 28% to lasy.

ADMINISTRACJA

Dnia 1.01.1999 wprowadzona została w Polsce trzystopniowa struktura administracyjna. Dawne 49 województw zostały połączone w 16 większych województw, których wielkość porównywalna jest z krajami związkowymi w Niemczech. Reforma ta miała na celu zastąpienie gospodarki centralnie sterowanej przez elastycznie i efektywnie zarządzane struktury i wzmocnienie zdecentralizowanej administracji samorządowej.