Partnerzy

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria jest agencją promocji gospodarczej Wolnego Państwa Bawaria. Od roku 1999 wspiera przedsiębiorstwa z kraju i zagranicy w wyborze optymalnej lokalizacji działalności gospodarczej na terenie Bawarii oraz rozszerzaniu działalności. Invest in Bavaria świadczy doradztwo indywidualne, pomaga w znajdowaniu najlepszej lokalizacji biznesowej na terenie Bawarii oraz pośredniczy w kontaktach z lokalnymi urzędami, organizacjami oraz istotnymi sieciami. Usługi świadczone przez Invest in Bavaria są bezpłatne, wszystkie zapytania objęte są oczywiście klauzulą poufności.

Agencja promocji gospodarczej Wolnego Państwa Bawaria jest godnym zaufania i kompetentnym partnerem na każdym etapie realizacji inwestycji.

Bayern International

Poprzez dużą ilość prowadzonych projektów Bayern International wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie towarów – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Bayern International specjalizuje się m. in. w organizacji wyjazdów na giełdy zagraniczne, podróży studyjnych przedsiębiorców oraz projektów o charakterze edukacyjnym.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) jest towarzystwem wspierającym eksport bawarskiego rzemiosła. BHI wspiera zakłady rzemieślnicze w zdobywaniu nowych rynków zbytu za granic oraz oferuje doradztwo eksportowe i organizację wspólnych stoisk na giełdach branżowych w kraju i za granicą. 

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH jest głównym ośrodkiem transferu wiedzy i innowacji oraz platformą kooperacyjną i networkingową. Inicjuje współpracę w dziedzinie innowacyjnych technologii w obszarze różnorodnych branż i dyscyplin technicznych, a także gospodarczych. Celem działalności Bayern Innovativ GmbH jest wsparcie jednostek w pozyskaniu zleceń i rynków oraz opracowywaniu nowych produktów i procedur. Bayern Innovativ GmbH posiada dostę do sieci klientów liczącą ponad 55 000 firm i 500 instytucji w 50 krajach.

Bayern Innovativ GmbH organizuje również kongresy i fora, identyfikuje aktualne obszary innowacyjności, pozyskuje referentów i wystawców, a także uczestników z sektora gospodarki i nauki zainteresowanych nowymi odkryciami, którzy posiadają wizję i strategię dalszego rozwoju własnej działalności.

Cluster Offensive

Cluster-Offensive wpiera bawarski rząd oraz konkurencyjność bawarskich przedsiębiorstw w 19 kluczowych dziedzinach gospodarki. Dlatego też Bawaria zdecydowała się na stworzenie aktywnych na skalę kraju  platform klastrów zrzeszających przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze. Klastry pomagają firmom we wspólnym opracowywaniu produktów, optymalizacji procesów biznesowych oraz wspólnym zdobywaniu nowych rynków. Z uwagi na zaangażowanie ponad 5 300 przedsiębiorstw klastry stały się ważnymi aktorami bawarskiego sektora innowacyjnego.

Poprzez ponad 4000 wydarzeń z udziałem 240 000 osób udało się im również zwiększyć przejrzystość rynku w swoich dziedzinach kompetencji. Dzięki 500 projektom zrzeszają one liczne małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sprawiają, że nieaktywne do tej pory w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy firmy stają się propagatorami badań i rozwoju.  Klastry wspierają swoich członków również w kwestii internacjonalizacji.

LfA bawarski Bank Wsparcia

Jako speclaistyczny bank Wolnego Państwa Bawaria LfA Förderbank Bayern realizuje powierzone mu zadanie finansowego wspierania projektów przedsiębiorstw przemysłowych oraz kondycji gospodarki bawarskiej.

LfA Förderbank Bayern  wspiera także  banki komercyjne i kasy oszczędności dziedzinie zakładania i rozwoju działalności, innowacyjności oraz ochrony środowiska, jak również średnie przedsiębiorstwa w finansowaniu nowych inwestycji.

Stowarzyszenie Bawarskiego Przemysłu i Handlu (BIHK)

Stowarzyszenie Bawarskiego Przemysłu i Handlu (BIHK) jest organizacją zrzeszającą dziewięć bawarskich izb przemysłowo handlowych. Prawny obowiązek przynależności do jednej z Izb dotyczy wszystkich bawarskich przedsiębiorstw – z wyłączeniem zakładów rzemieślniczych, przedstawicieli wolnych zawodów oraz gospodarstw rolnych. W związku z tym, Stowarzyszenie Bawarskiego Przemysłu i Handlu reprezentuje ponad 990 tys. firm różnej wielkości działających w wielu branżach i dba o interes całego przemysłu bawarskiego. Od momentu powstania w 1909 roku BIHK pozostaje największą organizacją gospodarczą Wolnego Państwa Bawaria. Dzięki różnorodnej ofercie usług Bawarskie Izby Przemysłowo-Handlowe wspierają przedsiębiorstwa członkowskie w ich działalności w kraju i za granicą.

Nasze zadania: Przejmujemy od Państwa zadania w ramach zleconej polityki publicznej. Oferujemy szeroki wybór usług dla przedsiębiorstw. Reprezentujemy interesy całej gospodarki bawarskiej. Wyznajemy zasadę uczciwego handlu.