SYMBOLE BAWARII

WIELKI HERB BAWARII

Wielki Herb Bawarii szczyci się długą tradycją. Został wprowadzony 5 czerwca 1950 roku na mocy „Ustawy o Herbie Bawarii”. Przedstawione w nim symbole są głęboko zakorzenione w bawarskiej historii. Każdy ze składających się elementów „Wielkiego Herbu Bawarii” ma szczególne znaczenie:

ZŁOTY LEW

W lewym górnym polu tarczy herbu znajduje się złoty lew na czarnym tle. Pierwotnie był on symbolem Grafów Palatynatu Reńskiego. Od kiedy w 1214 roku Palatynat Reński przeszedł w ręce księcia Ludwika I Bawarskiego, złoty lew na wiele stuleci stał się wspólnym znakiem staro bawarskich i palatyńskich Wittelsbachów. Dzisiaj zdobiony czerwienią złoty lew palatyński przypomina o wchodzącej w skład kraju związkowego Bawarii rejencji Górnego Palatynatu.

„FRANKOŃSKIE GRABIE”

Drugie pole tarczy herbu przedstawia trzy wznoszące się białe (srebrne) szczyty górskie na czerwonym tle. Charakterystyczne srebrne kliny pojawiły się w 1350 roku jako herb Diecezji Würzburga, a w 1410 roku również jako element pieczęci tamtejszych książąt-biskupów. Dzisiaj słynne „Frankońskie Grabie” symbolizują rejencję Dolna Frankonia, Środkowa Frankonia oraz Górna Frankonia.

BŁĘKITNA PANTERA

Trzecie pole znajdujące się w lewym dolnym rogu tarczy herbowej przedstawia błękitną zdobioną złotem panterę na białym (srebrnym) tle. Początkowo, w XII w., była ona herbem osiadłej w Dolnej Bawarii dynastii  Ortenburgów. W czasach późniejszych została przejęta przez Wittelsbachów. Dzisiaj błękitna pantera przypomina o starobawarskich rejencjach Dolnej i Górnej Bawarii.

TRZY CZARNE LWY

Na ostatnim polu bawarskiej tarczy herbowej widnieją trzy zdobione czerwienią czarne lwy na złotym tle. Symbol ten zaczerpnięty został z pochodzącego z 1216 roku herbu Hohenstaufów, dawnych władców Szwabii. W herbie Bawarii trzy czarne lwy reprezentują rejencję Szwabii.

BIAŁO-NIEBIESKA SZACHOWNICA

Centralnym elementem tarczy herbu jest położone po środku tarczy  pole przedstawiające biało-niebieską szachownicę. Symbol, który pierwotnie służył jako znak Grafów von Bogen, został przejęty przez Wittelsbachów w 1247 roku. Biało-niebieskie romby są charakterystyczne dla Bawarii i symbolizują Bawarię jako całość. Biało-niebieska szachownica może oficjalnie występować samodzielnie wraz z wieńczącą całość godła koroną ludową- nazywana jest wówczas małym godłem.

KORONA LUDOWA

Środek składającej się z czterech pól oraz biało-niebieskiej szachownicy tarczy herbowej zwieńczony jest zdobioną kamieniami szlachetnymi złotą koroną. Korona ludowa, która po raz pierwszy pojawiła się w 1923 roku po rezygnacji z korony królewskiej jest symbolem suwerenności narodu. 

PODTRZYMUJĄCE TARCZĘ LWY

Oba podtrzymujące tarczę herbową lwy sięgają swoją historią XIV wieku.

ZŁOTY LEW

W lewym górnym polu tarczy herbu znajduje się złoty lew na czarnym tle. Pierwotnie był on symbolem Grafów Palatynatu Reńskiego. Od kiedy w 1214 roku Palatynat Reński przeszedł w ręce księcia Ludwika I Bawarskiego, złoty lew na wiele stuleci stał się wspólnym znakiem staro bawarskich i palatyńskich Wittelsbachów. Dzisiaj zdobiony czerwienią złoty lew palatyński przypomina o wchodzącej w skład kraju związkowego Bawarii rejencji Górnego Palatynatu.

„FRANKOŃSKIE GRABIE”

Drugie pole tarczy herbu przedstawia trzy wznoszące się białe (srebrne) szczyty górskie na czerwonym tle. Charakterystyczne srebrne kliny pojawiły się w 1350 roku jako herb Diecezji Würzburga, a w 1410 roku również jako element pieczęci tamtejszych książąt-biskupów. Dzisiaj słynne „Frankońskie Grabie” symbolizują rejencję Dolna Frankonia, Środkowa Frankonia oraz Górna Frankonia.

BŁĘKITNA PANTERA

Trzecie pole znajdujące się w lewym dolnym rogu tarczy herbowej przedstawia błękitną zdobioną złotem panterę na białym (srebrnym) tle. Początkowo, w XII w., była ona herbem osiadłej w Dolnej Bawarii dynastii  Ortenburgów. W czasach późniejszych została przejęta przez Wittelsbachów. Dzisiaj błękitna pantera przypomina o starobawarskich rejencjach Dolnej i Górnej Bawarii.

TRZY CZARNE LWY

Na ostatnim polu bawarskiej tarczy herbowej widnieją trzy zdobione czerwienią czarne lwy na złotym tle. Symbol ten zaczerpnięty został z pochodzącego z 1216 roku herbu Hohenstaufów, dawnych władców Szwabii. W herbie Bawarii trzy czarne lwy reprezentują rejencję Szwabii.

BIAŁO-NIEBIESKA SZACHOWNICA

Centralnym elementem tarczy herbu jest położone po środku tarczy  pole przedstawiające biało-niebieską szachownicę. Symbol, który pierwotnie służył jako znak Grafów von Bogen, został przejęty przez Wittelsbachów w 1247 roku. Biało-niebieskie romby są charakterystyczne dla Bawarii i symbolizują Bawarię jako całość. Biało-niebieska szachownica może oficjalnie występować samodzielnie wraz z wieńczącą całość godła koroną ludową- nazywana jest wówczas małym godłem.

KORONA LUDOWA

Środek składającej się z czterech pól oraz biało-niebieskiej szachownicy tarczy herbowej zwieńczony jest zdobioną kamieniami szlachetnymi złotą koroną. Korona ludowa, która po raz pierwszy pojawiła się w 1923 roku po rezygnacji z korony królewskiej jest symbolem suwerenności narodu. 

PODTRZYMUJĄCE TARCZĘ LWY

Oba podtrzymujące tarczę herbową lwy sięgają swoją historią XIV wieku.

MAŁY HERB BAWARII

Mały herb bawarski składa się z tarczy wypełnionej biało-niebieską szachownicą zwieńczoną koroną ludową.

KTO UPRAWNIONY JEST DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM BAWARII?

Zarówno wielki, jak i mały herb Bawarii mają status godła państwowego i jako takie są zastrzeżone dla sektora publicznego. Dopuszcza się jednak ich użytek do celów artystycznych, rzemieślniczych, naukowych oraz edukacyjnych (w ramach szkolnictwa publicznego).

W przypadku wykorzystania godła do innych celów konieczne jest zezwolenie Rządu Górnej Frankonii. Udziela się go wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach.

Nieuprawnione wykorzystywanie małego lub dużego godła, jak również ich poszczególnych elementów stanowi wykroczenie i może skutkować karą grzywny.

Źródło: Podręcznik użytkowania wielkiego i małego herbu Bawarii

 

BAWARSKIE FLAGI PAŃSTWOWE

Bawaria posługuje się dwoma oficjalnymi flagami: flagą w pasy oraz flagą w romby. Obie flagi traktowane są równorzędnie.

Flaga w pasy

Flaga w pasy składa się z dwóch poziomych pasów o tej samej szerokości, kolejno białego i niebieskiego.

Flaga w romby

Flaga w romby składa się z przynajmniej 21 pochylonych rombów, naprzemiennie białych i niebieskich. Do liczby tej zalicza się również przycięte romby położone na brzegach flagi. Przycięty biały romb znajduje się zawsze (z perspektywy obserwatora) w górnym lewym roku sukna flagowego.

HYMN BAWARII

Od roku 1964 podczas oficjalnych uroczystości państwowych w Bawarii wykonywany jest utwór „Dla Bawarii” oficjalnie określany mianem hymnu. Powstał on w 1860 roku. Muzykę skomponował  Konrad Max Kunz - Profesor Konserwatorium Monachijskiego oraz dyrygent Chóru Opery Królewskiej. Oryginalny tekst utworu stworzył monachijski nauczyciel Michael Öchsner. Premierowe wykonanie pieśni „Dla Bawarii” miało miejsce w Miejskim Cechu Śpiewaków w Monachium. W roku 1952 bawarski Landtag jednogłośnie zdecydował, że pieśń „Dla Bawarii” powinna być obowiązkowo nauczana w szkołach.