News & Events

Handel zagraniczny Bawaria - Polska

Tutaj znajdziesz aktualne dane handlowe Bawaria - Polska.

Szanse, bariery i wyzwania w drodze do smart factory

Medycyna to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów ludzkiego życia. Światowe wydatki na ochronę zdrowia stanowią ponad 10 % globalnego