Potencjał biznesowy

Dla bawarskich przedsiębiorstw z wielu branż Polska jest bardzo obiecującym rynkiem. Polska charakteryzuje się przede wszystkim dużym popytem na niemieckie maszyny i urządzenia: co czwarta maszyna sprowadzana jest z Niemiec. Dominująca rolę odgrywają urządzenia do obróbki metali oraz tworzyw sztucznych i drewna. Zainteresowaniem cieszą się także maszyny budowlane, jak również maszyny dla sektora spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego. Spore szanse stoją przede wszystkim przed branżą motoryzacyjną, elektrotechniczną oraz sektorem żywności. Ważnym „towarem” importowanym z Niemiec są także technologie w dziedzinie energii odnawialnych, efektywności energetycznej, gospodarowania odpadami oraz technologii medycznej. 

Polska jest również największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Z dostępnych 325 miliardów euro w latach 2014-2020 ma ona otrzymać ok. 73 miliardów. Otwiera to kolejne szanse dla bawarskich przedsiębiorców.