Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach tej witryny internetowej, z uwzględnieniem oferowanych za jej pośrednictwem usług, o ile nie wskazano inaczej.

Informacje ogólne

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii
Prinzregentenstraße 28
80538 Monachium
Telefon: 089 21 62-0
Fax: 089 21 62-27 60
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju i Energii
Prinzregentenstraße 28
80538 Monachium
Telefon: 089 21 62-0
Fax: 089 21 62-27 60
E-Mail: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez nas zadań publicznych nałożonych przez ustawodawcę, w szczególności w zakresie informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest, o ile nie wskazano inaczej, art. 4 ust. 1 lit. E Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO). Pozwala nam ono na przetwarzanie niezbędnych danych w celu wypełniania spoczywających na nas zadań.

 

Odbiorcy danych osobowych

Obsługę techniczną naszego systemy przetwarzania danych osobowych zapewnia Krajowy ds. Urząd Cyfryzacji, Sieci Szerokopasmowej i Pomiarów
Centrum Usług IT Wolnego Państwa Bawaria
St.-Martin-Straße 47, 81541 Monachium
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Państwa dane mogą być również przekazywane organom nadzoru oraz instytucjom audytowym w celu umożliwienia tym podmiotom wykonywania powierzonych im zadań kontrolnych. W  celu zapobiegania zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych Państwa dane przekazywane są drogą elektroniczną Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Informacji Cyfrowej działającego na podstawie Art. 12  nn. Bawarskiej ustawy o  E-Government.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wypełniania spoczywających na nas z zachowaniem określonych w prawie terminów przechowywania.

Państwa prawa

Tak długo, jak przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji na temat przetwarzanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby (Art. 15 DSGVO).
 • W przypadku przetwarzania niewłaściwych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do sprostowania (Art. 16 DSGVO).
 • Jeśli występują ku temu przesłanki prawne, mogą Państwo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 i 18 DSGVO).
 • Jeśli zgodzili się Państwo na przetwarzanie danych lub jest to przewidziane w umowie dot. przetwarzania danych, a przetwarzanie danych przebiega w ramach zautomatyzowanego procesu przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych (Art. 20 DSGVO).
 • Jeśli zgodzili się Państwo na przetwarzanie i przebiega ono na podstawie tej zgody,  w każdej chwili mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność ich przetwarzania w okresie między udzieleniem zgody i jej odwołaniem.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych  z przyczyn osobistych, o ile przetwarzanie przebiega wyłącznie na podstawie  art. 6  ust. 1 lit. e lub f DSGVO (Art. 21 ust. 1 zd. 1 DSGVO).

Prawo do wniesienia skargi u instytucji nadzorczej

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi u Krajowego Inspektora Danych Osobowych. Mogą Państwo tego dokonać pod następującym adresem:

Drogą pocztową:  Postfach 22 12 19, 80502 München
Adres: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: 089 21 26 72-0
Fax: 089 21 26 72-50 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Dalsze informacje

Więcej informacji dotyczących  przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw znajdą Państwo w miejscach wskazanych poniżej.

Informacje dotyczące witryny internetowej

Uwarunkowania techniczne

Nasz serwis sieciowy obsługiwany jest przez  Krajowy ds. Urząd Cyfryzacji, Sieci Szerokopasmowej i Pomiarów. Państwa dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego portalu na nasze zlecenie przetwarzane są przez  Krajowy ds. Urząd Cyfryzacji, Sieci Szerokopasmowej i Pomiarów:

Krajowy ds. Urząd Cyfryzacji, Sieci Szerokopasmowej i Pomiarów
Centrum Usług IT Wolnego Państwa Bawaria
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Wsparcie techniczne witryny zapewnia:

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Telefon: 0351 440 78-40
Telefax: 0351 440 78-12
E-Mail: info(at)sandstein.de

Wprowadzanie danych

Poprzez wizytę na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej przekazują Państwo dane, które trafiają do naszego serwera sieciowego. W wyniku komunikacji Państwa przeglądarki z naszym serwerem przekazywane są następujące informacje:

 • Data i godzina odwiedzin strony
 • Nazwa wyszukiwanej danej
 • Strona, na za pośrednictwem której wyszukana została dana
 • Status wyszukiwania (przeniesienie danych, dane nieodnalezione itd.)
 • Użytkowana przeglądarka internetowa i system operacyjny
 • Pełen adres IP Państwa komputera
 • Parametry wymiany danych

Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, w szczególności w związku z ochrona naszego serwera przed atakami z zewnątrz, dane te są przez nas przechowywane. Po upływie 7 dni podlegają one animizacji poprzez skrócenie adresu IP do poziomu domeny, co uniemożliwia dalszą identyfikację indywidualnych użytkowników.

Państwa dane przekazywane są drogą elektroniczną Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Informacji Cyfrowej działającego na podstawie Art. 12  nn. Bawarskiej ustawy o  E-Government.

 

Obiekty aktywne

Używamy obiektów aktywnych takich, jak  Javascript, Java-Applets czy Active-X-Controls. Funkcje te mogą zostać wyłączone poprzez wprowadzenie właściwych ustawień w Państwa przeglądarce.

Cookies

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies, które przechowywane są następnie przez okres 12 miesięcy. Używamy ich wyłącznie w celu późniejszego rozpoznawania użytkowników naszej strony przy ich kolejnych wizytach. Większość przeglądarek internetowych posiada domyślne ustawienia, które pozwalają na wykorzystywanie plików cookies. Funkcja ta może jednak zostać wyłączona poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień umożliwiające wyłączenie tych funkcji na stałe lub tylko dla bieżącej sesji. 

edytuj ustawienia plików cookie

Opcja audiodeskrypcji

Chcemy zapewnić jak największej liczbie użytkowników szeroki i spersonalizowany dostęp do naszej strony internetowej.

W celu umożliwienia nieograniczonego dostępu do naszej strony internetowej oferujemy wybór opcji audiodeksrypcji.

Podczas korzystania z tej funkcji odczytu, wymagane dane (takie jak ustawienia przeglądarki) są przesyłane do firmy:
ReadSpeaker GmbH
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen 
E-Mail: deutschland(at)readspeaker.com

Informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych

Subskrypcja Newslettera

Użytkownicy portalu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju i Energii mogą regularnie otrzymywać aktualne informacje prasowe, oświadczenia i biuletyny. Możesz przystąpić do subskrypcji newslettera logując się do naszych witryn subskrypcji mailowych i wybierając informacje, które chcesz otrzymywać automatycznie przez e-mail w formacie tekstowym lub HTML. Dane osobowe przekazywane do Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju i Energii pochodzą z odpowiedniej maski wprowadzania danych. Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w odpowiedniej masce wprowadzania (np. przekazywanie informacji, których dotyczyło zapytanie).

Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii może zlecać przetwarzanie danych związanym umową operatorom, którzy będą je przetwarzać wyłącznie na wewnętrzne potrzeby portalu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju i Energii. Przetwarzanie tych danych osobowych służy Bawarskiemu Ministerstwu Gospodarki, Rozwoju i Energii w wyłącznie dostarczaniu podmiotom danych subskrybowanych usług – tj. wysyłce newslettera / e-maili. Adresy e-mail gromadzone w celu wysyłania biuletynu lub innych subskrypcji i wiadomości e-mail są przechowywane na serwerze w Krajowym Urzędzie ds. Cyfryzacji, Sieci Szerokopasmowej i Pomiarów i są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Subskrybenci biuletynu lub innej subskrypcji e-mail mogą wypowiedzieć subskrypcję w dowolnym momencie; adresy e-mail są automatycznie usuwane.

 

Zamawianie publikacji

Przy zamawianiu publikacji twoje dane kontaktowe będą przetwarzane tylko w celu wysłania zamówionych publikacji. Najpóźniej 91. dnia po zrealizowaniu zlecenia wysyłki dane będą automatycznie anonimizowane. W przypadku większej ilości zamówień, adres i informacje dot. zamówienia zostaną z przyczyn logistycznych na żądanie przekazane firmie wysyłkowej:

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

[Translate to Polnisch:] E-Mail

Informacje wysyłane niezaszyfrowaną pocztą elektroniczną (e-mail) mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Z reguły nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości i nie wiemy, kto ukrywa się za adresem e-mail. Dlatego nie możemy zagwarantować prawnie bezpiecznej komunikacji za pomocą zwykłej wiadomości e-mail. Używamy - podobnie jak wielu dostawców poczty e-mail – filtrów, które w rzadkich przypadkach również błędnie klasyfikują i usuwają zwykłe wiadomości e-mail jako niechciane reklamy. E-maile zawierające szkodliwe oprogramowanie ("wirusy") będą przez nas automatycznie usuwane w każdym przypadku.

Jeśli chcesz przesłać nam wiadomości, których tresć powinna podlegać szczególnej ochronie, zalecamy szyfrowanie i podpisywanie ich w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego ujawnienia i fałszowania na trasie przesyłania lub przesłania ich pocztą tradycyjną.

Zaszyfrowane e-maile PGP mogą być wysyłane na następujący adres e-mail: poststelle(at)stmwi.bayern.de Możesz pozyskać wymagany klucz komunikacyjny PGP (klucz publiczny) z głównego serwera PGP Bavarian Government Network pod adresem "pgp-keyserver.bayern.de". Informacje na temat oprogramowania szyfrującego "Gpg4win", które zostało opracowane bezpłatnie przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji, są dostępne na stronie internetowej www.gpg4win.de/. Utworzenie PGP do komunikacji z administracją bawarską opisano bardziej szczegółowo w dostępnej na ww. stronie broszurze (PDF).

Daj nam również znać, czy i w jaki sposób możemy wysyłać Ci zaszyfrowane wiadomości e-mail, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenia. Jeśli nie masz możliwości odbierania zaszyfrowanych wiadomości e-mail, prosimy o podanie adresu pocztowego.

Prasa i public relations

Materiały fotograficzne i wideo

W ramach naszej działalności prasowej i public relations na organizowanych przez nas imprezach i spotkaniach wykonywane są zdjęcia i nagrania filmowe, na których można rozpoznać poszczególne osoby. Istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu dot. publikacji materiału z wizerunkiem Państwa osoby. Zastrzeżenia można przesyłać na wskazany powyżej adres.

Wydarzenia organizowane przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii

Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii jest organizatorem i współorganizatorem różnego rodzaju wydarzeń. W związku z tym przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, adres itp.) w ramach wysyłki zaproszeń lub pozyskiwania danych uczestników. Proces ten przebiega za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. formularzy zgłoszeniowych, formularzy internetowych, e-maili, telefonicznie).

Zakres przekazywanych danych wynika bezpośrednio z formy wykorzystywanego formularza zgłoszeniowego, typu maski wejściowej lub szczegółowości przeprowadzonej rozmowy.

 

 • Gromadzenie danych osób towarzyszących:

W celu prawidłowej organizacji wydarzeń, dane od osób towarzyszących zaproszonych uczestników będą gromadzone i przetwarzane. Podobnie jak wszystkim innym osobom, których dane są gromadzone, przysługują im wszystkie wymienione wyżej uprawnienia, w szczególności prawo do informacji na temat rodzaju i zakresu przechowywanych danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do usunięcia danych. W tym względzie należy zasięgnąć informacji w części nformacje ogólne.

 • Pozyskiwanie danych z publicznie dostępnych źródeł:

Wśród danych przetwarzanych przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii nalezą również informacje pozyskane z dostępnych publicznie źródeł, np. stron internetowych osób i instytucji lub powszechnie dostępnych spisów.

 • Dalsza procedura dla tych zbiorów danych:

Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane bez upoważnienia stronom trzecim, są natomiast przechowywane i przetwarzane do użytku wewnętrznego przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii w organizacyjnych związanych z organizacją wydarzeń (tworzenie list gości, umożliwienie kontroli dostępu itd.). Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii może zlecić przetwarzanie danych innym podmiotem, jego zakres jest jednak ograniczony wyłącznie do celów wewnętrznych Ministerstwa. 

Je nach Art der Veranstaltung tritt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie neben einem weiteren Kooperationspartner als Mitveranstalter auf. In diesen Fällen werden die zu Veranstaltungszwecken erhobenen Daten an unsere Kooperationspartner übermittelt, wobei diese die Daten ebenfalls ausschließlich zu diesem Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung der Veranstaltung verwenden dürfen. Welche Kooperationspartner dies im Einzelfall sind, wird gesondert im Rahmen der Organisation der Veranstaltung jeweils mitgeteilt.

W przypadku współorganizacji wydarzeń z innym partnerem, Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii może przekazywać pozyskane w związku z organizacją spotkania dane osobowe innym współorganizatorom imprezy wyłącznie w celu zapewnienia właściwej organizacji wydarzenia. Uczestnicy wydarzeń będą w każdym przypadku informowani o partnerach wydarzenia. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów organizacyjnych w okresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wydarzenia i koniecznym dla wypełnienia przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii spoczywających na nim zadań i obowiązków publicznych.

Jako odbiorca wiadomości i zaproszeń mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji.