Giới thiệu chung

Kontaktadresse - Land

Nhằm tăng cường sự hiện diện ở Việt Nam, Bang Bavaria đã mở văn phòng đại diện tại đây vào tháng 1 năm 2008, với mục tiêu hỗ trợ các công ty Việt Nam trong việc gia nhập vào thị trường ở Bang Bavaria.

Đồng thời văn phòng đại diện Bang Bavaria đặt tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam là đơn vị tư vấn cho các doanh nghiệp của Bavaria, mà trong đó thông tin tư vấn ban đầu là hoàn toàn miễn phí. Với 2 văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi hỗ trợ các công ty của Bang Bavaria tại trong việc thiết lập các kế hoạch mở rộng cũng như trong việc kết nối với các đối tác tại địa phương.

Ông Peter Kompalla, trưởng đại diện Bang Bavaria tại Việt Nam, sẽ rất vui lòng trả lời các câu hỏi của Quý vị về địa điểm đầu tư tại Việt Nam và Bang Bavaria, cũng như sự giao thương giữa Việt Nam và Bang Bavaria.

 

Peter Kompalla

Để nhận được câu trả lời chi tiết cho tất cả các câu hỏi liên quan đến quá trình tiếp cận thị trường, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại 2 văn phòng đại diện ở Việt Nam được đặt tại  trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại thủ đô Hà Nội.

Peter Kompalla

Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam