Thông tin về cỡ chữ

Các chương trình trình duyệt hiện đại cung cấp chức năng để phóng to và thu nhỏ giao diện của trang web. Vì thế trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kinh tế, Năng lượng và Công nghệ Bang Bavaria sẽ loại bỏ chức năng riêng để phóng to chữ và hình ảnh.

Độ lớn của giao diện trang web có thể được thay đổi thông qua các trình duyệt này theo các bước quy định. Nếu chương trình trình duyệt của Quý vị không có nút chức năng (ví dụ: kính lúp) để phóng to, Quý vị cũng có thể thay đổi độ lớn/nhỏ của trang nội dung (chữ cũng như hình ảnh) một cách đơn giản thông qua việc sử dụng bàn phím của mình.
 
Phóng to: Quý vị hãy giữ nút <Ctrl> và bấm nút “cộng” <+> để chỉnh lớn. Giao diện sẽ được phóng to từ từ.

Thu nhỏ: Quý vị hãy giữ nút <Ctrl> và bấm nút “trừ” <-> để chỉnh nhỏ. Giao diện sẽ được thu nhỏ từ từ.

Khôi phục lại kích thước ban đầu: Quý vị hãy giữ nút <Ctrl> và bấm nút số 0 <0>.

Lưu ý: sự thay đổi kích thước giao diện ban đầu của trang web có thể dẫn đến những xáo trộn nhỏ trong bố cục của trang. Hình ảnh khi phóng to có thể bị vỡ và mờ.