ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria hay còn gọi là Cục xúc tiến kinh doanh của Bang Bavaria. Từ năm 1999, phòng xúc tiến đầu tư đã hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước tìm kiếm địa điểm cũng như mở rộng địa điểm kinh doanh. Phòng tổng hợp các thông tin lại với nhau, giúp tìm được địa điểm đầu tư tối ưu tại Bavaria và cung cấp những danh sách liên hệ của các cơ quan quản lý, các tổ chức của chính phủ cũng như các nơi quan trọng khác để giúp Quý vị hiện thực hóa các dự án. Các dịch vụ Phòng xúc tiến đầu tư cung cấp đều miễn phí, và mọi câu hỏi, yêu cầu đều sẽ được giải đáp và được bảo mật.

Trong mọi giai đoạn của dự án đầu tư thì Cục xúc tiến kinh doanh Bang Bavaria luôn là một đối tác đáng tin cậy và hiệu quả.

Bavaria International

Với rất nhiều các dự án trong và ngoài nước, Bavaria International hỗ trợ cho các công ty nhỏ và vừa trong xuất khẩu – cả trong khâu điều hành và hỗ trợ về mặt tài chính, dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc tham gia các hội chợ tại nước ngoài, tổ chức các đoàn doanh nghiệp hay trong khuôn khổ của các chương trình đào tạo quốc tế.

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria hay còn gọi là Cục xúc tiến kinh doanh của Bang Bavaria. Từ năm 1999, phòng xúc tiến đầu tư đã hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước tìm kiếm địa điểm cũng như mở rộng địa điểm kinh doanh. Phòng tổng hợp các thông tin lại với nhau, giúp tìm được địa điểm đầu tư tối ưu tại Bavaria và cung cấp những danh sách liên hệ của các cơ quan quản lý, các tổ chức của chính phủ cũng như các nơi quan trọng khác để giúp Quý vị hiện thực hóa các dự án. Các dịch vụ Phòng xúc tiến đầu tư cung cấp đều miễn phí, và mọi câu hỏi, yêu cầu đều sẽ được giải đáp và được bảo mật.

Trong mọi giai đoạn của dự án đầu tư thì Cục xúc tiến kinh doanh Bang Bavaria luôn là một đối tác đáng tin cậy và hiệu quả.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) là tổ chức xúc tiến xuất khẩu cho ngành thủ công của Bang Bavaria. BHI hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công trong việc tiếp cận các thị trường mới ở nước ngoài cũng như đưa ra những tư vấn về xuất khẩu và việc tổ chức các gian hàng thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước.

Bavaria International

Với rất nhiều các dự án trong và ngoài nước, Bavaria International hỗ trợ cho các công ty nhỏ và vừa trong xuất khẩu – cả trong khâu điều hành và hỗ trợ về mặt tài chính, dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc tham gia các hội chợ tại nước ngoài, tổ chức các đoàn doanh nghiệp hay trong khuôn khổ của các chương trình đào tạo quốc tế.

Sáng kiến Cụm doanh nghiệp Bang Bavaria

Với sáng kiến Cụm doanh nghiệp, Bavaria đã hỗ trợ phát triển khả năng cạnh tranh của các công ty thuộc 17 ngành công nghiệp then chốt của vùng Bavaria. Trong 17 ngành công nghiệp then chốt này chính quyền Bang đã thành lập các Cụm doanh nghiệp hoạt động trong toàn bang, để kết nối các công ty và các tổ chức nghiên cứu. Các Cụm doanh nghiệp này này sẽ giúp đỡ các công ty cùng nhau phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty cũng như giúp đỡ các công ty cùng nhau tham gia vào các thị trường khác nhau.

Với sự tham gia của khoảng 8.500 công ty thì các Cụm doanh nghiệp này đã trở thành một bộ phận quan trọng cho sự phát triển của Bang Bavaria. Thông qua hơn 8.000 sự kiện với sự tham gia của 464.000 thành viên, các Cụm doanh nghiệp  đã được tăng cường sự hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Qua 1.100 các dự án riêng biệt, họ đã kết nối rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như kết nối tới các doanh nghiệp với các nhà nghiên cứu chuyên sâu.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria là một ngân hàng đặc biệt của Bang Bavaria có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp cũng như thực hiện các biện pháp đặc biệt để tăng cường vị thế kinh tế của Bang Bavaria.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria liên kết với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính hỗ trợ công ty trong các lĩnh vực kinh doanh như thành lập công ty, phát triển doanh nghiệp, đổi mới và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) là tổ chức xúc tiến xuất khẩu cho ngành thủ công của Bang Bavaria. BHI hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công trong việc tiếp cận các thị trường mới ở nước ngoài cũng như đưa ra những tư vấn về xuất khẩu và việc tổ chức các gian hàng thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước.

Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại của Bang Bavaria

Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại của Bang Bavaria (BIHK) bao gồm 9 phòng Công nghiệp và Thương mại tại Bang. Tất cả các doanh nghiệp tại Bang Bavaria, ngoại trừ các cơ sở thủ công mỹ nghệ, người hành nghề tự do và nông trại, đều bắt buộc là thành viên của các phòng Công nghiệp và Thương mại theo luật định. Hiện tại có tất cả 990.000 doanh nghiệp lớn nhỏ và thuộc tất cả các ngành nghề đang là thành viên của BIHK. BIHK đại diện cho quyền lợi kinh tế của toàn Bang Bavaria. Từ khi thành lập vào năm 1909 tới nay, BIHK là tổ chức kinh tế lớn nhất Bang Bavaria. Tất cả các phòng Công nghiệp và Thương mại trực thuộc BIHK đều sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong và ngoài nước với các dịch vụ tư vấn đa dạng.

Nhiệm vụ của chúng tôi: Chúng tôi sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ tối quan trọng của Quý Vị. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng và sâu rộng tới mọi doanh nghiệp. Chúng tôi đại diện cho quyền lợi của cả nền kinh tế của Bang Bavaria. Chúng tôi lựa chọn các nguyên tắc của người thương gia danh giá.

Sáng kiến Cụm doanh nghiệp Bang Bavaria

Với sáng kiến Cụm doanh nghiệp, Bavaria đã hỗ trợ phát triển khả năng cạnh tranh của các công ty thuộc 17 ngành công nghiệp then chốt của vùng Bavaria. Trong 17 ngành công nghiệp then chốt này chính quyền Bang đã thành lập các Cụm doanh nghiệp hoạt động trong toàn bang, để kết nối các công ty và các tổ chức nghiên cứu. Các Cụm doanh nghiệp này này sẽ giúp đỡ các công ty cùng nhau phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty cũng như giúp đỡ các công ty cùng nhau tham gia vào các thị trường khác nhau.

Với sự tham gia của khoảng 8.500 công ty thì các Cụm doanh nghiệp này đã trở thành một bộ phận quan trọng cho sự phát triển của Bang Bavaria. Thông qua hơn 8.000 sự kiện với sự tham gia của 464.000 thành viên, các Cụm doanh nghiệp  đã được tăng cường sự hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Qua 1.100 các dự án riêng biệt, họ đã kết nối rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như kết nối tới các doanh nghiệp với các nhà nghiên cứu chuyên sâu.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria là một ngân hàng đặc biệt của Bang Bavaria có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp cũng như thực hiện các biện pháp đặc biệt để tăng cường vị thế kinh tế của Bang Bavaria.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria liên kết với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính hỗ trợ công ty trong các lĩnh vực kinh doanh như thành lập công ty, phát triển doanh nghiệp, đổi mới và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

Bayern Innovativ

Công ty GmbH (TNHH) Bayern Innovativ là một tổ chức chuyên về chủ đề chuyển giao công nghệ và kiến thức, các hình thức hợp tác và các mạng lưới kinh doanh. Vượt lên trên các ngành nghề và các quy định chuyên ngành, Bayern Innovativ tự tạo ra những sự hợp tác giữa công nghệ và khoa học cũng như trong nền kinh tế để tạo ra nhiều hợp đồng hơn, nhiều mảng kinh doanh hơn, nhiều thị trường mới hơn cũng như phát triển nhiều sản phẩm và quy trình sản xuất mới. Bayern Innovativ có mạng lưới khách hàng lớn với hơn 55.000 công ty và 500 tổ chức tại 50 quốc gia.

Bayern Innovativ tổ chức nhiều hội nghị và diễn đàn, định hình những xu hướng đổi mới, đạt được chiến lược và tầm nhìn và có được nhiều diễn giả, nhà triển lãm cũng như các thành viên đến từ các ngành kinh tế và nghiên cứu, nhằm hướng đến những sự phát triển mới nhất, các chiến lược và tầm nhìn đi đầu cho sự phát triển kinh tế.

Bayern Innovativ

Công ty GmbH (TNHH) Bayern Innovativ là một tổ chức chuyên về chủ đề chuyển giao công nghệ và kiến thức, các hình thức hợp tác và các mạng lưới kinh doanh. Vượt lên trên các ngành nghề và các quy định chuyên ngành, Bayern Innovativ tự tạo ra những sự hợp tác giữa công nghệ và khoa học cũng như trong nền kinh tế để tạo ra nhiều hợp đồng hơn, nhiều mảng kinh doanh hơn, nhiều thị trường mới hơn cũng như phát triển nhiều sản phẩm và quy trình sản xuất mới. Bayern Innovativ có mạng lưới khách hàng lớn với hơn 55.000 công ty và 500 tổ chức tại 50 quốc gia.

Bayern Innovativ tổ chức nhiều hội nghị và diễn đàn, định hình những xu hướng đổi mới, đạt được chiến lược và tầm nhìn và có được nhiều diễn giả, nhà triển lãm cũng như các thành viên đến từ các ngành kinh tế và nghiên cứu, nhằm hướng đến những sự phát triển mới nhất, các chiến lược và tầm nhìn đi đầu cho sự phát triển kinh tế.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Phòng xúc tiến đầu tư và Sở kinh tế Bang Bavaria. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những đối tác quan trọng của chúng tôi tại đây.

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria hay còn gọi là Cục xúc tiến kinh doanh của Bang Bavaria. Từ năm 1999, phòng xúc tiến đầu tư đã hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước tìm kiếm địa điểm cũng như mở rộng địa điểm kinh doanh. Phòng tổng hợp các thông tin lại với nhau, giúp tìm được địa điểm đầu tư tối ưu tại Bavaria và cung cấp những danh sách liên hệ của các cơ quan quản lý, các tổ chức của chính phủ cũng như các nơi quan trọng khác để giúp Quý vị hiện thực hóa các dự án. Các dịch vụ Phòng xúc tiến đầu tư cung cấp đều miễn phí, và mọi câu hỏi, yêu cầu đều sẽ được giải đáp và được bảo mật.

Trong mọi giai đoạn của dự án đầu tư thì Cục xúc tiến kinh doanh Bang Bavaria luôn là một đối tác đáng tin cậy và hiệu quả.

Bavaria International

Với rất nhiều các dự án trong và ngoài nước, Bavaria International hỗ trợ cho các công ty nhỏ và vừa trong xuất khẩu – cả trong khâu điều hành và hỗ trợ về mặt tài chính, dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc tham gia các hội chợ tại nước ngoài, tổ chức các đoàn doanh nghiệp hay trong khuôn khổ của các chương trình đào tạo quốc tế.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International (BHI) là tổ chức xúc tiến xuất khẩu cho ngành thủ công của Bang Bavaria. BHI hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công trong việc tiếp cận các thị trường mới ở nước ngoài cũng như đưa ra những tư vấn về xuất khẩu và việc tổ chức các gian hàng thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước.

Sáng kiến Cụm doanh nghiệp Bang Bavaria

Với sáng kiến Cụm doanh nghiệp, Bavaria đã hỗ trợ phát triển khả năng cạnh tranh của các công ty thuộc 17 ngành công nghiệp then chốt của vùng Bavaria. Trong 17 ngành công nghiệp then chốt này chính quyền Bang đã thành lập các Cụm doanh nghiệp hoạt động trong toàn bang, để kết nối các công ty và các tổ chức nghiên cứu. Các Cụm doanh nghiệp này này sẽ giúp đỡ các công ty cùng nhau phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty cũng như giúp đỡ các công ty cùng nhau tham gia vào các thị trường khác nhau.

Với sự tham gia của khoảng 8.500 công ty thì các Cụm doanh nghiệp này đã trở thành một bộ phận quan trọng cho sự phát triển của Bang Bavaria. Thông qua hơn 8.000 sự kiện với sự tham gia của 464.000 thành viên, các Cụm doanh nghiệp  đã được tăng cường sự hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Qua 1.100 các dự án riêng biệt, họ đã kết nối rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như kết nối tới các doanh nghiệp với các nhà nghiên cứu chuyên sâu.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria là một ngân hàng đặc biệt của Bang Bavaria có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp cũng như thực hiện các biện pháp đặc biệt để tăng cường vị thế kinh tế của Bang Bavaria.

LfA Ngân hàng hỗ trợ của Bang Bavaria liên kết với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính hỗ trợ công ty trong các lĩnh vực kinh doanh như thành lập công ty, phát triển doanh nghiệp, đổi mới và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại của Bang Bavaria

Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại của Bang Bavaria (BIHK) bao gồm 9 phòng Công nghiệp và Thương mại tại Bang. Tất cả các doanh nghiệp tại Bang Bavaria, ngoại trừ các cơ sở thủ công mỹ nghệ, người hành nghề tự do và nông trại, đều bắt buộc là thành viên của các phòng Công nghiệp và Thương mại theo luật định. Hiện tại có tất cả 990.000 doanh nghiệp lớn nhỏ và thuộc tất cả các ngành nghề đang là thành viên của BIHK. BIHK đại diện cho quyền lợi kinh tế của toàn Bang Bavaria. Từ khi thành lập vào năm 1909 tới nay, BIHK là tổ chức kinh tế lớn nhất Bang Bavaria. Tất cả các phòng Công nghiệp và Thương mại trực thuộc BIHK đều sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong và ngoài nước với các dịch vụ tư vấn đa dạng.

Nhiệm vụ của chúng tôi: Chúng tôi sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ tối quan trọng của Quý Vị. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng và sâu rộng tới mọi doanh nghiệp. Chúng tôi đại diện cho quyền lợi của cả nền kinh tế của Bang Bavaria. Chúng tôi lựa chọn các nguyên tắc của người thương gia danh giá.