Kinh tế

Những dữ liệu quan trọng

Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 716,8 tỷ Euro (2022) đứng thứ 7 trong toàn bộ châu Âu. Để so sánh: GDP của toàn bộ châu Âu là 15,8 nghìn (2022). Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Bavaria có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nước Đức là 3,1% (2022). Tỷ lệ trung bình của ĐỨc là 5,3%.

Quý vị có thể lấy những số liệu kinh tế khác trong các tài liệu kinh tế của Bang Bavaria (PDF on external server)

Các tập đoàn đa quốc gia ở Bavaria

Khoảng ¼ trong số 30 công ty lớn nhất nước Đức có trụ sở tại Bang Bavaria. Hơn 20% các doanh nghiệp hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Bang Bavaria. Những doanh nghiệp toàn cầu như Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN hay Siemens đều hoạt động rất tốt tại Bavaria.

Những dữ liệu quan trọng

Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 716,8 tỷ Euro (2022) đứng thứ 7 trong toàn bộ châu Âu. Để so sánh: GDP của toàn bộ châu Âu là 15,8 nghìn (2022). Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Bavaria có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nước Đức là 3,1% (2022). Tỷ lệ trung bình của ĐỨc là 5,3%.

Quý vị có thể lấy những số liệu kinh tế khác trong các tài liệu kinh tế của Bang Bavaria (PDF on external server)

Các công ty vừa và nhỏ ở Bavaria

Các doanh nghiệp tầm trung là nền tảng kinh tế vững chắc của Bang Bavaria và họ đảm bảo sự thịnh vượng, số lượng công việc và đào tạo nghề trong tương lai. Họ bao gồm những công ty vừa và nhỏ từ các ngành kinh doanh, nghề thủ công, dịch vụ và các ngành nghề tự do. Với khoảng 600.000 công ty và đóng bảo hiểm xã hội cho 3,6 triệu lao động cho thấy tầng lớp trung lưu tại Bang Bavaria đang hoạt động rất năng động và hiệu quả. Và với hơn 190.000 nơi đào tạo nghề, hệ thống đào tạo nghề song hành cho thấy rằng điều đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của tầng lớp trung lưu: Đào tạo không chỉ là nền tảng cho sự thành công của một quốc gia xuất khẩu như Đức, mà còn đang tự phát triển để trở thành một hàng hóa xuất khẩu.

Các công ty vừa và nhỏ, cho dù ở thành thị hay nông thông, hay đến từ các ngành nghề khác nhau như công nghiệp, thương mại, thủ công, du lịch và dịch vụ cũng như các ngành tự do khác thì cũng đều thành công như nhau. Luôn có sẵn những nhà cung cấp mới, khách hàng mới và đối tác mới tại Bang Bavaria dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại đây. 

Chính sách phát triển Cụm doanh nghiệp của Bang Bavaria

Với sáng kiến phát triển Cụm doanh nghiệp, chính quyền bang Bavaria đã hỗ trợ cho hoạt động của 17 khu vực trong phạm vi cả Bang trong các ngành công nghệ cao và các ngành công nghiệp truyền thống của nền kinh tế Bang Bavaria. Nền tảng Cụm doanh nghiệp đã liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như là cầu nối cho doanh nghiệp tới các tổ chức nghiên cứu.  Đến nay họ đã mang những nhà phát minh đến với các doanh nghiệp cần công nghệ và giúp đỡ đối tác của Cụm doanh nghiệp trong việc cùng nhau phát triển sản phẩm và tối ưu hóa quá trình hoạt động cũng như chinh phục thị trường.

Take a look at the cluster brochure PDF (4.60 MB)

Các tập đoàn đa quốc gia ở Bavaria

Khoảng ¼ trong số 30 công ty lớn nhất nước Đức có trụ sở tại Bang Bavaria. Hơn 20% các doanh nghiệp hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Bang Bavaria. Những doanh nghiệp toàn cầu như Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN hay Siemens đều hoạt động rất tốt tại Bavaria.

Các công ty vừa và nhỏ ở Bavaria

Các doanh nghiệp tầm trung là nền tảng kinh tế vững chắc của Bang Bavaria và họ đảm bảo sự thịnh vượng, số lượng công việc và đào tạo nghề trong tương lai. Họ bao gồm những công ty vừa và nhỏ từ các ngành kinh doanh, nghề thủ công, dịch vụ và các ngành nghề tự do. Với khoảng 600.000 công ty và đóng bảo hiểm xã hội cho 3,6 triệu lao động cho thấy tầng lớp trung lưu tại Bang Bavaria đang hoạt động rất năng động và hiệu quả. Và với hơn 190.000 nơi đào tạo nghề, hệ thống đào tạo nghề song hành cho thấy rằng điều đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của tầng lớp trung lưu: Đào tạo không chỉ là nền tảng cho sự thành công của một quốc gia xuất khẩu như Đức, mà còn đang tự phát triển để trở thành một hàng hóa xuất khẩu.

Các công ty vừa và nhỏ, cho dù ở thành thị hay nông thông, hay đến từ các ngành nghề khác nhau như công nghiệp, thương mại, thủ công, du lịch và dịch vụ cũng như các ngành tự do khác thì cũng đều thành công như nhau. Luôn có sẵn những nhà cung cấp mới, khách hàng mới và đối tác mới tại Bang Bavaria dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại đây. 

Chính sách phát triển Cụm doanh nghiệp của Bang Bavaria

Với sáng kiến phát triển Cụm doanh nghiệp, chính quyền bang Bavaria đã hỗ trợ cho hoạt động của 17 khu vực trong phạm vi cả Bang trong các ngành công nghệ cao và các ngành công nghiệp truyền thống của nền kinh tế Bang Bavaria. Nền tảng Cụm doanh nghiệp đã liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như là cầu nối cho doanh nghiệp tới các tổ chức nghiên cứu.  Đến nay họ đã mang những nhà phát minh đến với các doanh nghiệp cần công nghệ và giúp đỡ đối tác của Cụm doanh nghiệp trong việc cùng nhau phát triển sản phẩm và tối ưu hóa quá trình hoạt động cũng như chinh phục thị trường.

Take a look at the cluster brochure PDF (4.60 MB)

Không chỉ đối với toàn Châu Âu, Bavaria còn là địa điểm đầu tư, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được quan tâm trên toàn thế giới. Một nửa nguồn thu của Bang được tạo ra từ việc xuất khẩu. Những đối tác kinh doanh chính là Mỹ, Trung Quốc và Áo. Các sản phẩm xuất khẩu của Bavaria được chào đón trên thị trường là xe ô tô, các sản phẩm hóa chất và điện tử cũng như máy móc.

Những dữ liệu quan trọng

Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 716,8 tỷ Euro (2022) đứng thứ 7 trong toàn bộ châu Âu. Để so sánh: GDP của toàn bộ châu Âu là 15,8 nghìn (2022). Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Bavaria có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nước Đức là 3,1% (2022). Tỷ lệ trung bình của ĐỨc là 5,3%.

Quý vị có thể lấy những số liệu kinh tế khác trong các tài liệu kinh tế của Bang Bavaria (PDF on external server)

Các tập đoàn đa quốc gia ở Bavaria

Khoảng ¼ trong số 30 công ty lớn nhất nước Đức có trụ sở tại Bang Bavaria. Hơn 20% các doanh nghiệp hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Bang Bavaria. Những doanh nghiệp toàn cầu như Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN hay Siemens đều hoạt động rất tốt tại Bavaria.

Các công ty vừa và nhỏ ở Bavaria

Các doanh nghiệp tầm trung là nền tảng kinh tế vững chắc của Bang Bavaria và họ đảm bảo sự thịnh vượng, số lượng công việc và đào tạo nghề trong tương lai. Họ bao gồm những công ty vừa và nhỏ từ các ngành kinh doanh, nghề thủ công, dịch vụ và các ngành nghề tự do. Với khoảng 600.000 công ty và đóng bảo hiểm xã hội cho 3,6 triệu lao động cho thấy tầng lớp trung lưu tại Bang Bavaria đang hoạt động rất năng động và hiệu quả. Và với hơn 190.000 nơi đào tạo nghề, hệ thống đào tạo nghề song hành cho thấy rằng điều đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của tầng lớp trung lưu: Đào tạo không chỉ là nền tảng cho sự thành công của một quốc gia xuất khẩu như Đức, mà còn đang tự phát triển để trở thành một hàng hóa xuất khẩu.

Các công ty vừa và nhỏ, cho dù ở thành thị hay nông thông, hay đến từ các ngành nghề khác nhau như công nghiệp, thương mại, thủ công, du lịch và dịch vụ cũng như các ngành tự do khác thì cũng đều thành công như nhau. Luôn có sẵn những nhà cung cấp mới, khách hàng mới và đối tác mới tại Bang Bavaria dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại đây. 

Chính sách phát triển Cụm doanh nghiệp của Bang Bavaria

Với sáng kiến phát triển Cụm doanh nghiệp, chính quyền bang Bavaria đã hỗ trợ cho hoạt động của 17 khu vực trong phạm vi cả Bang trong các ngành công nghệ cao và các ngành công nghiệp truyền thống của nền kinh tế Bang Bavaria. Nền tảng Cụm doanh nghiệp đã liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau cũng như là cầu nối cho doanh nghiệp tới các tổ chức nghiên cứu.  Đến nay họ đã mang những nhà phát minh đến với các doanh nghiệp cần công nghệ và giúp đỡ đối tác của Cụm doanh nghiệp trong việc cùng nhau phát triển sản phẩm và tối ưu hóa quá trình hoạt động cũng như chinh phục thị trường.

Take a look at the cluster brochure PDF (4.60 MB)