Pre Investorov

Invest in Bavaria je agentúra na podporu investícií Slobodného štátu Bavorsko. Podporuje domáce aj zahraničné firmy z rôznych odvetví v hľadaní optimálnej lokality v Bavorsku a pomáha im, aby sa ich podnikanie stalo od samého začiatku úspešným. Využite bezplatné, spoľahlivé a individuálne služby spoločnosti Invest in Bavaria a obráťte sa na medzinárodný tím agentúry priamo vo Vašom meste.

Viac informácií