Fakty

Slovenská republika vznikla po rozdelení bývalého Československa v roku 1993. Krajina sa nachádza v strednej Európe, má rozlohu 49 035 km² a hraničí s Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. V roku 2019 mala Slovenská republika podľa Štatistického úradu 5,46 milióna obyvateľov. Úradným jazykom je slovenčina a hlavným mestom je Bratislava. Bratislava je zároveň aj najväčším mesto v krajine s počtom obyvateľov 437 762. Po nej nasledujú Košice s 238 593 obyvateľmi. Slovensko má tri medzinárodné verejné letiská (Bratislava, Košice a Poprad-Tatry).

Forma vlády je parlamentná demokracia s priamo voleným prezidentom ako hlavou štátu. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov a je obmedzené na jedno opätovné zvolenie. Prezidentkou Slovenskej republiky sa stala v júni 2019 Zuzana Čaputová (nestraníčka). V slovenskej vláde od posledných parlamentných volieb vo februári 2020 pôsobia štyri strany: občianske hnutie OĽaNO pod vedením premiéra Eduarda Hegera, konzervatívna strana Sme Rodina a liberálne strany SaS a Za ľudí.

Od pádu komunizmu v rokoch 1989/90 sa štruktúra slovenskej ekonomiky veľmi priblížila ekonomickej štruktúre krajín EÚ. Týka sa to predovšetkým poľnohospodárskeho, stavebného a finančného sektora. Váha poľnohospodárskeho sektora v hrubom domácom produkte HDP postupne klesá, zatiaľ čo sektor služieb nadobúda čoraz väčší význam. To však nič nemení na stále vysokom podiele priemyslu na HDP. Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, v ktorých podiel priemyselnej výroby na HDP (2020: 21,7 %) výrazne prevyšuje príslušný priemer EÚ. Z regionálneho hľadiska sa Slovensko hospodársky delí na dve časti: dobre rozvinutý západ (hlavné mesto Bratislava a okolie) a hospodársky menej rozvinuté stredné a východné Slovensko.