Fakty

Slovenská republika vznikla po rozdelení bývalého Československa v roku 1993. Krajina sa nachádza v strednej Európe, má rozlohu 49 035 km² a hraničí s Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. V roku 2023 mala Slovenská republika podľa Štatistického úradu 5,47 milióna obyvateľov. Úradným jazykom je slovenčina a hlavným mestom je Bratislava. Bratislava je zároveň aj najväčším mesto v krajine s počtom obyvateľov 476 920. Po nej nasledujú Košice s 282 250 obyvateľmi. Slovensko má tri medzinárodné verejné letiská (Bratislava, Košice a Poprad-Tatry). 

Forma vlády je parlamentná demokracia s priamo voleným prezidentom ako hlavou štátu. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov a je obmedzené na jedno opätovné zvolenie. Peter Pellegrini je prezidentom SR (predseda strany HLAS-SD) od júna 2024. V slovenskej vláde od posledných parlamentných volieb v septembri 2023 pôsobia tri strany: SMER-SD na čele s premiérom Robert Fico, HLAS-SD a SNS.

Slovenská republika má exportne orientovanú ekonomiku so silnou priemyselnou základňou. Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, v ktorých podiel priemyselnej výroby na HDP (2022: 28,63 %) výrazne prevyšuje príslušný priemer EÚ. Z regionálneho hľadiska sa Slovensko hospodársky delí na dve časti: dobre rozvinutý západ (hlavné mesto Bratislava a okolie) a hospodársky menej rozvinuté stredné a východné Slovensko.