O Nás

Od roku 2021 sa na Slovensku aktívne realizuje lokalizačný marketing pre Bavorsko s cieľom podporiť slovenské firmy pri vstupe na trh v Bavorsku. Bavorské zastúpenie v Bratislave zároveň podporuje bavorské firmy pri ich expanzných plánoch na Slovensku a pri nadväzovaní kontaktov s miestnymi obchodnými partnermi.

 

"Pre inovatívne firmy zo Slovenska je Bavorsko najlepšou lokalitou v Nemecku. V Bavorsku sa slovenské firmy stretávajú so širokým spektrom konkurencieschopných dodávateľov, potenciálnych zákazníkov a partnerov na spoluprácu. Pre úspešný štart podnikania slovenským firmám sprostredkujeme kontakt a poskytneme know-how, aby sa im v Bavorsku darilo."

zástupca Slobodného štátu Bavorsko na Slovensku