Základné fakty a údaje

Bavorsko leží v juhovýchodnej časti Spolkovej republiky Nemecko v samom srdci Európy. Tu sa dozviete zaujímavé fakty o Slobodnom štáte Bavorsko.

POLOHA A INFRAŠTRUKTÚRA

Bavorsko sa nachádza v srdci Európy, a preto je optimálnym miestom pre otváranie nových trhov. Slobodný štát, ležiaci na juhovýchode Nemecka, hraničí s Rakúskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Vďaka stáročným politickým a hospodárskym vzťahom so susednými štátmi je Bavorsko vstupnou bránou do krajín strednej a východnej Európy.

Prístup na zahraničné trhy však neuľahčuje len geografická poloha Bavorska v blízkosti Talianska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, ale predovšetkým jeho infraštruktúra: Slobodný štát disponuje medzinárodnými letiskami v Mníchove a Norimbergu, 42 000 km ciest, 6 120 km železníc a štyrmi centrami nákladnej dopravy.

VÝSKUM A VÝVOJ

V Bavorsku sídlia viaceré renomované inštitúcie, ako napríklad Spoločnosť Maxa-Plancka, Fraunhoferove spoločnosti a inštitúty, Spoločnosť nemeckých výskumných centier Helmholtz a Združenie Leibniz, vďaka ktorým zaujalo Bavorsko jedinečné postavenie v oblasti výskumu.

Postarané je aj o vzdelávanie novej generácie vedcov. Vedci môžu študovať na jednej z deviatich bavorských univerzít, 24 vysokých školách pre aplikované vedy, na vysokej škole televízie a filmu a taktiež na mnohých iných súkromných inštitúciách.

Cieľom iniciatívy „Research in Bavaria“, ktorú koncom roka 2020 spustilo bavorské Ministerstvo pre vedu a umenie spolu s bavorskými vysokými školami, je zviditeľniť atraktívnosť Bavorska ako vedeckej lokality v zahraničí a informovať novú generáciu zahraničných vedcov o vynikajúcich kariérnych možnostiach na bavorských vysokých školách. Iniciatíva je určená potenciálnym doktorandom, postdoktorandom ako aj hosťujúcim výskumníkom z celého sveta.

Tu nájdete príslušnú tlačovú správu

Pressemitteilung

"Research in Bavaria" pozostáva z informačného webového portálu s možnosťou vyhľadávania, z noviniek a tiež sociálnych médií:

Webseite: www.research-in-bavaria.de

Facebook: www.facebook.com/researchinbavaria/

Twitter: www.twitter.com/researchbavaria

KULTÚRA

Bavorsko je kultúrnou pokladnicou Nemecka. Viac ako 1 350 bavorských múzeí a zbierok chráni umelecké a kultúrne hodnoty. Medzi najvýznamnejšie patrí Stará pinakotéka (nemecky Alte Pinakothek) v Mníchove, ktorá je jednou z najvýznamnejších svetových galérií. Ďalšími obdivuhodnými atrakciami sú Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má čo ponúknuť aj po hudobnej stránke. Na divadelných, operných a operetných, letných či festivalových scénach sa ročne odohrá približne 15 000 predstavení. Najvýznamnejšími udalosťami sú hudobné slávnosti Richarda Wagnera na Zelenom vrchu v Bayreuthe, festivaly Orff in Andechs alebo "Divadelné leto Francké Švajčiarsko".

Bavori milujú svoje tradície: ľudové piesne, ľudový tanec a inštrumentálna ľudová hudba sú v Bavorsku živšie ako v ktorejkoľvek inej spolkovej krajine. To isté platí o láske k tradičným krojom. V Bavorsku sa zvykne používať mnoho dialektov, a preto tu započujete hneď celé spektrum rôznych nárečí.

POLITICKÝ SYSTÉM V BAVORSKU

Slobodný štát Bavorsko je národný, právny, kultúrny a sociálny štát. Rozlohou je tou najväčšou a počtom obyvateľov druhou najväčšou spolkovou krajinou Spolkovej republiky Nemecko. Nachádza sa v srdci Európy. Keďže je Nemecko členom Európskej únie, tak aj Bavorsko profituje z výhod jednotného európskeho trhu, najväčšieho hospodárskeho priestoru na svete. Bavorsko nesie názov "slobodný štát".  Pôvod tohto označenia siaha do 19. storočia a pomenúva krajinu oslobodenú od monarchu. Toto tradičné označenie sa zachovalo až dodnes. Rovnako ako Spolková republika Nemecko, tak aj Slobodný štát Bavorsko je parlamentnou demokraciou s vlastnými krajinskými orgánmi a príjmami z daní. Najdôležitejšími orgánmi sú: bavorský jednokomorový krajinský snem ako zákonodarná moc, bavorská krajinská vláda ako výkonná moc a nezávislé súdy ako súdna moc. V čele bavorskej vlády stojí ministerský predseda Slobodného štátu Bavorsko. Základom politiky je ústava Slobodného štátu Bavorsko a ústava Spolkovej republiky Nemecko. Ústava zaručuje a chráni slobodu a základné práva občanov, ako napríklad ľudské práva, súkromné vlastníctvo a slobodu slova. V Bavorsku sa každých päť rokov konajú voľby do krajinského snemu, ktorý je zákonodarným orgánom a volí predsedu vlády. Ten spravuje záležitosti štátu, určuje politické smerovanie, zastupuje Bavorsko navonok a vymenúva štátnych ministrov. Zákony sa môžu schvaľovať krajinským snemom, ale aj v referende. Slobodný štát Bavorsko je hospodársky najsilnejšou spolkovou krajinou Nemecka s udržateľným hospodárskym rastom. Má vysokú úroveň bezpečnosti a stabilný politický systém.