Obchodné príležitosti

Slovensko boduje centrálnou polohou v strednej Európe, výbornou integráciou do jednotného trhu EÚ a európskej menovej únie, hustou sieťou priemyselných dodávateľov a v neposlednom rade motivovanou a produktívnou pracovnou silou.

Hospodárstvo je charakterizované predovšetkým tvorbou kapitálových statkov so zameraním na automobilový, elektrotechnický, hutnícky, strojársky a chemický priemysel. Slovensko je tak trhom obstarávania, ako aj ako cieľovým exportným trhom.

Kontinuálne rastúce príjmy na Slovensku zabezpečujú aj rastúci záujem o bavorský spotrebný tovar. Hospodársky vzostup spôsobil nadpriemerný nárast miezd a podporil tým aj spotrebiteľskú atmosféru. Tento trend je ďalej sprevádzaný rastúcimi požiadavkami na kvalitu výrobkov.

Okrem toho sa na Slovensku rozvíja živá startupová scéna, predovšetkým v najväčších mestách Bratislave, Košiciach a Žiline. V blízkosti technických univerzít tak vznikli zaujímavé spoločnosti s medzinárodným zameraním, ktoré hľadajú obchodných partnerov po celom svete.

Bavorské firmy teda majú na Slovensku široké spektrum príležitostí. Nejde len o malé a stredné podniky, ale aj o veľké strategické spoločnosti a vďaka geografickej blízkosti aj o (projektové) podnikanie menších spoločností. Odvetvové zameranie je široké, pričom v súčasnosti majú veľký potenciál najmä tieto odvetvia:

  1. biopotraviny
  2. priemyselné služby
  3. energetické projekty
  4. drevospracujúci priemysel
  5. meranie, analýza a procesná technológia
  6. kovové výrobky
  7. programovanie softvérov