Highlights

Žiadna iná krajina na svete nevyprodukuje taký počet vozidiel na obyvateľa ako Slovensko. V krajine sídlia štyri medzinárodne uznávané automobilky, ktoré ročne vyrobia viac ako milión vozidiel. Výrobcovia originálneho vybavenia (OEM) sú obklopení hustou sieťou, a to až 400 dodávateľmi z celého hodnotového reťazca automobilového priemyslu.

Transformácia na elektromobilitu sa rozbehla už aj na strane výroby. Slovensko je miestom výroby elektrických a hybridných vozidiel, ako aj výskumu, vývoja a výroby batériových článkov.

Vďaka značným finančným prostriedkom z EÚ sa Slovensko stáva ekologickejším, inovatívnejším a digitálnejším. Len v rámci Plánu obnovy pre Európu ide o balík šiestich miliárd eur, ktoré sa majú v nasledujúcich rokoch do slovenského hospodárstva investovať. Ide o najväčší projekt v histórii Európskej únie a zároveň zdroj pre pozdvihnutie hospodárskych vzťahov medzi Bavorskom a Slovenskom na vyššiu úroveň.

V tejto súvislosti možno očakávať vysoké investície, a tým aj dopyt po bavorských technológiách, a to najmä v týchto oblastiach:

  • Odpadová, energetická a environmentálna technológia
  • Alternatívne pohonné látky
  • Priemysel 4.0
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Zdravotnícka technika
  • Energeticky účinné stavebné technológie