Naše služby

Zastúpenie dobre pozná hospodársku situáciu v Bavorsku a na Slovensku a podporuje podnikateľskú výmenu medzi oboma krajinami.

Zastúpenie tiež poskytuje bavorským firmám bezplatné prvotné informácie pre vstup na slovenský trh, sprostredkúva kontakty a podporuje firmy v ich projektoch spolu s partnermi na Slovensku a v Bavorsku. V prípade špeciálnych požiadaviek, ako je podrobné vyhľadávanie dodávateľov alebo obchodných partnerov, podpora pri zakladaní spoločnosti alebo právne a daňové otázky, zastupiteľský úrad postúpi takéto požiadavky Slovensko-nemeckej  obchodnej komore, AHK Slowakei, ktorá následne predloží spoločnostiam individuálnu ponuku. Slovenské firmy sú podporované predovšetkým v investičných projektoch a pri hľadaní dodávateľov v Bavorsku.