Hospodárstvo

KĽÚČOVÉ ÚDAJE

Bavorsko sa s HDP vo výške 716,8 miliárd eur (2022) radí na 7. miesto rebríčka v rámci EÚ. Len pre porovnanie: celá EÚ vyprodukuje HDP vo výške asi 15,8 biliónov (2022). Nie je preto prekvapujúce, že Bavorsko má v Nemecku najnižšiu mieru nezamestnanosti (3,1 % - 2022), pričom celonárodný priemer miery nezamestnanosti spolkových krajín je 5,3 %.

Ďalšie údaje o hospodárstve nájdete v brožúre:

Bavorské hospodárstvo v číslach

GLOBAL PLAYERS V BAVORSKU

Približne jedna štvrtina nemeckých firiem kótovaných na burze má sídlo v Bavorsku. Okrem toho viac ako 20 % globálnych lídrov pochádza z Bavorska, vrátane spoločností Adidas, Audi, BMW, Airbus, MAN alebo Siemens.

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V BAVORSKU

Malé a stredné podniky sú základom bavorského hospodárstva, garantom prosperity a trvale udržateľných pracovných a vzdelávacích miest. Patria sem malé a stredné podniky z oblasti obchodu, remesla, služieb a slobodných povolaní. Vďaka takmer 600 000 firmám a 3,6 mil. pracovným miestam v týchto podnikoch ostáva Bavorsko dynamickým a výkonným. Duálny vzdelávací systém ponúka viac ako 190 000 vzdelávacích miest a úspešne funguje i v malých a stredných firmách. Je tak nielen základom úspešného nemeckého exportu, ale sám sa stáva vývozným artiklom.

Malé a stredné podniky sú rovnako úspešné vo vidieckych oblastiach ako v mestách, a to v celom spektre odvetví  - od priemyslu, obchodu, remesiel, cestovného ruchu a služieb až po slobodné povolania. Každý investor tak má k dispozícii širokú ponuku inovatívnych dodávateľov, zákazníkov a partnerov na spoluprácu.