Hospodárske vzťahy

Vzťahy medzi Slobodným štátom Bavorsko a Slovenskou republikou sú úspešným príkladom. Ako trh na prahu Bavorska dosiahol objem obchodu v predkrízovom roku 2019 hodnotu 7 miliárd eur. Príslušné hospodárske inštitúty predpokladali, že pri rýchlom oživení sa táto hodnota opäť dosiahne už v roku 2021 a túto hodnotu prekročí v roku 2022. V roku 2021 predstavoval objem obchodu necelých 7 miliárd eur.

Bavorsko je jednou z najdôležitejších cieľových oblastí slovenského exportu. V neposlednom rade sa počas pandémie ukázalo, aký význam má Slovenská republika v dodávateľskom reťazci Slobodného štátu Bavorsko. Význam Slovenska tkvie v dodávaní produktov a aj služieb.

Na Slovensku už dlhé roky pôsobí množstvo svetových hráčov a tzv. Hidden Champions z Bavorska. Prieskumy na Slovensku ukazujú vysokú spokojnosť s lokalitou a dokonca sa plánujú aj ďalšie početné investície. Naopak, v Bavorsku už pôsobia úspešní slovenskí investori ako MICROSTEP, EDYMAX alebo LUMACO.

 

Tu nájdete aktuálne obchodné údaje Bavorsko – Slovensko