Đối với người lao động

Trung tâm kinh tế Bavaria có sức hút rất lớn với nguồn lao động chất lượng cao trên thế giới. Tổ chức „Work in Bavaria - excellence at all levels“ cung cấp cho người lao động trên khắp thế giới những thông tin cần thiết về công việc và cuộc sống tại Bang Bavaria. Làm việc ở nơi du lịch nghỉ dưỡng – tại Bavaria giấc mơ ấy có thể trở thành sự thật.

Thêm thông tin