Đối với người sáng lập

Bavaria cung cấp những điều kiện lý tưởng để việc sáng lập công ty của Quý vị đạt được thành công. Trên cổng thông tin trực tuyến „gründerland.bayern“ Quý vị sẽ tìm thấy tất cả những thông tin, nhân viên tư vấn cũng như những sự hỗ trợ khác.

Những thông tin chi tiết khác