Đối với nhà đầu tư

Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria hay còn gọi là Cục xúc tiến kinh doanh Bang Bavaria. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau tìm kiếm địa điểm đầu tư tối ưu tại Bang Bavaria nhằm giúp các công ty có một sự khởi đầu thuận lợi. Quý vị hãy tận dụng những dịch vụ miễn phí, đáng tin cậy của Phòng xúc tiến đầu tư Bang Bavaria. Quý vị hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam.

Những thông tin chi tiết khác