Đối với sinh viên

Học luôn là một điều tốt, tuy nhiên trước khi bắt đầu học luôn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: tôi nên học ngành gì? Trường đại học nào là tốt nhất cho tôi? Và tôi có thể lấy được học bổng ở đâu? Tại đây Quý vị có thể tìm được những câu trả lời cho toàn bộ những câu hỏi ấy cũng như rất nhiều thông tin hữu ích khác cho việc học tập tại Bang Bavaria.

Những thông tin chi tiết khác