Tìm kiếm

Xin lưu ý những hướng dẫn sau đây khi tìm kiếm:
  1. Không có sự khác biệt giữa chữ viết hoa và chữ viết thường.
  2. Nhiều từ khác nhau cho 1 lần tìm kiếm sẽ đưa ra kết quả mà trong đó mọi từ khóa đều được hiển thị.
  3. Nếu nhập 1 cụm từ khóa tìm kiếm trong dấu ngoặc kép " " (ví dụ: "sở kinh tế bang bavaria") thì Quý vị sẽ nhận được kết quả có cụm từ giống y hệt cụm từ khóa đó.
  4. Quý vị có thể thông qua dấu trừ “-“ để loại bỏ các từ khóa mà Quý vị không muốn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm (ví dụ: sở kinh tế bang bavaria -năng lượng).
  5. Các từ đơn có ý nghĩa đều có thể được tìm kiếm (ví dụ: energie, versorgung).
  6. Thông qua việc lựa chọn các nội dung tìm kiếm, Quý vị có thể chọn lọc được các kết quả tìm kiếm chính xác cho mình.