Impresum

Vydavatel

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, Národní rozvoj a energetiky

PSČ: 80525 München
Adresa: Prinzregentenstraße 28, 80538 München
Telefon: +49/89 2162-0
Fax: +49/89 2162-2760
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Oprávněný zástupce: ministerský ředitel Dr. Bernhard Schwab

Bayern Atlas - Wegweiser zum Dienstgebäude

DIČ dle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty: DE811335517