Obchodní možnosti

Česká republika je důležitým obchodním partnerem pro bavorské firmy. Silná orientace na automobilový a strojírenský průmysl odpovídá struktuře bavorského hospodářství a podněcuje čilé vzájemné obchodní kontakty. V současné době jsou nejvíce poptávána řešení související s automatizací a digitalizací výroby, přičemž Česká republika často čerpá z německých zkušeností a vzorů.

Především ve větších městech, jako jsou Praha, Brno a Ostrava, se vytvořila živá startupová scéna. Na půdě vysokých technických škol vznikají zajímavé podniky s mezinárodním přesahem hledající obchodní partnery po celém světě. Ve výdajích na výzkum se řadí Česká republika na přední místa v rámci střední Evropy. Mnoho bavorských firem využívá hojnou základnu inženýrů a jejich vynalézavého ducha a nechává své výrobky vyvíjet právě zde. Delegace bavorského hospodářství a Česko-německá obchodní a průmyslová komora se tématu inovace a digitalizace velmi intenzivně věnují. V roce 2015 v Česku společně jako první rozproudili diskuzi na téma průmysl 4.0 a přesvědčili českou vládu, aby vytvořila vlastní strategii. O rok později ČNOPK a Delegace bavorského hospodářství posunuli téma o krok dál: Startupovou soutěží „Connect Visions to Solutions“ podpořili úzkou spolupráci mezi silnými průmyslovými podniky a kreativními a dynamickými startupy z Česka a Německa. TopTéma roku 2017 a 2018 i další startupové soutěže znělo „Inteligentní infrastruktura“ a propojilo síly klíčových firem z různých oborů, pomohlo při vývoji nových obchodních modelů a přivedlo firmy ke spolupráci s činorodými startupy a městy. Tématem roku 2019 a 4. ročníku soutěže byla „Umělá inteligence“ a v roce 2020 založila ČNOPK platformu #PartnersForSustainability, která má partnerským firmám pomoci ještě lépe skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností.

Český a moravský region je zajímavý také pro bavorské řemeslné podniky. Především u nadstandardního vybavení interiérů nebo v památkové péči nemají německá kvalita, servis a efektivita konkurenci.

Rostoucí životní úroveň Čechů zvyšuje poptávku po bavorském spotřebním zboží a potravinách. Díky nízké nezaměstnanosti rychle roste průměrná mzda a zlepšuje se spotřebitelské klima. Posilující česká koruna tak přispívá k větší konkurenceschopnosti evropských výrobků.