O nás

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria je agenturou pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko. Od roku 1999 podporuje Invest in Bavaria bavorské a zahraniční firmy při hledání lokalit a při investování v Bavorsku. Připravuje individuální informace, pomáhá při hledání vhodné lokality v Bavorsku a při realizaci projektu zprostředkovává kontakty s místními úřady, svazy a dalšími důležitými partnery. Služby agentury Invest in Bavaria jsou bezplatné, všechny poptávky jsou samozřejmě zpracovávány důvěrně.

Agentura pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko je v každé fázi investičního záměru spolehlivým a kompetentním partnerem.

Bayern International

Bayern International podporuje při svých projektech doma i v zahraničí organizačně i finančně export malých a středních bavorských podniků, a to napříkald při účasti na veletrzích v zahraničí, obchodních cestách nebo v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International je společnost podporující exportní aktivity bavorských řemeslníků. BHI podporuje řemeslné podniky při získávání nových odbytových trhů v zahraničí, nabízí exportní poradenství a organizaci veletržních stánků v tuzemsku i v zahraničí.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH je místem pro transfer inovací a vědy, kooperační platformy a kontaktní sítě. Napříč odvětvími podporuje vznik spolupráce s vědeckými institucemi a mezi podniky v oblasti technologií. Cílem je rozšíření podnikatelských aktivit a trhů, získávání nových zakázek a vývoj nových produktů a procesů.

Bayern Innovativ spravuje rozsáhlou síť kontaktů čítající 55 000 firem a 500 institucí v 50 zemích.
Bayern Innovativ připravuje kongresy a fóra, indentifikuje aktuální inovační oblasti, získává referenty a vystavovatele a také účastníky z hospodářství a vědy, kteří mají zájem o nejnovější inovace, mají inovativní strategie a vize pro vlastní podnikání.

Cluster Offensive Bayern

Bavorská vláda prostřednictvím své klastrové iniciativy podporuje konkurenceschopnost bavorských firem v 17 klíčových odvětvích. Bavorsko pro tato odvětví založilo klastrové platformy, které působí po celé zemi. Ty propojují podniky s výzkumnými zařízeními. Klastry pomáhají firmám společně vyvíjet produkty, optimalizovat firemní pochody a získávat trhy.

Klastry, v nichž spolupracuje cca 8500 firem, se mezitím staly důležitými hráči inovativního Bavorska. Více než 8000 akcí ročně s 464 000 účastníky dodává váhu jejich působnosti v daných oblastech. Ve více než 1100 projektech vytvářejí příležitosti pro novou spolupráci malých a středních firem s vědou.

Cluster-Offensive

LfA Förderbank Bayern – Bavorská rozvojová banka

LfA Förderbank Bayern je speciální bankovní institucí Svobodného státu Bavorsko. Jejím úkolem je finančně podporovat záměry obchodních společností a vytvářet opatření vedoucí k posílení hospodářské lokality Bavorska.

Společně s obchodními bankami a spořitelnami poskytuje především malým a středním podnikům podporu při financování investic, hospodářském růstu, inovacích a ochraně životního prostředí.

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.)

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.) je zastřešující organizací devíti bavorských obchodních a průmyslových komor (IHK). Všechny bavorské firmy – s výjimkou řemeslných podniků, svobodných povolání a zemědělských podniků – jsou ze zákona povinny být členy komory. BIHK zastupuje 990.000 firem všech velikostí a oborů a reprezentuje obecný zájem podnikatelského stavu v Bavorsku. Od svého založení v roce 1909 je největší hospodářskou organizací Svobodného státu Bavorsko. Bavorské obchodní a průmyslové komory poskytují širokou nabídku poradenských služeb a podporu svým členským firmám jak v Bavorsku, tak v zahraničí.

Naše úloha: Převezmeme Vaše povinnosti vůči orgánům veřejné správy. Nabízíme firmám široké spektrum služeb. Zodpovídáme za obecný zájem bavorského hospodářství. Vyznáváme zásady váženého obchodníka.

Od roku 2007 aktivně podporujeme české firmy při vstupu na bavorský trh. Současně spolupracujeme s bavorskými firmami, které plánují podnikatelské aktivity v České republice a pomáháme jim navazovat odpovídající hospodářské kontakty ve zvolené lokalitě.

Máte dotazy k investičním aktivitám v Bavorsku? Obraťte se na obchodního zmocněnce Svobodného státu Bavorsko v Praze:

Bernard Bauer
obchodního zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v České republice
Tel: +420 224 221-200
bauer@dtihk.cz

Bernard Bauer

V rámci hospodářských vztahů je Bavorsko pro Českou republiku nejdůležitější ze spolkových zemí. Naopak pro bavorské firmy je Česká republika velmi zajímavou zemí pro vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. A konečně: úzká spolupráce obou zemí na úrovni politiky a kultury se rozvinula ve skutečné živé partnerství.

Bernard Bauer

obchodního zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v České republice

Partner

Náš tým úzce spolupracuje s agenturou Invest in Bavaria a s Bavorským ministerstvem hospodářství. Zde se dozvíte více o těchto a dalších důležitých partnerech.

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria je agenturou pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko. Od roku 1999 podporuje Invest in Bavaria bavorské a zahraniční firmy při hledání lokalit a při investování v Bavorsku. Připravuje individuální informace, pomáhá při hledání vhodné lokality v Bavorsku a při realizaci projektu zprostředkovává kontakty s místními úřady, svazy a dalšími důležitými partnery. Služby agentury Invest in Bavaria jsou bezplatné, všechny poptávky jsou samozřejmě zpracovávány důvěrně.

Agentura pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko je v každé fázi investičního záměru spolehlivým a kompetentním partnerem.

Bayern International

Bayern International podporuje při svých projektech doma i v zahraničí organizačně i finančně export malých a středních bavorských podniků, a to napříkald při účasti na veletrzích v zahraničí, obchodních cestách nebo v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International je společnost podporující exportní aktivity bavorských řemeslníků. BHI podporuje řemeslné podniky při získávání nových odbytových trhů v zahraničí, nabízí exportní poradenství a organizaci veletržních stánků v tuzemsku i v zahraničí.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH je místem pro transfer inovací a vědy, kooperační platformy a kontaktní sítě. Napříč odvětvími podporuje vznik spolupráce s vědeckými institucemi a mezi podniky v oblasti technologií. Cílem je rozšíření podnikatelských aktivit a trhů, získávání nových zakázek a vývoj nových produktů a procesů.

Bayern Innovativ spravuje rozsáhlou síť kontaktů čítající 55 000 firem a 500 institucí v 50 zemích.
Bayern Innovativ připravuje kongresy a fóra, indentifikuje aktuální inovační oblasti, získává referenty a vystavovatele a také účastníky z hospodářství a vědy, kteří mají zájem o nejnovější inovace, mají inovativní strategie a vize pro vlastní podnikání.

Cluster Offensive Bayern

Bavorská vláda prostřednictvím své klastrové iniciativy podporuje konkurenceschopnost bavorských firem v 17 klíčových odvětvích. Bavorsko pro tato odvětví založilo klastrové platformy, které působí po celé zemi. Ty propojují podniky s výzkumnými zařízeními. Klastry pomáhají firmám společně vyvíjet produkty, optimalizovat firemní pochody a získávat trhy.

Klastry, v nichž spolupracuje cca 8500 firem, se mezitím staly důležitými hráči inovativního Bavorska. Více než 8000 akcí ročně s 464 000 účastníky dodává váhu jejich působnosti v daných oblastech. Ve více než 1100 projektech vytvářejí příležitosti pro novou spolupráci malých a středních firem s vědou.

Cluster-Offensive

LfA Förderbank Bayern – Bavorská rozvojová banka

LfA Förderbank Bayern je speciální bankovní institucí Svobodného státu Bavorsko. Jejím úkolem je finančně podporovat záměry obchodních společností a vytvářet opatření vedoucí k posílení hospodářské lokality Bavorska.

Společně s obchodními bankami a spořitelnami poskytuje především malým a středním podnikům podporu při financování investic, hospodářském růstu, inovacích a ochraně životního prostředí.

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.)

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.) je zastřešující organizací devíti bavorských obchodních a průmyslových komor (IHK). Všechny bavorské firmy – s výjimkou řemeslných podniků, svobodných povolání a zemědělských podniků – jsou ze zákona povinny být členy komory. BIHK zastupuje 990.000 firem všech velikostí a oborů a reprezentuje obecný zájem podnikatelského stavu v Bavorsku. Od svého založení v roce 1909 je největší hospodářskou organizací Svobodného státu Bavorsko. Bavorské obchodní a průmyslové komory poskytují širokou nabídku poradenských služeb a podporu svým členským firmám jak v Bavorsku, tak v zahraničí.

Naše úloha: Převezmeme Vaše povinnosti vůči orgánům veřejné správy. Nabízíme firmám široké spektrum služeb. Zodpovídáme za obecný zájem bavorského hospodářství. Vyznáváme zásady váženého obchodníka.