O nás

Od roku 2007 aktivně podporujeme české firmy při vstupu na bavorský trh. Současně spolupracujeme s bavorskými firmami, které plánují podnikatelské aktivity v České republice a pomáháme jim navazovat odpovídající hospodářské kontakty ve zvolené lokalitě.

Máte dotazy k investičním aktivitám v Bavorsku? Obraťte se na obchodního zmocněnce Svobodného státu Bavorsko v Praze:

Bernard Bauer
obchodního zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v České republice
Tel: +420 224 221-200
bauer@dtihk.cz

Bernard Bauer

V rámci hospodářských vztahů je Bavorsko pro Českou republiku nejdůležitější ze spolkových zemí. Naopak pro bavorské firmy je Česká republika velmi zajímavou zemí pro vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. A konečně: úzká spolupráce obou zemí na úrovni politiky a kultury se rozvinula ve skutečné živé partnerství.

Bernard Bauer

obchodního zmocněnec Svobodného státu Bavorsko v České republice

Partner

Náš tým úzce spolupracuje s agenturou Invest in Bavaria a s Bavorským ministerstvem hospodářství. Zde se dozvíte více o těchto a dalších důležitých partnerech.

Invest in Bavaria

Invest in Bavaria je agenturou pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko. Od roku 1999 podporuje Invest in Bavaria bavorské a zahraniční firmy při hledání lokalit a při investování v Bavorsku. Připravuje individuální informace, pomáhá při hledání vhodné lokality v Bavorsku a při realizaci projektu zprostředkovává kontakty s místními úřady, svazy a dalšími důležitými partnery. Služby agentury Invest in Bavaria jsou bezplatné, všechny poptávky jsou samozřejmě zpracovávány důvěrně.

Agentura pro podporu investic Svobodného státu Bavorsko je v každé fázi investičního záměru spolehlivým a kompetentním partnerem.

Bayern International

Bayern International podporuje při svých projektech doma i v zahraničí organizačně i finančně export malých a středních bavorských podniků, a to napříkald při účasti na veletrzích v zahraničí, obchodních cestách nebo v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů.

Bayern Handwerk International

Bayern Handwerk International je společnost podporující exportní aktivity bavorských řemeslníků. BHI podporuje řemeslné podniky při získávání nových odbytových trhů v zahraničí, nabízí exportní poradenství a organizaci veletržních stánků v tuzemsku i v zahraničí.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ GmbH je místem pro transfer inovací a vědy, kooperační platformy a kontaktní sítě. Napříč odvětvími podporuje vznik spolupráce s vědeckými institucemi a mezi podniky v oblasti technologií. Cílem je rozšíření podnikatelských aktivit a trhů, získávání nových zakázek a vývoj nových produktů a procesů.

Bayern Innovativ spravuje rozsáhlou síť kontaktů čítající 55 000 firem a 500 institucí v 50 zemích.
Bayern Innovativ připravuje kongresy a fóra, indentifikuje aktuální inovační oblasti, získává referenty a vystavovatele a také účastníky z hospodářství a vědy, kteří mají zájem o nejnovější inovace, mají inovativní strategie a vize pro vlastní podnikání.

Cluster Offensive Bayern

Bavorská vláda prostřednictvím své klastrové iniciativy podporuje konkurenceschopnost bavorských firem v 17 klíčových odvětvích. Bavorsko pro tato odvětví založilo klastrové platformy, které působí po celé zemi. Ty propojují podniky s výzkumnými zařízeními. Klastry pomáhají firmám společně vyvíjet produkty, optimalizovat firemní pochody a získávat trhy.

Klastry, v nichž spolupracuje cca 8500 firem, se mezitím staly důležitými hráči inovativního Bavorska. Více než 8000 akcí ročně s 464 000 účastníky dodává váhu jejich působnosti v daných oblastech. Ve více než 1100 projektech vytvářejí příležitosti pro novou spolupráci malých a středních firem s vědou.

Cluster-Offensive

LfA Förderbank Bayern – Bavorská rozvojová banka

LfA Förderbank Bayern je speciální bankovní institucí Svobodného státu Bavorsko. Jejím úkolem je finančně podporovat záměry obchodních společností a vytvářet opatření vedoucí k posílení hospodářské lokality Bavorska.

Společně s obchodními bankami a spořitelnami poskytuje především malým a středním podnikům podporu při financování investic, hospodářském růstu, inovacích a ochraně životního prostředí.

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.)

Bavorský sněm obchodních a průmyslových komor (BIHK e.V.) je zastřešující organizací devíti bavorských obchodních a průmyslových komor (IHK). Všechny bavorské firmy – s výjimkou řemeslných podniků, svobodných povolání a zemědělských podniků – jsou ze zákona povinny být členy komory. BIHK zastupuje 990.000 firem všech velikostí a oborů a reprezentuje obecný zájem podnikatelského stavu v Bavorsku. Od svého založení v roce 1909 je největší hospodářskou organizací Svobodného státu Bavorsko. Bavorské obchodní a průmyslové komory poskytují širokou nabídku poradenských služeb a podporu svým členským firmám jak v Bavorsku, tak v zahraničí.

Naše úloha: Převezmeme Vaše povinnosti vůči orgánům veřejné správy. Nabízíme firmám široké spektrum služeb. Zodpovídáme za obecný zájem bavorského hospodářství. Vyznáváme zásady váženého obchodníka.