Hospodářské vztahy

Hospodářské vztahy mezi Německem a Českou republikou jsou mimořádně intenzivní. Téměř třetinu českého zahraničního obchodu tvoří obchod s Německem, přičemž Německo je jednoznačně nejdůležitějším obchodním partnerem země. Také pro Německo má Česko velký význam. Po Polsku je Česká republika druhým nejdůležitějším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. Vývoz z Německa do České republiky dosáhl v roce 2020 hodnoty 39,6 mld. eur, dovoz se pohyboval ve výši 43,5 mld. eur. Německo je také největším zahraničním investorem v České republice. V letech 1993 až 2020 zde uskutečnilo celkové investice ve výši zhruba 27 mld. eur.

Hlavní české vývozní komodity představují silniční vozidla (přibližně 19 % z celkového vývozu 2020) a elektrická zařízení (přibližně 12 %). Německo vyvezlo do Česka především silniční vozidla (13 %), dále elektrická zařízení (10 %) a stroje (7,5 %).

Bavorsko se podílí na celkovém obratu zahraničního obchodu Německa s Českem téměř jednou čtvrtinou. Bavorsko je v porovnání s ostatními spolkovými zeměmi pro Česko nejdůležitějším obchodním partnerem. Vzájemná obchodní výměna mezi Českem a Bavorskem dosáhla v roce 2020 přibližně 20,1 mld. eur. Česko tak v bavorském zahraničním obchodě zaujímá 2. místo ze zemí střední, východní a jižní Evropy za Rakouskem a 3. místo celosvětově. Dovoz z Česka do Bavorska se v roce 2020 pohyboval okolo 14,1 mld. eur, vývoz do Česka přibližně ve výši 6 mld. eur.

Přes 3.000 bavorských firem má obchodní kontakty s Českou republikou. Přibližně 350 bavorských firem má v Česku svou pobočku, z toho asi 166 i vlastní výrobu: firmy jako např. Gerresheimer nebo STREICHER jsou v Česku již dlouho aktivní a přímo zde i vyrábějí. Naopak existují také čeští investoři v Bavorsku. Např. Škoda Transportation založila v roce 2013 svou dceřinou společnost v Mnichově.

 

Zde najdete aktuální údaje o obchodu Bavorsko - Česká republika.