Data & fakta

Bavorsko se nachází v jihovýchodní části Spolkové republiky Německo v samém srdci Evropy. Zde se dozvíte zajímavosti o Svobodném státu.

Obyvatelstvo

S rozlohou cca 70 550 km2 je Bavorsko největší spolkovou zemí Německa. Je téměř dvakrát větší než Dánsko (43 000 km2) nebo Švýcarsko (41 000 km2).

Bavorsko používá označení Svobodný stát, které pochází z 19. století, kdy označovalo zemi osvobozenou od monarchy. Toto tradiční označení se zachovalo do dnešní doby.

Bavorsko má zhruba 12,8 milionu obyvatel, přičemž asi 1,5 milionu žije v metropoli Mnichov. K dalším velkým městům patří Norimberk, Augsburg, Řezno, Ingolstadt, Würzburg, Erlangen a Fürth. Pro Bavorsko je ale důležitý i venkov, který zabírá zhruba 85 % rozlohy země a poskytuje životní, hospodářský a pracovní prostor téměř 8 milionům lidí, tedy zhruba 60 % bavorského obyvatelstva.

Poloha & infrastruktura

Bavorsko se nachází v srdci Evropy. Jeho poloha v jihovýchodní části Německa je optimálním východiskem pro nové obchodní příležitosti. Bavorsko sousedí s Rakouskem, Českou republikou a Švýcarskem. Díky dlouholetým politickým a hospodářským vazbám se sousedními státy je Bavorsko branou do zemí střední a východní Evropy.

Není to jen výhodná zeměpisná poloha v blízkosti Itálie, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, která usnadňuje přístup na zahraniční trhy, ale především výborná infrastruktura: V Bavorsku se nachází mezinárodní letiště v Mnichově a v Norimberku, 42 000 km dlouhá silniční a 6120 km dlouhá železniční síť a také čtyři překladiště.

Výzkum & vývoj

V Bavorsku sídlí mnoho renomovaných institucí, např. Společnost Maxe-Plancka, Fraunhoferovy společnosti a instituty, dále Společnost německých výzkumných center Helmholtz a Společnost Leibniz, díky nimž Bavorsko zaujímá výjimečné postavení ve výzkumu.

Postaráno je i o vzdělávání nové generace vědců. Mohou studovat na devíti bavorských univerzitách, 24 vysokých školách pro aplikované vědy, na vysoké televizní a filmové škole a také mnoha soukromých institucích.

Kultura

Bavorsko je pokladnicí kultury. Více než 1350 bavorských muzeí a sbírek schraňuje umělecké a kulturní předměty. Mezi nejvýznamnější patří Stará pinakotéka (Alte Pinakothek) v Mnichově, jedna z nejvýznamnějších světových galerií. Další atrakcí je Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má co nabídnout i po hudební stránce: Ročně na činoherních, operních nebo operetních scénách, letních či slavnostních scénách proběhne okolo 15 000 představení. Nejvýznamnějšími událostmi jsou hudební slavnosti Richarda Wagnera na Zeleném vršku v Bayreuthu, festivaly jako Orff in Andechs nebo divadelní léto Francké Švýcarsko.

Obyvatelé Bavorska milují své tradice. V žádné jiné zemi nejsou tak živé lidové písně, tanec a instrumentální lidová muzika. To samé platí o lásce ke kroji. V Bavorsku jsou hojně používaná nářečí, uslyšíte zde hned několik různých dialektů.

Politický systém v Bavorsku

Svobodný stát Bavorsko je národní, právní, kulturní a sociální stát. Rozlohou je největší a počtem obyvatelstva druhou největší spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Nachází se v srdci Evropy. Německo je členem Evropské unie. Z evropského vnitřního trhu, největší hospodářské oblasti světa, profituje i Bavorsko. Bavorsko používá označení Svobodný stát, které pochází z 19. století, kdy označovalo zemi osvobozenou od monarchy. Toto tradiční označení se zachovalo do dnešní doby. Stejně jako Spolková republika Německo je i Svobodný stát Bavorsko parlamentní demokracií a má vlastní zemské orgány a příjmy z daní. Nejdůležitějšími zemskými institucemi jsou Bavorský zemský sněm jako legislativní orgán, Bavorská zemská vláda jako výkonný orgán a nezávislé soudy jako představitelé legislativy. V čele bavorské zemské vlády stojí ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko. Základem politiky je ústava Svobodného státu Bavorsko a ústava Spolkové republiky Německo. Ústava zaručuje a chrání svobodu a základní práva občanů, jako například lidská práva, soukromý majetek a svobodu slova. V Bavorsku se konají každých pět let volby do zemského sněmu, který je zákonodárným orgánem a volí ministerského předsedu. Ten spravuje záležitosti státu, určuje směr politiky, zastupuje Bavorsko navenek a jmenuje jednotlivé ministry. Zákony mohou být schvalovány nejen zemským sněmem, ale i v referendu. Svobodný stát Bavorsko je hospodářsky nejsilnější spolkovou zemí Německa s udržitelným hospodářským růstem. Bavorsko je bezpečná země se stabilní politickou situací.

Obyvatelstvo

S rozlohou cca 70 550 km2 je Bavorsko největší spolkovou zemí Německa. Je téměř dvakrát větší než Dánsko (43 000 km2) nebo Švýcarsko (41 000 km2).

Bavorsko používá označení Svobodný stát, které pochází z 19. století, kdy označovalo zemi osvobozenou od monarchy. Toto tradiční označení se zachovalo do dnešní doby.

Bavorsko má zhruba 12,8 milionu obyvatel, přičemž asi 1,5 milionu žije v metropoli Mnichov. K dalším velkým městům patří Norimberk, Augsburg, Řezno, Ingolstadt, Würzburg, Erlangen a Fürth. Pro Bavorsko je ale důležitý i venkov, který zabírá zhruba 85 % rozlohy země a poskytuje životní, hospodářský a pracovní prostor téměř 8 milionům lidí, tedy zhruba 60 % bavorského obyvatelstva.

Poloha & infrastruktura

Bavorsko se nachází v srdci Evropy. Jeho poloha v jihovýchodní části Německa je optimálním východiskem pro nové obchodní příležitosti. Bavorsko sousedí s Rakouskem, Českou republikou a Švýcarskem. Díky dlouholetým politickým a hospodářským vazbám se sousedními státy je Bavorsko branou do zemí střední a východní Evropy.

Není to jen výhodná zeměpisná poloha v blízkosti Itálie, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, která usnadňuje přístup na zahraniční trhy, ale především výborná infrastruktura: V Bavorsku se nachází mezinárodní letiště v Mnichově a v Norimberku, 42 000 km dlouhá silniční a 6120 km dlouhá železniční síť a také čtyři překladiště.

Výzkum & vývoj

V Bavorsku sídlí mnoho renomovaných institucí, např. Společnost Maxe-Plancka, Fraunhoferovy společnosti a instituty, dále Společnost německých výzkumných center Helmholtz a Společnost Leibniz, díky nimž Bavorsko zaujímá výjimečné postavení ve výzkumu.

Postaráno je i o vzdělávání nové generace vědců. Mohou studovat na devíti bavorských univerzitách, 24 vysokých školách pro aplikované vědy, na vysoké televizní a filmové škole a také mnoha soukromých institucích.

Kultura

Bavorsko je pokladnicí kultury. Více než 1350 bavorských muzeí a sbírek schraňuje umělecké a kulturní předměty. Mezi nejvýznamnější patří Stará pinakotéka (Alte Pinakothek) v Mnichově, jedna z nejvýznamnějších světových galerií. Další atrakcí je Nová pinakotéka (Neue Pinakothek) a Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne).

Bavorsko má co nabídnout i po hudební stránce: Ročně na činoherních, operních nebo operetních scénách, letních či slavnostních scénách proběhne okolo 15 000 představení. Nejvýznamnějšími událostmi jsou hudební slavnosti Richarda Wagnera na Zeleném vršku v Bayreuthu, festivaly jako Orff in Andechs nebo divadelní léto Francké Švýcarsko.

Obyvatelé Bavorska milují své tradice. V žádné jiné zemi nejsou tak živé lidové písně, tanec a instrumentální lidová muzika. To samé platí o lásce ke kroji. V Bavorsku jsou hojně používaná nářečí, uslyšíte zde hned několik různých dialektů.

Politický systém v Bavorsku

Svobodný stát Bavorsko je národní, právní, kulturní a sociální stát. Rozlohou je největší a počtem obyvatelstva druhou největší spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Nachází se v srdci Evropy. Německo je členem Evropské unie. Z evropského vnitřního trhu, největší hospodářské oblasti světa, profituje i Bavorsko. Bavorsko používá označení Svobodný stát, které pochází z 19. století, kdy označovalo zemi osvobozenou od monarchy. Toto tradiční označení se zachovalo do dnešní doby. Stejně jako Spolková republika Německo je i Svobodný stát Bavorsko parlamentní demokracií a má vlastní zemské orgány a příjmy z daní. Nejdůležitějšími zemskými institucemi jsou Bavorský zemský sněm jako legislativní orgán, Bavorská zemská vláda jako výkonný orgán a nezávislé soudy jako představitelé legislativy. V čele bavorské zemské vlády stojí ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko. Základem politiky je ústava Svobodného státu Bavorsko a ústava Spolkové republiky Německo. Ústava zaručuje a chrání svobodu a základní práva občanů, jako například lidská práva, soukromý majetek a svobodu slova. V Bavorsku se konají každých pět let volby do zemského sněmu, který je zákonodárným orgánem a volí ministerského předsedu. Ten spravuje záležitosti státu, určuje směr politiky, zastupuje Bavorsko navenek a jmenuje jednotlivé ministry. Zákony mohou být schvalovány nejen zemským sněmem, ale i v referendu. Svobodný stát Bavorsko je hospodářsky nejsilnější spolkovou zemí Německa s udržitelným hospodářským růstem. Bavorsko je bezpečná země se stabilní politickou situací.