Historie

Historické kořeny Česka sahají do minulosti starší než tisíc let. Nejvýznamnějším mezníkem novodobé historie byl rok 1989: Sametová revoluce vedla ke změně politického systému, místo socialismu byla znovu zavedena demokracie. Současná Česká republika vznikla 1. ledna 1993, kdy se Československo rozdělilo na dva nezávislé státy. Proevropské směřování Česka vedlo v roce 1999 ke vstupu do NATO a v roce 2004 ke členství v Evropské unii v rámci jejího rozšiřování na východ.

Diplomatické vztahy mezi Německem a Českem jsou úzké a v budoucnu se budou dále zintenzivňovat, jak vyplývá ze společného prohlášení ministrů zahraničí podepsaného v roce 2015. Důležitý základ úzkého a přátelského vztahu položila Česko-německá deklarace z roku 1997. Obě strany se shodly, že „jejich vzájemné vztahy nesmí být zatěžovány spornými politickými a právními otázkami spojenými s minulostí“. Vedle spolkové vlády se o prohloubení vztahů mezi Českou republikou a Německem snaží i jednotlivé spolkové země. O tom svědčí vedle Delegace bavorského hospodářství při ČNOPK a Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice i četnost vzájemných návštěv.